Pedagoginiai darbuotojai

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Darbuotojo pareigos Darbuotojo vardas, pavardė El. pašto adresas
1. Pradinių klasių mokytoja Rasa Dautarienė  rasadaut@gmail.com
2. Pradinių klasių mokytoja Laimutė Putinienė  laimputina@gmail.com
3. Pradinių klasių mokytoja Eslanda Mikavičienė  eslandam@gmail.com
4. Pradinių klasių mokytoja Rasa Raudonienė  rasaraud.@gmai.com
5. Pradinių klasių mokytoja Aušra Dragūnienė  ausradra@gmail.com
6. Dailės mokytoja Vida Karbauskienė  vkarbauskiene@gmail.com
7. Istorijos mokytojas Gintaras Lunskis  hamurabislg@gmail.com
8. Lietuvių kalbos mokytoja Dalia Macijauskienė  daliaaam@hotmail.com
9. Matematikos mokytoja Gražina Statkuvienė  grastatke@gmail.com
10. Rusų kalbos mokytoja Antanina Jucikienė  antanina.jucikiene@gmail.com
11. Priešmokyklinės gr. auklėtoja Gina Ruikienė  gina.jasaitiene@gmail.com
12. Biologijos mokytoja Aida Vaičiūnienė  aidavaiciuniene@gmail.com
13. Anglų kalbos mokytoja Daiva Kvietkuvienė  daivakvietkuviene@notmail.com
14. Muzikos mokytoja Jovita Straukienė  jovitastr@gmail.com
15. Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė lujule@gmail.com
16. Pradinių klasių mokytoja Jolita Ušinskienė  jolitukx@gmail.com
17. Technologijų mokytoja Loreta Kivilienė  lkiviliene@gmail.com
18. IT mokytoja Irena Ambrozienė  habas.irena@gmail.com
19. Fizinio ugdymo mokytojas Egidijus Katauskas  egidijuskatauskas@gmail.com
20. Pradinukų anglų kalbos mokytoja Indrė Breiterienė  inbreiteriene@gmail.com
21. Fizikos mokytoja Dalija Ramanauskienė  dalijar@gmail.com
22. Vokiečių kalbos mokytoja Rimutė Bandzinienė  rimutebandziniene@yahoo.de
23. Lietuvių kalbos mokytoja Simona Bajorinienė  urbosimo@gmail.com
24. Matematikos mokytoja Danguolė Galkauskienė  dangegal87@gmail.com
25. Geografijos mokytoja Danguolė Jonikienė jonikiene@gmail.com
26. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina Obadauskė  lina.obadauske@gmail.com
27. Mažonų ikimokyklinės grupės auklėtoja  Janina Petkuvienė  Janinapetkuviene111@gmail.com
28. Mažonų ikimokyklinės grupės auklėtoja Vilma Petkienė petkiene.tarailiai@gmail.com
29. Mažonų ikimokyklinės grupės auklėtoja  Lijana Statkevičienė  lijanaval@gmail.com
30. Mažonų ikimokyklinės grupės meno mokytoja Lolita Nausėdienė lilitan990@inbox.lt
31. Bibliotekininkė / mokytojo padėjėja Birutė Vaivadienė  bvaivadiene@gmail.com
32. Soc. pedagogė Renata Oželienė  r.ozeliene@gmail.com
33. Spec. pedagogė Vaida Tereikienė  vaidater@gmail.com
34. Logopedė Diana Pielikienė  Pielikiene.diana@gmail.com

 

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKAI 2021-2022 m.m. I pusmetis

Partneriai