Vaidiname tėveliams

Dramos ir lėlių teatro studija „Boružė“ (vadovė B.Vaivadienė) pakvietė tėvelius pažiūrėti kalėdinio spektakliuko „Spragtukas“. Ansamblis „Spindulėlis“ (vadovė J.Straukienė) padainavo nuotaikingas daineles. Mokinukai labai laukė pasirodymo ir tėvelių, džiaugėsi juos išvydę. Ačiū visiems dalyvavusiems!


Birutė Vaivadienė

„Mano mokiniai – tarptautinių „eTwinning“ projektų iniciatoriai“

Planuojamas tarptautinis 4 susitikimų kursas + projekto veiklos grupelėse, tema „Mano mokiniai – tarptautinių „eTwinning“ projektų iniciatoriai“.

Kurse dalyvaus 5-12 klasių mokytojai, apie 50 mokytojų iš 3-5 skirtingų šalių.

Kurso tikslas – sukurti tarptautinį projektą, kur dėmesys būtų skiriamas mokiniams kaip projektų iniciatoriams.

Siūlomos temos: Digital Investigators, Digital footprint, Architect Challenge, Fantasy school.

Sudalyvavusiems bent 3 suplanuotuose susitikimuose bei įgyvendinus projekto veiklas bus išrašytas kurso pažymėjimas.

Paraiškas galima teikti paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2023 m. vasario 1 d. 10:00 val.

Daugiau informacijos puslapyje: Virtualus kursas apie tarptautinius „eTwinning“ projektus (anglų k.) – eTwinning eTwinning.

8 klasės išvyka „Pasimatuok devintoko kėdę“

Tauragės „Aušros“ progimnazijos 8 klasės mokiniai sausio 24 dieną, išnaudodami laisvą laiką, karjeros mokytojos R. Bandzinienės pakviesti, lankėsi Tauragės profesinio rengimo centre. Susitikimo pradžioje centro darbuotoja pristatė mokyklos atsiradimo istoriją, ugdymo tikslus, rengiamas profesijas, vykdomus projektus, organizuojamus renginius, aktyvias veiklas. Mokiniams vėliau buvo pateikti klausimai iš pristatymo. Teisingai atsakiusiems, padovanota po pieštuką. Po to mokiniai keliavo į mokomąsias dirbtuves, kuriose mokosi statybininkai – apdailininkai, baldų gamintojai, prekybininkai, automechanikai. Mokiniai turėjo galimybę apgalvoti savo galimybes, įvertinti gebėjimus ir profesijų pasirinkimą.

8 klasės vadovė Vida Karbauskienė

Atvira dailės pamoka „Gyvieji paveikslai“

Sausio 20 dieną Tauragės „Aušros“ progimnazijos dailės mokytoja Vida Karbauskienė vedė atvirą pamoką „Gyvieji paveikslai“ 7 klasėje. Šią pamoką stebėjo rajono dailės mokytojai. Šį kartą mokiniams teko nelengva užduotis. Mokiniai iš anksto suskirstyti į 6 grupes turėjo savarankiškai susirasti ir pasirinkti dailininko paveikslą, kuris atspindėtų vieną iš dailės žanrų: istorinį, religinį, mitologinį, batalinį, buitinį. Mokiniai turėjo savaitę laiko konsultacijoms ir pasiruošimui. Reikėjo susirasti drabužius, scenografijos elementus ir repetuoti paveikslo siužetą. Pamokos metu mokiniams reikėjo atspindėti pasirinkto dailės kūrinio siužetą. Atliekant pamokos refleksiją septintokai džiaugėsi įdomia pamoka, pavykusiomis užduotimis, įgytomis žiniomis, gebėjimu išsakyti savo nuomonę, galimybe patiems vertinti kiekvienos grupės demonstruojamą paveikslo siužetą.

Dailės mokytoja ekspertė Vida Karbauskienė

8 klasės popietė „Pusiaužiemio paslaptys“

Tauragės „Aušros“ progimnazijos 8 klasės mokiniai turi susiformavusią tradiciją, praleisti naktį mokykloje įpusėjus žiemai. Sausio 20 dienos vakarą aštuntokai rinkosi į mokyklą. Mokiniai labai laukia klasės naktinių popiečių mokykloje, per kurias puikiai leidžia laisvalaikį. Popietės laikas pralekia akimirksniu, nes mokiniai daug bendrauja tarpusavyje, gaminasi naktipiečius, žaidžia sportinius žaidimus, slėpynes, pokštauja ir neleidžia vieni kitiems miegoti. Per šias naktines popietes visiškai susiformavo klasės bendruomenė, atsiskleidė mokinių charakteriai. Mokiniai tapo labai draugiški, paslaugūs, suprantantys ir užjaučiantys vieni kitus. Popietėje netrūko ir paslapčių, tačiau jos ir pasiliks mokinių širdyse. Sutvarkę mokyklos patalpas, mokiniai laimingi iškeliavo namo.

