Kontaktai

Aerodromo g. 6, 72186, Tauragė

Įstaigos kodas 190469094
tel. (8 446) 72 706
el. paštas: ausros.rastine@tauragesausra.lt

Mažonų ikimokyklinio ugdymo grupės:

Tujų g. 13, 72153, Mažonų k., Tauragės r.

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. Kabinetas
Direktorė Snieguolė Bastakienė Tel. 8 (446) 72 706
mob. 8 656 82 250
el.paštas snieguole.bastakiene@tauragesausra.lt
116
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Rita Poškienė mob. 8 648 12 023
el. paštas rita.poskiene@tauragesausra.lt
116

Ūkvedys

Gintaras Pušinskas mob. 8 656 82 258
el. paštas gintaras.pusinskas@tauragesausra.lt
113
Raštinės sekretorė Rima Jokubauskienė tel. 8 (446) 72 706
el. paštas rima.jokubauskiene@tauragesausra.lt
116

Vyr. buhalterė

Nijolė Bacienė mob. 8 675 48 897
el. paštas nijole.baciene@tauragesausra.lt
125
Socialinė pedagogė Renata Oželienė mob. 8 606 46 872
el. paštas renata.ozeliene@tauragesausra.lt
223

Partneriai