Spalis-bibliotekų mėnuo

Savo pažintį su biblioteka antrokėliai (2a ir 2b klasės, mokytojos R. Dautarienė ir J. Ušinskienė) pradėjo susipažindami su bibliotekų istorija. Netradicinę pamoką vedė bibliotekininkė B. Vaivadienė. Mokinukai parodė savo išprusimą, sužinojo labai daug ne tik bibliotekų, bet ir pasaulio istorijos faktų, įdomių dalykų, pamatė tikrą papirusą, senovines ir dabartines raides papiruse. Galėjo jį pačiupinėti, paliesti. Nusispalvino sau po skirtuką. Pamoka buvo darbinga, prasminga, mokinukai aktyvūs. Džiaugiuosi.

Bibliotekininkė Birutė Vaivadienė

Tauragės „Aušros“ progimnazija skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigybei užimti

Reikalavimai:
• būti ne jaunesnis, kaip 18 metų ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
• gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką;
•gebėti dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo priemonėmis;
• gebėti bendradarbiauti su mokytoju, pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių tėvais (globėjais).
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 4,7 -5 (baziniais dydžiais) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo krūvis: 0,8 etato (32 val. per savaitę).
Darbo pradžia: 2022 m. spalio 24 d.
Darbo vietos adresas: Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė
Reikalingi dokumentai:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
4. Gyvenimo aprašymas.
5. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. spalio 5 d., pabaiga 2022 m. spalio 19 d. 16.00 val. Dokumentus pateikti el. pašto adresu: ausros.rastine@gmail.com
Informaciją telefonu apie skelbiamą atranką teikia progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė tel.: 8 656 82250
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus kviečiami pokalbiui elektroniniu paštu arba telefonu. Planuojama pokalbio data 2022 m. spalio 20 d., 116 kab. 12.00 val.

Spalio 4-oji pasaulinė gyvūnų diena

1931 metais Italijoje, Florencijoje, Tarptautinės ekologų konferencijos dalyviai pasiūlė spalio 4-ąją, šventojo Pranciškaus visų gyvų Žemės padarų globėjo atlaidų dieną, švęsti kaip Pasaulinę gyvūnų dieną. Pasaulinę gyvūnų dieną švenčia įvairių religijų, politinių pažiūrų ir įsitikinimų žmonės, kuriems rūpi gyvūnai. Lietuvoje Pasaulinė gyvūnų diena pradėta minėti nuo 2000 metų. Gyvūnai yra mūsų draugai, pagalbininkai ir šeimos nariai.
5-8 klasių mokiniai, paminėdami šią dieną, atsinešė savo augintinius, supažindino klasės draugus su jų auginimo ypatumais bei gyvūnų priežiūra. Organizuodami šią veiklą stengėmės skatinti abipusę žmogaus ir gyvūno draugystę bei mokinius mokyti rūpintis savo draugais. Mokiniai supranta, kad gyvūnai turi teisę niekada nejausti alkio ir troškulio, baimės, skausmo ir kančios. Pagarba gyvūnams turi būti kiekvieno mūsų moralės norma.

Biologijos mokytoja A. Vaičiūnienė

6 kl. valandėlė su mokinių augintiniais

Spalio mėnesio 4-oji – Pasaulinė gyvūnų diena. Ši diena skirta pagerbti visus gyvūnus, padėkoti jiems už jų didžiulę svarbą žmonių gyvenime, suteikiant gyvenimui daugiau spalvų, džiaugsmo ir prasmės.
6 kl. mokiniai turėjo galimybę klasės valandėlės metu lauko klasėje plačiau susipažinti su mokinių augintiniais, jų veislėmis. Ačiū mokinių tėveliams, kurie atrado laiko ir kartu dalyvavo mūsų veiklose.

Auklėtoja A. Vaičiūnienė

Išvyka į medelyną

Priešmokyklinukai rugsėjo 30 dieną susiruošė vykti į medelyną. Buvo nutarta pasivaikščioti, pasigrožėti rudenėjančia gamta. Nuvykus vaikus pasitiko medelyno darbuotojas Modestas. Jis papasakojo apie medelyno veiklą, jame esančius augalus, jų priežiūrą. Vaikams buvo parodyta, kaip surenkamos medžių sėklos, kaip medeliai paruošiami sodinimui. Mokinukai sužinojo, kad augalai taip pat gali sirgti. Vaikai apžiūrėjo įvairią techniką, pabuvojo net augalų “šaldytuve”. Laikas medelyne prabėgo nepastebimai, nes buvo įdomu, mažiesiems kilo daug klausimų. Ačiū Modestui ir Giedrei už šiltą priėmimą bei vaišes.


