Darbo taryba

Tarybos aprašas
Darbo taryba renkama progimnazijos kolektyvo. Taryba atstovauja darbuotojų interesams, tarpininkauja tarp progimnazijos administracijos ir kolektyvo. Darbo taryba bendradarbiauja su darbdaviu, sprendžiant progimnazijos organizacinius, ekonominius, darbuotojų darbo ir socialinius klausimus. Pagrindinis Darbo tarybos veiklos principas – laikytis geranoriškumo ir pagarbos, vykdant savo veiklą.

Tarybos sudėtis

Darbo tarybos pirmininkė – Jurgita Pušinskienė, tarnybinių patalpų valytoja, mokytojo padėjėja, jurgita.pusinskiene@tauragesausra.lt
Darbo tarybos sekretorė – Vida Karbauskienė, dailės ir technologijų mokytoja, vida.karbauskiene@tauragesausra.lt
Darbo tarybos narė – Danguolė Jonikienė, geografijos mokytoja, danguole.jonikiene@tauragesausra.lt


Dokumentai
Darbo tarybos veiklos reglamentas
Darbdavio ir Darbo tarybos susitarimas
Darbo tarybos veiklos ataskaita už 2020/2021 m.m.
Darbo tarybos veiklos ataskaita už 2021/2022 m.m.

Partneriai