Pajamų mokesčio dalies skyrimas progimnazijai

Dėkojame visiems, skyrusiems paramą progimnazijai.

          GPM – gyventojų pajamų mokesčio dalis (1,2 procento) skiriama paramai.
          Norint skirti paramą reikia užpildyti Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui (FR0512 forma) iki einamųjų kalendorinių metų gegužės 1 d.
         Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui turi būti užpildomas ir teikiamas tik elektroniniu būdu, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (EDS).
         Kviečiame mokinių tėvelius (globėjus) progimnazijos darbuotojus ir visus neabejingus progimnazijos gerovei pajamų mokesčių dalį skirti progimnazijai. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į progimnazijos sąskaitą.
         Rekvizitai paramos skyrimui:
         Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190469094
         Paramos gavėjo pavadinimas: Tauragės „Aušros“ progimnazija
         Buveinės adresas: Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė

PARAMOS LĖŠŲ, MOKYKLOS TARYBOS PRITARIMU, PANAUDOJIMAS

2023 METAIS

IŠLAIDŲ RŪŠIS Panaudotos lėšos (Eur.)
Mokinių išvykai (4 kl.) 100
Mokinių bilietų įsigijimas į Kauno dramos teatrą 338
Kabineto 1 klasei įrengimui  255,76
Mokyklinio projekto „mažoji Lietuva“ įgyvendinimui (autobuso nuoma į Šilutę)  180
Prisidėjimas prie iniciatyvos „Balkonai kitaip“ įgyvendinimo“  817,22
IŠ VISO PANAUDOTA:  1690,98
Gauta paramos lėšų ( 2022 metais VMI pagal paramos įstatymą):  1642,15
Gauta UAB „Euromatai“ parama pagal sutartį  267
Grąžintos lėšos už tarptautinio projekto įgyvendinimą  357,18
Iš viso lėšų likutis 2024 m. sausio 1d.  4239,20

2022 METAIS

Mokinių išvykai į Pagramančio regioninį parką  60 Eur. 
Mokinių išvykai į Vinetų kaimą 350 Eur.
 VISO PANAUDOTA: 410 Eur.
Gauta paramos lėšų ( 2022 metais VMI pagal paramos įstatymą): 1 664,07 Eur.
Iš viso lėšų likutis 2023 m. sausio 1d. 3663,85 Eur.

2021 METAIS

Projekto „Tautinės mažumos Lietuvoje„ įgyvendinimui (mokinių kelionei į Trakus)        

 200 Eur      
Mokinių poilsio zonos įrengimui 6 058,4 Eur
Mokslo metų šventėms (rugsėjo 1 d., mokslo metų užbaigimo, Kalėdinei šventei) 507,41 Eur
IŠ VISO PANAUDOTA: 6 765,81 Eur
Gauta paramos lėšų (2021 metais): 2 166,48 Eur
Iš viso lėšų likutis 2022 m. sausio 1d. 2 409,78 Eur

2020 METAIS

Spintos pradinio ugdymo klasei 244,9 Eur
Sienų lipdukai pradinio ugdymo klasei 87,1 Eur
Erasmus+ programos projekto įgyvendinimui skolina lėšų 3251 Eur
IŠ VISO PANAUDOTA: 3583 Eur
Gauta paramos lėšų (2020 metais): 1394,43 Eur
Iš viso lėšų likutis 2021 m. sausio 1 d. 4284,84 Eur

2019 METAIS

Baldai priešmokyklinei grupei 345 Eur
Edukacinė programa Vinetu kaime 3 kl. 36 Eur
Edukacinė kelionė į Šiaulius 4 kl. 100 Eur
IŠ VISO PANAUDOTA: 481 Eur
Gauta paramos lėšų: 1838 Eur

2018 METAIS

Integruota pamoka Palangoje, Klaipėdoje (autobuso nuoma) 176,37 Eur
Pažintinė išvyka 4 kl. (autobuso nuoma) 150 Eur
Pradinių klasių mokytojų prisijungimas prie elektroninių užduočių 190 Eur
IŠ VISO: 516,37 Eur

2017 METAIS

Edukacinė mokytojų išvyka į Kauną (2017-01-05) 230 Eur
Progimnazijos internetinio puslapio atnaujinimas 860 Eur
Mokinių nuvežimas į Šiaulių Romuvos gimnaziją dalyvauti konferencijoje 90 Eur
IŠ VISO:  1 180 Eur

2016 METAIS

Spintelės mokiniams (8 vnt) 237,93 Eur.
Kompiuteris ir multimedija 606,56 Eur.
Mokinių kelionei į Vilnių (dalyvavimas „Sveikatiados“ konkurse) 260 Eur.
IŠ VISO: 1 104,49 Eur.

2015 METAIS

Mokinių ekskursijai 144,81 Eur.
Mokykliniai suolai (2 vnt.) 97,26 Eur.
IŠ VISO: 242,07 Eur.

Partneriai