8 klasės vadovė Vida Karbauskienė

Vilkas ir ožka su ožiukais

Sausio 18 dieną mokytoja B.Vaivadienė kartu su priešmokyklinukais skaitykloje tęsė projektą “Teatro pradžiamokslis. Mes vaidinam, deklamuojam”. Susitikimo metu vaikai mokėsi teatro pradmenų pasakos “Vilkas ir septyni ožiukai” motyvais. Mokinukai klausėsi pasakos, sudainavo “Ožiukų” dainelę ir laiką leido inscenizuodami pasakos fragmentus. Ožka – mama (B. Vaivadienė) padėjo priešmokyklinukams virsti tikrais “ožiukais”, o keletas aktyvesnių berniukų noriai ėmėsi vilko vaidmens. Visiems buvo įdomu ir linksma.

Mokyta Gina

Integruota tikybos – IT pamoka „Evangelijos žinia internete“

2023-01-12 vyko integruota tikybos – IT pamoka 8 kl. Integruotą pamoką vedė tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė ir IT mokytoja Irena Ambrozienė. Pamokos tikslas supažindinti mokinius su internetine svetaine www.biblija.lt., kurioje galime surasti visas Švento Rašto ištraukas. Kartais gyvenime iškyla klausimų į kuriuos mums padeda atsakyti Šventasis Raštas. Mokiniai internetinėje svetainėje surado ištraukas apie laimę, draugystę, artimo meilę, Dievo meilę, tikėjimą ir t.t., gebėjo paruošti įvairias skaidres.

Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė

Šiukšlių rūšiavimas technologijų pamokose

Tauragės „Aušros“ progimnazijos 5-8 klasių mokiniai tęsia dalyvavimą respublikinio projekto „Darni mokykla 2022-2023“ veiklose. Mokiniai įrodė, kad moka tausoti medžiagas ir puikiai rūšiuoti gamybos atliekas. Šiemet nusprendėme su 7 klasės mokinių komanda atlikti tyrimą, kiek sukaupia 5-8 klasių mokiniai atliekų per vieną mėnesį technologijų pamokų metu. Pasirinkome patį darbingiausią mėnesį – lapkritį, kai vyksta konstrukcinių gaminių technologiniai procesai. Savanorių mokinių komanda suskaičiavo, kad 5-8 klasių 63 mokiniai per lapkričio mėnesį sukaupė medienos – 2,123 kg, metalo, plastiko – 0,264 kg, popieriaus – 0,701 kg. Mokiniai džiaugėsi, kad rūšiavimas tampa įprasta kasdienos dalimi, moko taupiai ir atsakingai naudoti medžiagas, kuriant įvairius darbelius.

Vyr. technologijų mokytoja Vida Karbauskienė

Susitikimas su Kalėdų Seneliu

Gruodžio 22 d. pradinių klasių mokiniai susirinko aktų salėje ir laukė susitikimo su Kalėdų Seneliu. Kad laukti neprailgtų juos linksmino įvairūs pasakų herojai: vienaragiai, princesės, elniukai, fėja, besmegenis, meduoliukas. Laikas prabėgo labai greitai, nes visi šoko ir linksminosi dainuodami gražias ir padūkėliškas dainas bei sukosi linksmame ratelyje. Kai elfė pasiūlė paskambinti Seneliui greit atsirado būrys norinčių. Tik iš trečio karto pasisekė priskambinti Kalėdų Seneliui, o jis jau buvo už durų. Kiek džiaugsmo ir nepakartojamų emocijų išgyveno vaikai kai jį pamatė! Smagus pokalbis su Seneliu, gražūs eilėraštukai vainikavo šventę. Dar ilgai nesinorėjo atsisveikinti su Seneliu, tačiau jo laukė jau kiti vaikučiai… Nešini pilnais maišais dovanų ir lydimi geros nuotaikos pradinukai išskubėjo į klases dalintis dovanas. Tai buvo smagi šventė! Mokinukus linksmino L. Remeikienės ,,Lauros muzikos studija”.


Mokytoja Rasa Raudonienė

Partneriai