Pradinių klasių sporto šventė

2016 10 19
Spalio 12 d. mūsų mokyklos pradinukai turėjo pažintinę dieną – sporto šventę. Tai mokykloje vykdomo projekto „Sveikatingumo dienos mokykloje -7“ dalis. Gausus pradinukų būrys sportiškai nusiteikę susirinko sporto salėje. Mažieji aušriukai išbandė jėgas įvairiose estafetėse: su kamuoliukais, su lankais, su lėkštutėmis. Pati įdomiausia estafetė buvo, kurioje reikėjo kuo greičiau eiti kartono lapais. Na ir kokia šventė be komandinio žaidimo. Teko išbandyti kitokio kvadrato žaidimo būdą – žaisti su dideliu gimnastikos kamuoliu.

Dėkojame vaikams ir jų mokytojoms už aktyvumą ir gražiai praleistą laiką.
Mokytojos L. Putinienė ir R. Dautarienė

Meno terapijos savaitė

2016 10 19
Spalio 10 – oji – pasaulinė psichikos sveikatos diena. Pažymėdami tą dieną 4a klasės mokinukai, vadovaujami mokytojos Nijolės Genienės, rinkosi į mokyklos skaityklą. Skaityklos vedėja Birutė Vaivadienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Karolina Preikšaitienė priminė, kaip svarbu žmogui yra sugebėti atsipalaiduoti, pabėgti nuo sunkių minčių, kurios aplanko ir mažą, ir seną. Tam padeda meno terapija. Degant žvakutėms, smilkstant smilkalams, skambant relaksacinei muzikai, video vaizduose stebėdami povandeninį žuvyčių pasaulį, mokinukai rinkosi jų sieloms artimas spalveles ir darbavosi. Vyravo susikaupimo, ramybės nuotaika. Darbas virė ir kitomis dienomis, po pamokų į jį įsijungė ir kitų klasių mokiniai. Savaitės metu atlikti darbeliai eksponuojami parodėlėje mokyklos vestibiulyje.

Skaityklos vedėja Birutė Vaivadienė

Homero „Odisėja“ kitaip

2016 10 17
Spalio mėnesį 8-okams 2 literatūros pamokos vyko netradicinėje aplinkoje, skaitykloje. Pamokos tema buvo Homero „Odisėja“, o užduotis mokiniams – įgarsinti to paties pavadinimo filmą. Mokiniai dirbo grupelėmis, vertino ne tik kitų įgarsinimą, bet ir savo paties. Taip pat į pamoką įsitraukė ir skaityklos vedėja Birutė Vaivadienė, kuri mokiniams papasakojo apie Homerą ir jo kūrybą. Ateityje, įgiję daugiau patirties, tikimės įgarsinti dar ne vieną filmą.

Lietuvių kalbos mokytoja Simona Urbonavičiūtė 
Birutės Vaivadienės nuotraukos

Integracinis projektas „Simetrija aplink mus“

2016 10 17

Simetrija reiškia harmoniją,
darnumą ir grožį reiškiančią proporciją
ir suderinimą.

Į pabaigą artėja visą rugsėjo ir spalio mėn. vykdytas integracinis matematikos, informacinių technologijų, dailės projektas „Simetrija aplink mus“. Per matematikos (mokytoja G. Statkuvienė ) ir informacinių technologijų (mokytoja I. Ambrozienė) pamokas, klasės mokiniai simetrijos ieškojo mus supančioje aplinkoje, naudodamiesi planšetėmis, savo mobiliaisiais telefonais, fotografavo objektus, kurie yra simetriški, redagavo nuotraukas, kūrė pateiktis
Projekte dalyvavo ir dailės mokytoja V. Karbauskienė su 8 klasės mokiniais. Pamokų metu aštuntokai į simetriją pažvelgė kūrybiškai: jų užduotis buvo sukurti simetriškus karpinius. Karpiniai labai gražūs, tikimės sulaukti mokinių darbų parodėlės.
Mažiausi projekto dalyviai penktokai per informacinių technologijų pamokas (mokytoja I. Ambrozienė)susipažino su programos „Paint“ įrankiais, ir jais naudodamiesi, sukūrė nepakartojamas simetriškas širdeles ir lapelius.
Džiaugiamės mokytojos G. Statkuvienės iniciatyva, apjungiant kelis mokomuosius dalykus, sukurti mokiniams nepakartojamas pamokas, kurios labai tampriai susijusios su aplinka, kurioje mes gyvename.

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Irena Ambrozienė

Akcija “Košės diena”

2016 10 13
Džiaugiamės, kad mūsų mokykla jau kelis metus dalyvauja ,,Malsenos” organizuojamoje akcijoje “Košės diena”. Spalio 10 dieną visų pradinių klasių mokiniai pusryčiavo valgydami sveiką, iš kokybiškų avižų pagamintą košę. Klasių vadovai mažuosius supažindino su sveikos mitybos principais ir sporto nauda, bei pakvietė atlikti smagią rytinę mankštelę.

Sveikatos priežiūros specialistė Karolina Preikšaitienė

Penktokų krikštynos

2016 10 13
Spalio 6 dieną “Aušros” pagrindinėje mokykloje vyko penktokų krikštynos. Nuo ankstaus ryto penktokai buvo specialiai pažymėti, o po pamokų šeštokai juos bandė paklaidinti mokykloje, išbandė juos savo pagamintomis vaišėmis, tikrino sumanumą ir prisaikdinę įvairiomis priesaikomis bei “kunigo” pakrikštyti – tapo pilnateisiais penktokais.

