UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA)

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PROGIMNAZIJOJE KOORDINAVIMO KOMANDA:
1. Rita Poškienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komandos vadovė);
Komandos nariai:
2. Vaida Tereikienė – specialioji pedagogė;
3. Gina Ruikienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
4. Aida Vaičiūnienė – biologijos ir chemijos mokytoja;
5. Simona Bajorinienė – lietuvių kalbos mokytoja;
6. Eslanda Mikavičienė – pradinių klasių mokytoja;
7. Jolanta Lunskienė – dorinio ugdymo (katalikų tikybos) mokytoja;
8. Vida Karbauskienė – dailės ir technologijų mokytoja.

UTA ĮGYVENDINIMO PROGIMNAZIJOJE VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 
PASIRENGIMAS UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMUI 
DĖMESYS KIEKVIENO MOKINIO MOKYMUISI IR PAŽANGAI 
TĖVAMS APIE UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMĄ (UTA)

Partneriai