Šeimų piknikas

Gegužės 15-oji – Šeimų diena, todėl penktadienį po pamokų šeštos klasės mokiniai ir jų tėveliai surengė pikniką. Susirinkusieji vaišinosi atsineštais skanėstais, žaidė įvairius žaidimus, bendravo. Buvimas kartu sustiprina ir suartina.

Klasės auklėtoja S. Bajorinienė

VILNIUS TECH nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerija“

Šiais mokslo metais į projektinę veiklą, kurią organizuoja VILNIUS TECH nuotolinio ugdymo platforma „Ateities inžinerija“, įsijungė 8a klasės mokiniai: Matas Raudonius ir Tajus Žymantas. Jie nuo 2021 m. lapkričio mėn. pradžios kūrė projektą „4 šviestuvai – veidrodžiai „Šiandiena“„ skirtą mokinių poilsio zonos apšvietimo paįvairinimui. 2022 m. gegužės 13 d. vyko respublikinis renginys VILNIUS TECH, Architektūros katedroje, kur mokiniai pristatė savo nuveiktus darbus. Mokinių projektinis darbas „4 šviestuvai – veidrodžiai „Šiandiena“ pripažintas geriausiu tematikos „Dizaino technologijos ir inovacijos“ darbų konkurse progimnazijų kategorijoje. Sveikiname laimėtojus! 8a klasės mokiniai turėjo puikią galimybę susipažinti su pramoninio dizaino, miesto architekto ir landšafto projektuotojo specialybėmis, dalyvauti virtualioje dailės pamokoje „Angelų takais“. Dėkojame mokyklos direktorei Snieguolei Bastakienei už suteiktą galimybę nuvykti šiems mokiniams ir visai 8a klasei į projektinių darbų pristatymą Vilniuje, taip pat mokyklos techniniams darbuotojams Alvydui Kaučikui ir Rasiui Tumučiui už pagalbą įgyvendinant projekto techninius sprendimus.


Vyr. technologijų mokytoja Vida Karbauskienė

Konkursas „Pravėriau vario vartelius“

Jau tapo tradicija kasmet dalyvauti respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Pravėriau vario vartelius“, kurį organizuoja Salantų meno mokykla, Kretingos r. Šiemet tai jau penkioliktasis konkursas ir šįkart jis vyko virtualioje erdvėje. 2022 m. balandžio mėnesį Tauragės „Aušros“ progimnazijos trijų mokinių – Vanesos Stirbytės, 6 kl., Gintautės Ačaitės ir Deimantės Girskytės, 8a kl. – kūrybinių darbų nuotraukos dalyvavo šiame konkurse. Sveikiname 8a kl. mokinę Gintautę Ačaitę, laimėjusią nominaciją už konkurso temos interpretaciją 11-15 metų amžiaus grupėje. Konkurso darbų virtualią parodą galite pažiūrėti čia
Sveikiname laimėtoją!


Dailės mokytoja ekspertė Vida Karbauskienė

Turite idėją “Aušros” progimnazijai? Paskubėkite pateikti iniciatyvų projektą!

Teikite iniciatyvų projektus finansavimui. Kviečiame pasinaudoti galimybe ir pasiūlyti idėjas, iniciatyvas, kurios būtų įgyvendintos Tauragės „Aušros“ progimnazijoje. Iniciatyvų projektų laukiama iki gegužės 31 d.
Iniciatyvų projektai turi būti įgyvendinami tik Tauragės „Aušros“ progimnazijos teritorijoje ir juos gali teikti: Mokinių taryba, Mokytojų taryba, Progimnazijos taryba, Metodinė taryba, Mokytojų metodinės grupės.
Iniciatyvų projektų įgyvendinimui 2022 m. skiriama 785 Eur.
Iniciatyvų projektų uždaviniai:
• gerinti ir kurti progimnazijos viešąsias erdves;
• gerinti ugdymo kokybę;
• plėsti ugdymo įvairovę.
Iniciatyvų projektų etapai:
• Projekto rengimas – mokyklos bendruomenė kuria finansiškai pagrįstus iniciatyvų projektus ir pateikia iki 2022 m. gegužės 31 d.
• Balsavimas – pasibaigus iniciatyvų projektų pateikimo etapui, skelbiamas viešas balsavimas, kurio metu progimnazijos bendruomenė (1-8 klasių mokiniai, darbuotojai ir mokinių tėvai (globėjai)) renka labiausiai patikusius projektus. Gali balsuoti tik už vieną projektą.
• Įgyvendinimas – Tauragės „Aušros“ progimnazija įgyvendina laimėjusius projektus. Projektai įgyvendinami iki 2022 m. gruodžio 1 d.
Iniciatyvų projektų teikimo tvarka:
• Projektai teikiami progimnazijos raštinėje popierinė užpildyta forma arba el. paštu ausros.rastine@gmail.com turi būti atspausdinti ir pasirašyti (siunčiamas skenuotas dokumentas).

