Mokinių priėmimas į progimnaziją

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimu Nr.1-52 „Dėl priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuo 2023 m. balandžio 15 d. priėmimas į bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas organizuojamas Centralizuoto vaiko priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės mokyklas sistemos (toliau – CVPS) pagalba.
Vaiko, iki 14 metų, tėvai (globėjai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą, prašymus dėl vaikų priėmimo į bendrojo mokyklų ugdymo programas teikia Savivaldybės administracijos direktoriui (elektroniniu būdu, prisijungęs prie https://ugdymas.taurage.lt/ arba atvykęs į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Bendrąjį ir civilinės metrikacijos skyrių).
Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas
—————————————

Tauragės „Aušros“ progimnazijai priskirtos aptarnavimo teritorijos.
Tauragės „Aušros“ progimnazijos mokinių/ugdytinių paskirstymo į klases/grupes tvarkos aprašas.
Mokinių priėmimo komisija.
Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas.

Partneriai