Informacija dėl priešmokyklinio ugdymo grupių 2020-2021 m. m. formavimo

Tauragės rajono savivaldybės taryba iki balandžio 1 d. turėjo 2020-2021 mokslo metams patvirtinti priešmokyklinio ugdymo modelius ir mokykloms nustatyti priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių. Dėl karantino šio klausimo svarstymas yra atidėtas ir priešmokyklinio ugdymo grupės dabar neformuojamos. Apie priimtus sprendimus dėl priešmokyklinio ugdymo 2020-2021 m. m. informuosime papildomai savivaldybės bei mokyklų tinklalapiuose.

Administracija

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas vyks nuotoliniu būdu:
Sinchroniniu mokymu – kada visi klasės (grupės) mokiniai ir mokytojas dalyvauja kurse per atstumą bet tuo pačiu metu (vaizdo susijungimai).
Asinchroniniu mokymu – kada mokytojo nurodytas užduotis mokinys atlieka jam patogiu metu ir pateikia mokytojui nurodytu laiku.
Nuotolinio mokymo(si) žingsniai:
1. Mokiniams mokymuisi reikalinga informacija pateikiama elektroniniame Tamo dienyne arba klasių internetinėse svetainėse (jei klasė tokią turi susikūrusi).
2. Visų dalykų užduotys skiriamos pagal Tauragės „Aušros“ progimnazijos II pusmečio tvarkaraštį.
3. Temą, užduotis, vadovėlius, pratybas ar kitą, darbui nurodytai temai, reikalingą medžiagą mokytojas nurodys elektroniniame Tamo dienyne (arba klasės svetainėje) dieną prieš nuo 13.00 val. iki 18.00 val. Taip pat nurodys darbo atsiskaitymo laiką, konsultacijos t.y. sinchroninio mokymosi laiką, jei toks numatytas ir vertinimo principus.
4 Mokinys, gavęs užduotis, jas atlieka jam patogiu laiku iki nurodyto termino ir atsiskaito mokytojo nurodytu būdu.
5. Mokinys privalo jungtis į sinchroninio mokymosi pamokas pagal sudarytą sinchroninio mokymosi tvarkaraštį, kuris patalpintas Tamo dienyne (atsiųstas žinute) ir progimnazijos svetainėje. Prisijungimus ir būdą nurodys mokytojas el dienyne. Mokinio nedalyvavimas sinchroniniame mokyme bus žymimas „n“. Nepavykus prisijungti ar neturint tam įrangos būtina informuoti klasės vadovę.
Svarbu:
* kiekvieną dieną tikrinti informaciją elektroniniame Tamo dienyne arba klasės internetinėje svetainėje.
* jungtis pokalbiams su mokytoju pagal sinchroninį tvarkaraštį. Sekti sinchroninio mokymo tvarkaraštį, kuris skelbiamas mokyklos internetiniame puslapyje kiekvieną penktadienį iki 13.00 val.
* iškilus neaiškumams rašyti elektroninius laiškus, SMS žinutes, skambinti klasės vadovei arba progimnazijos administracijai.
* sudaryti mokiniui galimybę dalyvauti sinchroniniame mokyme, sekti informaciją elektroniniame Tamo dienyne, bendradarbiauti su klasės vadove ir dalykų mokytojais.

Skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius) Antanas Arvasevičius konsultuos mokytojus, mokinius, mokinių tėvus technologijų klausimais.
Kontaktai: el. paštas: a.arvasevicius@gmail.com tel. nr. 8 685 29153.

SĖKMĖ – TAI ĖJIMAS NUO VIENOS NESĖKMĖS PRIE KITOS NEPRARANDANT ENTUZIAZMO (Winston Churchill).

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka
Administracija

Ką veikti paaugliams per karantiną?

Šiame leidinyje rasite net 32 būdus, kaip leisti laiką namuose karantino metu. Veiklos suskirstytos į šeimynines, asmenines, edukacines. Dar yra meno bei sporto veiklų. Leidinys sukurtas paauglių paaugliams, bet, kaip teigiama, puikiai tinka ir tėvams. Gero ir produktyvaus laiko namuose. Išlikime sveiki.

