Mokykloje lankėsi pedagogų delegacija iš Gruzijos

Šiomis dienomis daugumoje Tauragės švietimo įstaigų lankėsi svečiai iš Gruzijos miesto Zestafonio. Svečiai domėjosi neformaliuoju švietimu, netradicinėmis erdvėmis bei ugdymo formomis. Lankydamiesi mūsų mokykloje gruzinai buvo sužavėti Rasos Raudonienės būrelio vaikų atliktu eksperimentu, daina ir gruzinišku pasisveikinimu ir atsisveikinimu. Taip pat Jovitos Straukienės pop choro dainomis ir ypač daina „Suliko“, kurią patys vėliau dainavo gruzinų kalba. Abejingų nepaliko ir Vidos Karbauskienės būrelio „Kūrybos džiaugsmas“ mokiniai, kurie pademonstravo madų šou. Įspūdį svečiams paliko būrelio „Moliniai stebuklai“ darbeliai ir tai, kad mokytoja V. Karbauskienė pravedė edukacinį snaigių karpymo užsiėmimą. Išvykdami svečiai nuoširdžiai dėkojo už šiltą priėmimą, turiningai praleistą laiką progimnazijoje.

Simona Bajorinienė

Išvyka į paštą

Gruodžio 6 dieną 4a klasės mokiniai lankėsi Lietuvos pašte Tauragės skyriuje. Per lietuvių kalbos pamoką mokiniai parašė laiškus Kalėdų seneliui. Pašte užklijavę pašto ženkliuką ant voko, laišką išsiuntė.Pašto darbuotoja papasakojo, kaip keliauja laiškai, kaip vyksta darbas pašte, kokias paslaugas teikia Lietuvos paštas.Pamoka Lietuvos pašte buvo įdomi ir naudinga.

Mokytoja Eslanda Mikavičienė

Protmūšis „AIDS: geriau žinoti“

Pasaulinė AIDS diena (gruodžio 1-oji). Pažymėdami šią datą 6-8 kl. mokinių komandos dalyvavo protmūšyje – „AIDS: geriau žinoti 2017“. Protmūšio tikslas – ugdyti dorines nuostatas, atsakomybę už save ir savo artimą, atkreipti dėmesį į ŽIV/AIDS, ugdyti toleranciją žmonėms, užsikrėtusiems ŽIV ir sergantiems AIDS. Mokinių komandos varžėsi, kas teisingiau atsakys į klausimus apie žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), jo plitimo būdus, prevenciją, gydymą, mokslo naujienas ŽIV ir AIDS srityse. Visos mokinių komandos aktyviai dalyvavo viktorinoje ir buvo apdovanotos padėkos raštais, o geriausiai sėkėsi 8 kl. mokinių komandai.

Biologijos mokytoja Aida Vaičiūnienė

Mokykloje svečias iš Gruzijos

Šiomis dienomis mūsų mokykloje lankėsi garbingas svečias iš Gruzijos. Timūras Zibzibadzė atvyko iš vienos Zestafoni mokyklos, su kuria mūsų mokykla šių metų balandžio 10 dieną pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Mokyklos direktorė Snieguolė Bastakienė ir pavaduotoja Rita Poškienė svečią mielai supažindino su šioje mokykloje dirbančiais mokytojais, besimokančiais mokiniais. Pamokų metu T. Zibzibadzė apsilankė technologijų, dailės, kūno kultūros pamokose, 2 klasės pamokoje. Svečias nepabijojo kalbos barjero ir drąsiai mokinius kalbino ir angliškai, ir rusiškai. Pats skatino mokinius užduoti klausimus jam, pristatyti savo veiklas, darbus. Iš pradžių mokiniai drovėjosi, bet pamažu ledai buvo pralaužti. Pertraukų metu svečias fotografavosi su mokiniais, žaidė stalo tenisą. Kaip Timūras minėjo, mokykla, kurioje jis dirba istorijos mokytoju, taip pat renovuojama. Jis tikisi, kad jų renovuota mokykla bent kiek bus panaši į mūsų – moderni, šilta ir draugiška.

Simona Bajorinienė

„Knygosūkis“

8 klasės mokiniai dalyvavo literatūriniame žaidime „Knygosūkis“. Jį suorganizavo Tauragės „Vymerio“ bibliotekos darbuotojos kartu su Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios bibliotekos darbuotojomis. Mokiniai turėjo galimybę pademonstruoti savo literatūrines žinias apie perskaitytas knygas, jų autorius, personažus ir kt. Abiem aštuntokų komandom sekėsi neblogai, sulaukė dovanų net iš apsilankiusio Kalėdų senelio.

Lietuvių kalbos mokytoja D.Macijauskienė

„Emocija+“ – pozityvesnė mokyklos aplinka

Tauragės „Aušros“ progimnazija dalyvauja veiklos programoje „Emocija+“. Tai programa, kurios tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas skatinti moksleivius ieškoti būdų, kaip mokyklos emocinę aplinką padaryti pozityvesnę ir draugiškesnę kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui, suteikti moksleiviams žinių apie kritinių situacijų sprendimo būdus bei supažindinti su įvarių sričių specialistais, galinčiais tokiose situacijose padėti.
Per dailės pamokas 5-8 klasių mokiniai kūrė plakatus, reiškė savo emocijas apie mokyklą. Šie plakatai jau puošia I, II ir III aukšto fojė. Mokinių dar laukia ir kitos įdomios veiklos, kuriomis siekiama mokyklos aplinką padaryti pozityvesnę.