Mokytoja Gina

Nepaprasta pamoka

Tauragės „Aušros“ progimnazijos 5a kl. mokiniai dalyvavo nepaprastoje pamokoje miestinėtojams, kuri vyko B.Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. Čia mokiniai susipažino su gide, edukatore ir rašytoja Rūta Norkūne bei jos šunimi Frėja. Rašytoja pristatė savo knygą „Vilnius. Vija ir Meška miestinėja. Miesto gidas“. Pamoka buvo įdomi, mokiniai pasiūlė viešniai ir jos augintinei aplankyti įvairias Tauragės įžymias vietas.

D. Macijauskienė

Integruotas IT ir lietuvių k. projektas „Programuoju ir įsimenu“

Rugsėjo mėnesį 6 klasės ir programavimo būrelio mokiniai vykdė integruotą projektą su lietuvių kalba.Mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja D. Macijauskiene išsirinko žodžius, kurių rašybą jiems sunku įsiminti, pakartojo rašybos taisykles ir paaiškino tų žodžių rašybą. Tada mokiniai programavo išsirinktus žodžius: nurodė jų vietą ir judėjimo koordinates.Vyko labai tikslinga veikla: kartoti sunkiai įsimenamų žodžių rašybą, suprantant programavimo blokais pradinius principus. Tai pradinis pasiruošimo etapas spalio mėnesį vyksiančiai programavimo savaitei CodeWeek.

Irena Ambrozienė

Integruota pamoka netradicinėje aplinkoje „Piligriminė kelionė į Šiluvą bei aplankytų vietų istorija“

Rugsėjo 13 d. katalikų tikybos besimokantys 7 klasės mokiniai – Emilijus K., Vanesa S., Paulius A., Vita Ž., Rusnė R., Miglė P., Julius Š. ir Saulė S. – kartu su tikybos mokytoja Jolanta Lunskiene apsilankėme Šiluvos atlaiduose. Kartu vyko ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Simona Bajorinienė. Tądien Šiluvoje vyko integruota pamoka netradicinėje aplinkoje „Piligriminė kelionė į Šiluvą bei aplankytų vietų istorija“. Integruota buvo ir daugiau pamokų, tai istorija, dailė, informacinės technologijos. Kiekvienas dalyko mokytojas pateikė užduotis, kurias reikėjo atlikti kelionės metu ir sugrįžus. Kadangi į Šiluvą atvykome anksti, galėjome neskubėdami viską apžiūrėti. Pabuvojome barokinėje Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje, kur grožėjomės didžiojo altoriaus Marijos paveikslu. Taip pat ėjome ir į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią, kur sugiedojome „Dangaus Karalienės“ giesmę. Įspūdį paliko nelietuviška kunigo tuo metu sakyta iškilminga kalba. Pareidami nusifotografavome prie paminklo, skirto popiežiui Jonui Pauliui II. Likusį laiką iki atlaidų praleidome apžiūrinėdami netoliese įsikūrusią mugę. 12 val. dalyvavome didžiųjų Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidų pamaldose. Ši diena buvo Taikos sieko diena. Meldėmės kartu su Lietuvos kariais, šauliais ir savanoriais. Po pamaldų vykome atgal į Tauragę. Važiuodami linksmai giedojome giesmes ir dalinomės dienos įspūdžiais. Turiningai praleidome dieną.

7 klasės mokiniai, nuotrauka Vanesos S.

Rugsėjo 27 d. pasaulinė turizmo diena – 6 kl. mokinių netradicinės pamokos

6 kl. mokiniai ypatingai pažymėjo rugsėjo 27 d. pasaulinę turizmo dieną, vykdami į Pagramančio regioninį parką turėdami netradicines gamtos ir anglų k. pamokas. Aplankė muziejaus edukacines erdves, žygiavo prie Gudlaukio ąžuolo, dalyvavo edukacinėje programoje Pažink meškučio Grobliuko kraštą. Programą sudarė dvi dalys: pirmojoje – mokiniai buvo stebėtojai ir klausytojai, o antroje dalyje jų laukė azartiškas žaidimas „Grobliuko žinių mūšis“. Laimėtojai buvo apdovanoti prizais. Mokiniai gavo ir namų užduotis, tai ką pamatė, sužinojo, visa tai aprašyti anglų k.. Linksmi, šiek tiek pavargę, mokiniai sugrįžo į pamokas.

Auklėtoja A. Vaičiūnienė

Judriųjų pertraukų savaitė

Rugsėjo 19 – 23 dienomis pagal vykdomą projektą „Sveikatingumo dienos mokykloje“ mūsų progimnazijos pradinukai turėjo judrias pertraukas. Mokyklos kiemelyje ar koridoriuose mokiniai draugiškai praleido pertraukas. Vyko žaidimai su kamuoliais, lankais, šokyklėmis, šokinėjimo gumomis ir buvo pasimokyta žaidimų – ratelių. Tikime, kad tokia draugiškų aktyvių pertraukų iniciatyva, taps populiari vaikų tarpe. Pajudėję mokiniai labiau susikaups pamokų metu ir bus sveikesni.

Mokytoja L. Putinienė

Partneriai