PRANEŠIMAS APIE TAURAGĖS R. PAGRAMANČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Tauragės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 1-62 „Dėl sutikimo reorganizuoti Tauragės r. Pagramančio pagrindinę mokyklą“, pranešame apie parengtą Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos ir Tauragės „Aušros“ progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašą.

Reorganizuojamų įstaigų duomenys:
1. Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla:
teisinė forma – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga;
buveinė – Piliakalnio g. 1, LT- 73305 Pagramančio mstl. Mažonų sen. Tauragės rajonas;
įstaigos kodas – 190471889;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą –Juridinių asmenų registras.
2. Tauragės „Aušros“ progimnazija:
teisinė forma – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga;
buveinė – Aerodromo g. 6, LT – 72186, Tauragė;
įstaigos kodas – 190469094;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą –Juridinių asmenų registras.
Reorganizavimo būdas – Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie Tauragės „Aušros“ progimnazijos.
Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla.
Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Tauragės „Aušros“ progimnazija su Tauragės „Aušros“ progimnazijos Pagramančio pradinio ugdymo skyriumi.
Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Tauragės „Aušros“ progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendins Tauragės rajono savivaldybės taryba.
Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia nuo jos išregistravimo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro dienos ( iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. ).

Su Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos ir Tauragės „Aušros“ progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo projektu galima susipažinti Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos internetinėje svetainėje www.pagramantis.taurage.lm.lt, Tauragės „Aušros“ progimnazijos interneto svetainėje www.tauragesausra.lt, ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt .

APRAŠAS

DĖMESIO!!!

ŠMSM dėl viruso grėsmės, atsižvelgus į kitų šalių patirtį nustatyto privalomas vaikų atostogas 2020 m. kovo 13 d. – kovo 27 d. ir taip stabdomas ugdymo procesas.


Kadangi ugdymo procesas stabdomas, dėl privalomų vaikų atostogų (nustačius infekcijų plitimą ribojantis režimas), tėvai galės gauti ligos socialinio draudimo išmokas, kaip numato įstatymas. Plačiau komentuoja SADM.


Artimiausiu metu bus sprendžiama, kaip bus atnaujinamas ugdymo procesas. Viena iš realiausių alternatyvų – nuotolinis mokymas bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokiniams, atitinkamai – nuotolinis darbas mokytojams. Instrukcijas/rekomendacijas pateiks ŠMSM.

Administracija

Rajoninė geografijos olimpiada „MANO GAUBLYS“

Kovo 3 dieną Jovarų pagrindinėje mokykloje vyko rajono geografijos olimpiada „MANO GAUBLYS“. Sveikiname Kamilę Kiliokaitytę (6b kl.) laimėjusią I vietą, Gabiją Samoškaitę (6a kl.) užėmusią III vietą, Arną Gestautą (8 kl.) užėmusį III vietą. Džiaugiamės Arijaus Petraičio (6b kl.) geru pasirodymu. Linkime neprarasti noro domėtis supančiu pasauliu, „kopti” į aukščiausias žinių viršūnes. Sveikiname Kamilę ir Arną iškovojusius teisę 2020-04-04 dalyvauti nacionaliniame Č. Kudabos geografijos konkurse.


Geografijos mokytoja Danguolė Jonikienė

Mokinių kūrybinių darbų paroda „Skiriu Lietuvai“

Reikšmingu mūsų bendruomenei laikotarpiu, valstybinių švenčių, Vasario 16–osios ir Kovo 11–osios proga, Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos vaikų skyriuje veikia Tauragės „Aušros“ progimnazijos 5-6 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Skiriu Lietuvai“, atlikta įvairiomis piešimo ir tapybos technikomis. Parodoje eksponuojami Dovydo Petrylos, Timo Stanevičiaus, Gretos Šliažaitės, Kamilės Gajauskaitės, Gretos Stašinskaitės, Mantvido Knapkio, Lukos Matijošaitytės – 5 klasės mokiniai, Deimantės Statkutės, Airos Neverdauskaitės, Tajaus Žymanto, Deimantės Girskytės – 6a klasės mokiniai, Kamilės Kiliokaitytės, Arno Žalandausko – 6b klasės mokiniai. Kviečiame apsilankyti ir pasigėrėti mokinių kūrybiškumu.

Dailės mokytoja ekspertė Vida Karbauskienė

Partneriai