Simona Bajorinienė

Matematikos pamokoje – mokyklos istorija

Matematikos pamokos metu 6 klasės mokiniai kartu su matematikos mokytoja G. Statkuviene linksmai nusiteikę atliko sunkų, daug laiko ir kantrybės reikalaujantį statistinį tyrimą. Mokiniai analizavo ir suskaičiavo, kiek Tauragės „Aušros” progimnazijos internetiniame puslapyje yra parašytų ir įdėtų straipsnių apie mokyklos veiklą, integruotas pamokas, išvykas ir renginius per 2016–2017 m. m. Dirbdami porose, naudodami planšetes mokiniai žymėjosi visą svarbią informaciją apie mokyklos veiklą. Visa informacija turėjo būti tiksli, nebuvo galima praleisti nė vieno renginio, intergruotos pamokos ar išvykos. Pamokos pabaigoje mokiniai mėgino suskaičiuoti, kiek procentų visų straipsnių sudaro pamokos ir kiek renginiai. Taip pat kurį mėnesį daugiausiai įdėtų straipsnių ir kurie mokytojai daugiausiai rengė išvykų, renginiųir t. t. per 2016–2017 m. m.
Tai štai jų statistinis tyrimas. Iš viso per 2016–2017 m. m. buvo parašyta 163 straipsniai. Iš jų apie pamokas – apytiksliai 26%, apie renginius – 74%. Daugiausiai straipsnių parašyta gegužės mėnesį, apie 25%, o mažiausia – birželį, apie 4%.

6 kl. mokinė Meda Vaišvilaitė

Sveikiname mokytojas: V. Karbauskienę ir pradinių klasių mokytojas E. Mikavičienę ir L. Putinienę už daugiausiai parašytų straipsnių internetiniame puslapyje.

Rajoninis 4-6 klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkursas

Šių metų lapkričio 22 dieną vyko rajoninis 4-6 klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkursas „Friendship“, kurį organizavo ir vykdė Tauragės „Aušros“ progimnazijos anglų k. mokytojos Daiva Kvietkuvienė ir Indrė Breiterienė. Trečiadienio popietę į „Aušros“ progimnaziją rinkosi konkurso dalyviai lydimi savo mokytojų iš visų rajone esančių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų. Renginio pradžioje savo pasveikinimo ir linkėjimo žodžius tarė „Aušros“ progimnazijos direktorės pavaduotoja Rita Poškienė. Anglų kalbos meninio skaitymo konkurse dalyvavo net 28 dalyviai iš Gaurės, Pagėgių, Jovarų, Batakių pagrindinės mokyklos; M. Mažvydo, „Šaltinio“, „Aušros“ progimnazijos; Skaudvilės, Žygaičių gimnazijos 4-6 klasių mokiniai. Šiame konkurse dalyvavo „Aušros“ progimnazijos 4b klasės mokinys Ignas Juška, 5 klasės mokinys Ainius Mozūraitis ir 6 klasės mokinė Goda Stragauskaitė. Konkurso pertraukėlių metu savo gerą nuotaiką dalyviams ir žiūrovams dovanojo gerbiamos „Aušros“ progimnazijos muzikos mokytojos Jovitos Straukienės vadovaujamų mokinių dainos, smuiko ir gitaros melodijos. Anglų kalbos meninio skaitymo konkurso 1,2 ir 3 vietos nugalėtojus iš 4, 5 ir 6 klasių mokinių, išrinko geriausius iš geriausių skaitovų ir paskelbė gerbiama komisija. Visi kiti dalyvavę konkurse mokiniai gavo dalyvio sertifikatus. Konkurso pabaigoje nuskambėjo gražūs Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro metodininkės Vilmos Vaičekauskienės sveikinimo ir padėkos žodžiai.

Nuoširdžiai dėkojame konkurse dalyvavusiems mokiniams, jų mokytojams, gerbiamai komisijai ir šį renginį puošusiam mūsų progimnazijos mokinių kolektyvui, ir jų vadovei J. Straukienei.

Anglų kalbos meninio skaitymo konkurso organizatorės D. Kvietkuvienė ir I. Breiterienė

Integruota biologijos ir rusų k. pamoka „Gydytojau, aš susirgau“

8 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje biologijos ir rusų k. pamokoje „Gydytojau, aš susirgau“. Mokiniai, dirbdami grupėse, išsiaiškino, kas yra ligų simptomai, susipažino su ligų sukėlėjais, aptarė ligų plitimo būdus bei kaip jų išvengti . Kūrė dialogus, kaip užsiregistruoti pas gydytoją, vaidino situacijas ligonis gydytojas rusų k., stebėjo kitų grupių pasisakymus, taisė klaidas. Mokiniai puikiai įsivertino savo darbą pamokoje. Šios pamokos veiklos buvo susijusios su „Sveikatos, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymu“ mokykloje.

Biologijos mokytoja Aida Vaičiūnienė

Pamoka vaikų bibliotekoje

2017 11 27

Per visą trimestrą „Aušros“ progimnazijos mokiniai skaitė įvairius grožinės literatūros kūrinius. Penktokai taip pat neatsiliko nuo vyresnių mokinių ir perskaitė po kelis kūrinėlius. Todėl pristatyti savo pasirinktą kūrinį mokiniai turėjo naujoje aplinkoje – miesto vaikų bibliotekoje, kur vyko skaitinių pamoka. Čia, tarp įvairiausių knygų lentynų, šalia lėlių teatro personažų, penktokai dalinosi įspūdžiais apie perskaitytas knygas, išsakė savo nuomonę, formulavo temą ir pagrindinę mintį. Kai kurie šioje bibliotekoje lankėsi pirmą kartą, tad tikimės, kad jie bus nuolatiniai knygų skaitytojai.

Lietuvių k. mokytoja D.Macijauskienė

Partneriai