Biudžeto lėšų naudojimo progimnazijos iniciatyvoms finansuoti tvarkos aprašas
Iniciatyvų projekto pateikimo forma.

,,Romui Kalantai atminti”

Netradicinėje aplinkoje – A. Vymerio bibliotekoje – vyko lietuvių kalbos pamoka ,,R. Kalantai atminti 50 m.” Mokiniai nupiešė piešinių apie Lietuvos laisvę. Bibliotekininkė Ina suprantamai mokiniams pristatė Romo Kalantos gyvenimą ir kovą už laisvę. Ačiū bibliotekininkėms Inai ir Daivutei už įdomų pasakojimą ir bendradarbiavimą.

Mokytoja Rasa Dautarienė

Tauragės rajono dailyraščio konkursas ,,Auksinė plunksna“

Šių metų balandžio 25 dieną 61 rajono pradinukas dalyvavo dailaus rašto konkurse ,,Auksinė plunksna“. Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos dvi mokinės laimėjo prizines vietas. Tai antros klasės mokinė Tėja Starkutė ( mokytoja Aušra Dragūnienė). Ji antrokų tarpe laimėjo III vietą, o trečiokė Austėja Doveikytė tapo I vietos nugalėtoja tarp trečiokų (mokytoja Rasa Raudonienė). Sveikiname nugalėtojas ir linkime visada dailiai rašyti.


Mokytoja Rasa Raudonienė

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Šią dieną 4b klasės mokiniai (mokytoja Laimutė Putinienė) paminėjo progimnazijos skaitykloje. Prisiminė ir pagilino žinias apie spaudos draudimą, jo priežastis, knygnešius. Į netradicinę pamoką (vedė Birutė Vaivadienė) ketvirtokai atsinešė mėgstamiausios pasakos iliustraciją. Pasirodo, kad mėgstamiausia pasaka – „Batuotas katinas”! B.Vaivadienė pristatė Luis Sepulvedos knygą „Apie žuvėdrą ir katiną, kuris išmokė ją skraidyti”. Pristatymas pavyko, buvo labai džiugu, kad po susipažinimo su knyga beveik visi klasės mokiniai nori perskaityti šią knygą. Pamoka buvo skirta skaitymo skatinimui.

Birutė Vaivadienė

Tvarkingiausio sąsiuvinio konkursas

Kiekvieną pavasarį vyksta „Tvarkingiausio sąsiuvinio konkursas“. Šiemet taip pat buvo daug pradinių klasių mokinių, kurie gražiai, tvarkingai rašo. Todėl nusprendėme juos apdovanoti padėkomis, kurios paskatintų ir toliau išlaikyti tvarkingą sąsiuvinį bei raštą. Džiaugiamės išrinkę nemažą būrelį pradinukų su gražiu sąsiuviniu ir tikimės, jog kitais metais apdovanoti teks jų dar daugiau.

1b klasės mokytoja Jolita Ušinskienė

Pamoka vaikų bibliotekoje

Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vyko 5 kl. mokinių literatūros pamoka „Lietuvių tautosaka“. Mokiniai prisiminė vaikų mėgiamos tautosakos žanrus, įminė mįsles, klausėsi anekdotų, rinko anekdotų karalienę. Ja tapo Emilija Pudžiuvelytė, kuri papasakojo daugiausia anekdotų. Bibliotekos darbuotojos supažindino su knygelėmis, kuriose galima rasti daug įvairiausių lietuvių tautosakos kūrinių.
Tikėkimės, kad atsiras daugiau skaitančių ir lankančių vaikų bibliotekos skyrių.

Dalia Macijauskienė

Tauragės „Aušros“ progimnazija skelbia atranką matematikos mokytojo pareigybei užimti

Atranka vykdoma pagal mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V- 1680.
Reikalavimai:
•atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus matematikos mokytojui, Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 774.
•informacinių ir komunikacinių technologijų bei skaitmeninio ugdymo turinio valdymas;
•gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
•kūrybiškumas, iniciatyvumas, motyvacija diegti edukacines naujoves;
•gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,44-10,45 (baziniais dydžiais) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo krūvis: 0,85 etato (1285 val. per metus / 30 val. per savaitę).
Darbo pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d.
Darbo vietos adresas: Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė
Reikalingi dokumentai:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
5. Gyvenimo aprašymas.
6. Kandidatų į darbo vietas informavimo apie duomenų tvarkymą forma (pridedama).
7. Galima pateikti motyvacinį laišką bei ankstesnių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. gegužės 23 d., pabaiga 2022 m. birželio 17 d. 15.00 val. Dokumentus pateikti el. pašto adresu: ausros.rastine@gmail.com
Informaciją telefonu apie skelbiamą atranką teikia progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė tel.: 865682250
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Planuojama pokalbio data 2022 m. birželio 29 d.

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO DALYVAUTI ATRANKOJE MATEMATIKOS MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Partneriai