Po M. K. Čiurlionio žvaigžde

Visus 2020-2021m.m. Tauragės „Aušros“ progimnazijoje vyko tęstinis integruotas lietuvių kalbos, dailės, technologijų ir muzikos projektas „Po Čiurlionio žvaigžde“. Visuose išvardintuose dalykuose mokiniai atliko įvairias užduotis, susijusias su M. K. Čiurlionio kūryba. Tokią užduotį per technologijų pamokas gavo 7 a ir b klasių mokiniai. Jie susirado labiausiai patikusį šio autoriaus tapybos kūrinį ir pabandė atkartoti užveldami vilną ant audinio. Lengviau sekėsi tiems, kurie dar mokslo metų pradžioje atliko šią užduotį, kadangi galėjome susitikti mokykloje, tačiau nė kiek nenusileido ir tie, kurie savo darbus atliko per nuotolines pamokas. Labai džiaugiuosi visų rezultatais. Darbai iš tiesų verti dėmesio. Kiekvienas galėjo įvertinti savo kantrybę ir pasidžiaugti gautu rezultatu.

Technologijų mokytoja Loreta Kivilienė

Pažintinė diena „Lietuvos pilietis aš esu“

Mokslo metų paskutinėmis dienomis mokykloje organizuojamos pažintinės dienos, kurių metu moksleiviai teorines žinias taiko praktiškai, tyrinėja aplinką, vieni gilina įgytas žinias ir gebėjimus, o kiti susipažįsta su naujomis veiklomis. Birželio 17 d. 5 – 8 klasėms vyko pažintinė diena „Lietuvos pilietis aš esu“. 5 klasės moksleiviai dalyvavo savanorystės veikloje – puošė lauko klasę. Pirmoje dienos veikloje šeštokai, septintokai ir aštuntokai fotografavo Tauragės gamtinius, istorinius, kultūrinius, poilsio ir k.t. objektus; antroje – nustatė objektų vietą Tauragėje ir kėlė informaciją į interaktyvų žemėlapį – gilino gebėjimus dirbant su ArcGIS. Pasižvalgyti po žemėlapį galime: https://arcg.is/0O94f5
Trečioji pažintinės dienos veikla: ArcGIS Survey123 apklausoje atsakė į klausimą Ką Tau reiškia būti Lietuvos piliečiu? Skaitėme daug nuostabių minčių apie tai, ką reiškia jaunimui būti Lietuvos piliečiu:
„Lietuvos piliečiu būti man reiškia, kad galiu laisvai vaikščioti gatve. Močiutei reiškia, kad gali balsuoti kas bus kitas prezidentas, meras ir taip toliau. Seneliui reiškia, kad jis gali nesijaudinti jei jam kažkas atsitiks.“;
„Būti Lietuvos piliečiu man reiškia garbė, todėl, kad Lietuva nėra didžiulė šalis, bet tikrai verta garbės ir laisvės. Lietuva yra pasiekusi labai daug: turime savo kalba, savo žodį, vandenį, turime nuostabią gamtą, gerbiame žmones ir jų nuomonę.“
„Man smagu būti Lietuvos piliečiu. Čia gimiau ir augu. Kalba ne kaip kitų šalių, tokia graži.“
„Mylėti Lietuvą, gerbti ją ir jos istoriją“
Nuoširdus ačiū moksleiviams už atliktą veiklą, gražias mintis.

Geografijos mokytoja Danguolė Jonikienė

Vasaros stovykla „Ar tu – mano draugas?“

Birželio 9-15 d. Tauragės „Aušros“ progimnazijos teritorijoje vyko priešmokyklinio amžiaus vaikų vasaros poilsio stovykla. Stovyklos dienas vaikai laiką leido aktyviai veikdami: gryname ore daug judėjo, sportavo, keliavo į ekskursijas, dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, STEAM veiklose, aktyviai leido laisvalaikį. Vykusių edukacinių užsiėmimų, ekskursijų metu vaikai praplėtė žinių akiratį, susipažino su labai įvairiu mūsų krašto kraštovaizdžiu, senovės žemaičių gyvenimo būdu, amatais, buitimi. Taip pat mokiniai kūrė įvairius kūrybinius darbelius iš gamtinės medžiagos, visos veiklos vyko lauke. Buvo pasiekti visi užsibrėžti vasaros stovyklos tikslai ir uždaviniai, nes vaikai ne tik daug sužinojo, noriai visur dalyvavo, bet ir pasimokė tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo, draugiškumo, drausmingumo. Po stovyklos vaikai vieni su kitais išsiskyrė emociškai pailsėję, pagilinę žinias apie draugystę, patobulinę draugavimo, buvimo drauge su kitu įgūdžius, susiradę daug naujų draugų.