Tęstinis projektas „Malda Lietuvos keliais“

2016 10 10
Spalio 8 d.tęstinį projektą organizavo tikybos vyr.mokytoja Jolanta Lunskienė ir istorijos mokytojas metodininkas Gintaras Lunskis. Projekte dalyvavo 6 b klasės mokiniai. Mokytojas Gintaras mokinius supažindino su Kryžiaus kalno ir Šiaulių katedros istorija .Tikybos pamokoje mokytoja Jolanta paaiškino kodėl žmogui reikalinga kasdieninė malda: „ Malda – žmogaus pokalbis su Dievu. Malda tyrina žmogaus protą ir jausmus, skatina Dievo ir pasaulio pažinimą bei brandina gilesnį Tikėjimą, tvirtesnę Viltį ir karštesnę Meilę“.
Kelionėje aplankėm Kryžiaus kalną. Jau anksčiau įamžintoje savo mokyklos vietelėje mokiniai padėjo po kryželį bei rožančių. Šiaulių katedroje dalyvavome šeštadieninėje Šv.Mišių maldoje. Gražią ir prasmingą kelionę užbaigėm maudynėmis Šiaulių „Impulse“.

Šiaulių katedroje dalyvaujame Šv.Mišiose

Atvykome į Kryžiaus kalną.

Kryžiaus kalne “Aušros” mokyklos kryžiai prieš 10 metų ir dabar.

Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė

Kelionė po lėlių pasaulį

2016 10 05
Trečių klasių mokytojos Eslanda Mikavičienė ir Laimutė Putinienė vykdo projektinę veiklą „Kelionė po Lietuvą“. Panevėžyje jų klasių mokinukai „aplankė“ Lėlių vežimo teatrą. O kad kelionė būtų aiškesnė ir prasmingesnė, pamoka vyko netradicinėje aplinkoje, mokyklos skaitykloje. Apie lėlių teatro istoriją papasakojo, jas parodė lėlių teatro vadovė Birutė Vaivadienė. Mokinukai galėjo patys pabandyti lėles valdyti, jas apžiūrėti. Tiek daug įvairių lėlių yra teatriuko archyvuose! Ir lazdelinių, jų daugiausia, ir sunkiausiai valdomų marionečių, ir paprasčiausių pirštininių, ir plokštuminių, pieštų, ir šešėlių teatrui skirtų lėlių. O dar nukeliavome iš Lietuvos į Prancūziją ir pažiūrėjome filmuką apie gatvės lėlių teatrą, kuriame vaidina milžiniškos lėlės. Vieningai nuspręsta, kad visi norėtume tą teatrą ir lėles pamatyti „gyvai“.

Skaityklos vedėja ir lėlių teatro „Boružė“ vadovė Birutė Vaivadienė

Vizitas Rumunijoje

2016 10 04
Tauragės „Aušros“ pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai toliau sėkmingai dalyvauja Erasmus+ programos projekte „Aktyvi visuomenė ir aplinkos suvokimas per formalų ir neformalų mokymą“. Rugsėjo 25 – spalio 1 dienomis trys 7-8 klasių mokinės S. Virvičiūtė, S. Navickaitė ir M. Bajalytė lydimos anglų k. mokytojos D. Kvietkuvienės lankėsi Targoviste mieste Rumunijoje. Vizito metu susipažinome ir susidraugavome su kitų šalių mokiniais ir mokytojais, dalyvavome daugelyje įvairių veiklų.
Susitikimo Rumunijoje metu pristatėme įžymias Lietuvos vietas, daugiau sužinojome apie šalių – partnerių ( Italijos, Portugalijos, Rumunijos, Čekijos Respublikos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Švedijos) tradicijas.
Vizito metu sužinojome įdomių dalykų, aplankėme daug gražių vietų, dirbome kartu su kitų šalių mokiniais. Dirbdami grupėse, kūrėme projektus gamtos apsaugos temomis, dalyvavome konferencijoje, kuri vyko Tyrimų Universitete, aplankėme įvairias laboratorijas bei sužinojome kaip vykdomi tyrimai ir išradimai. Daug emocijų sukėlė apsilankymas bizonų fermoje, kur sužinojome daug įdomaus apie šiuos nykstančius gyvūnus. Vizito Rumunijoje metu patyrėme daug įspūdžių, praplėtėme žinias apie aplinkos problemas, gamtos apsaugą ir jos svarbą. Džiaugiamės galėdami dalyvauti šiame projekte.

Tauragės „Aušros“ pagr. m-klos anglų k. mokytoja D. Kvietkuvienė

Spalio 4 d. – Pasaulinė gyvūnijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena

2016 10 04
Spalio 3 d. 5 klasės mokiniai per gamtos – žmogaus pamoką sulaukė svečio – tai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialisto M. Davidonio, kuris papasakojo mokiniams, kad šią dieną gyvuliai nėra skerdžiami, kraunami – transportuojami, nemedžiojami, nežvejojami, neeksperimentuojami medicininiams tikslams, prieglaudų gyvūnai neeutanazuojami (nebent medicinos ar veterinarijos gydytojas nusprendžia, kad tai būtina), suteikiama poilsio diena arkliams, cirko ir kitiems dirbantiems gyvūnams. Demonstravo filmą, kaip pasirinkti augintinius, kaip juos laikyti bei prižiūrėti. Atsakė į mokinių pateiktus klausimus.

Partneriai