Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2023 m. II ketvirčio numatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis su priedais (Eur)
1. Direktorius 1  nesutinka**
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 nesutinka**
3. Mokytojas ekspertas* 1 nesutinka** 
4. Mokytojas metodininkas* 15 1930
5. Vyresnysis mokytojas* 6 1773
6. Mokytojas* 7 1622
7. Specialusis pedagogas 1 nesutinka**
8. Logopedas 1 nesutinka** 
9.

Socialinis pedagogas

1

nesutinka** 
10.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

2

1758
11.

Pailgintos m. d. grupės auklėtojas

6

1212
12.

Mokytojo padėjėjas

13

1101
 13.  Skaityklos vedėjas 1 nesutinka** 
14.   Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 nesutinka** 
15.   Inžinierius kompiuterinei technikai 1 Neužimtas etatas
16.   Vyr. buhalteris 1 nesutinka** 
17.   Raštinės vedėjas 1 nesutinka** 
18.   Valytojas 6 840
19.   Statinių priežiūros darbininkas 2 840
 20.  Kiemsargis 1  nesutinka**
21.   Budėtojas 1 nesutinka** 

Pastabos: *už 36 savaitines valandas

                  **pateikiamas tik gavus sutikimą

 

2022 metų darbo užmokestis
2021 metų darbo užmokestis
2020 metų darbo užmokestis
2019 metų darbo užmokestis
2018 metų darbo užmokestis
2017 metų darbo užmokestis
2016 metų darbo užmokestis
2015 metų darbo užmokestis
2014 metų darbo užmokestis
2013 metų darbo užmokestis
2012 metų darbo užmokestis
2011 metų darbo užmokestis

Partneriai