Stovyklos organizatorės L. Obadauskė ir G. Ruikienė

„Boružėlės“ spektakliukai

Dramos ir lėlių teatro studija „Boružė“ šiuos mokslo metus baigė dviem spektakliais: „Snieguolė ir nykštukai“ ir „Pirštinė“. Spektakliukai buvo filmuojami, įrašą kiekvienas būrelio narys gali gauti atminčiai. Paskutiniai žiūrovai – 3b klasės mokiniai ir mokytoja Laimutė Putinienė. „Buvo smagu stebėti mažųjų teatralų ir jų vadovės Birutės Vaivadienės nuoširdžią vaidybą. Trečiokai ir jų mokytoja džiaugiasi pabuvoję tokioje malonioje aplinkoje“ (mokytoja Laimutė Putinienė). Iš viso spektakliukai vaidinti net 12 kartų.


Būrelio vadovė Birutė Vaivadienė

Paskaita „SOS prekyba žmonėmis!“

Tauragės „Aušros progimnazijos“ aštuntokai Teams platformoje susitiko su Tauragės skyriaus Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro atstove Žaneta Morkūnaite. Ji skaitė paskaitą „SOS prekyba žmonėmis!“. Mokiniams buvo išskirtos pagrindinės prekybos žmonėmis rūšys, aptartos rizikingiausios grupės, patenkančios nusikaltėliams į rankas. Aptarti būdai, kaip atsilaikyti, išlikti stipriems, netapti preke. Suteikta informacija apie nemokamai teikiamą pagalbą pakliuvusiems į prekeivių žmonėmis pinkles.

Soc.pedagogė R.Oželienė

Akcija „Knygučių daktarai”

Mokslo metams visiškai artėjant į pabaigą „Aušros“ progimnazijoje vyksta akcija „Knygučių daktarai“. Labai aktyviai į ją įsijungė 2 klasės mokinukai. Jie pasigamino karūnėles, peržiūrėjo knygutes, vadovėlius, kuriems reikalingas „gydymas“, klijavo nugarėles. Kitos klasės irgi įsijungs į šią akciją, nes grąžinamos tik tvarkingos, „pagydytos“ knygos ir vadovėliai.


Bibliotekininkė Birutė Vaivadienė

Projektinių darbų pristatymas VGTU „Ateities inžinerija“ pavasario sesijoje

Birželio 2 d. nuotoliniu būdu vyko Vilniaus Gedimino technikos universiteto inicijuojamo projekto „Ateities inžinerija“ pavasario sesijos projektinių darbų pristatymas. Šioje sesijoje pasirinktos tematikos „Dizaino technologijos ir inovacijos“ darbus pristatė ir trys Tauragės „Aušros“ progimnazijos 7b klasės mokiniai: Kamilė Kiliokaitytė, Erika Šimkutė ir Edvardas Matukaitis. Šie mokiniai visus mokslo metus dirbo prie temos „Šviestuvo dizainas“, sėkmingai sukūrė įdomaus dizaino šviestuvus ir parengė pristatymus.


Vyr. Technologijų mokytoja Vida Karbauskienė

Dalyvavimas VGTU Ateities inžinerija pavasario sesijoje

Tauragės „Aušros“ progimnazijos mokiniai: 6 kl. Greta Šliažaitė, Kasparas Tranelis, 7a kl. Gintautė Ačaitė ir Maksas Jurevičius birželio 2 d. dalyvavo VGTU Ateities inžinerija tiriamųjų darbų pristatyme. Mokiniai susipažino su trijomis tematikomis įv. darbų temomis: darni gyvenamoji aplinka, darnus pastatas, aplinkos apsauga bei pristatė pradėtą darbą tema „Triukšmo tyrimas Tauragės „Aušros“ progimnazijos patalpose“, kurį planuoja tęsti ir kitais metais.

Mokytoja Aida Vaičiūnienė

3b integruota pamoka

Birželio 2 d. 3b klasės mokiniams vyko integruota anglų klb. ir fizinio ugdymo pamoka. Labai linksmai praėjo laikas žaidžiant žaidimus „Petrui reikia drabužių“, „Šeimininkas ir avys“, „Miške pas lokį“ ir „Jūra banguoja“. Vaikai žaisdami šiuos judriuosius žaidimus ir kalbėdami dialogus įtvirtino anglų klb. pamokose išmoktus žodžius.

Mokytojos I.Breiterienė ir L.Putinienė

Partneriai