Komisijos ir darbo grupės

KOMISIJOS

TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJA

  1. Rita Poškienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė).
  2. Rima Jokubauskienė – raštinės sekretorė (komisijos narė).
  3. Dalia Macijauskienė – lietuvių kalbos mokytoja (komisijos narė).

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS


TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI ATESTACIJOS KOMISIJA

1. Snieguolė Bastakienė – progimnazijos direktorė (komisijos pirmininkė);
2. Rasa Dautarienė – progimnazijos mokytoja (komisijos narė, sekretorė)
3. Danguolė Petkienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė);
4. Daiva Kvietkuvienė – progimnazijos mokytoja (komisijos narė);
5. Mindaugas Lukošaitis – progimnazijos mokinių tėvų atstovas (komisijos narys).

TAURAGĖS ,,AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2023–2025 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA


TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

1. Rita Poškienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė)
2. Aida Vaičiūnienė, biologijos mokytoja (komisijos sekretorė)
3. Vaida Tereikienė, specialioji pedagogė (komisijos narė)
4. Diana Pielikienė, logopedė (komisijos narė)
5. Renata Oželienė, socialinė pedagogė (komisijos narė)
6. Dalia Macijauskienė, lietuvių kalbos mokytoja (komisijos narė)

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2023-2024 m.m.

DARBO GRUPĖS

PROGIMNAZIJOS EDUKACINĖS APLINKOS ATNAUJINIMO ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO DARBO GRUPĖ

1. Snieguolė Bastakienė, progimnazijos direktorė – koordinatorė;
2. Dalia Macijauskienė, lietuvių kalbos mokytoja – narė
3. Vida Karbauskienė, dailės mokytoja – narė
4. Laimutė Putinienė, pradinių klasių mokytoja – narė
5. Gintaras Lunskis, istorijos mokytojas – narys

PROGIMNAZIJOS EDUKACINĖS APLINKOS ATNAUJINIMO ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2023 – 2024 M.M.

TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

1. Rita Poškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-koordinatorė
2. Gintaras Lunskis, istorijos mokytojas-narys
3. Loreta Kivilienė, technologijų mokytoja –narė
4. Irena Ambrozienė, informacinių technologijų mokytoja-narė
5. Aušra Dragūnienė, pradinių klasių mokytoja –narė.

ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS KALENDORINIS PLANAS 2023-2024 m. m.
 

Partneriai