Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2020 m. IV ketvirčio numatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis su priedais (Eur)
1. Direktorius 1  nesutinka**
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 nesutinka**
3. Mokytojas ekspertas* 1 nesutinka** 
4. Mokytojas metodininkas* 20 1445
5. Vyresnysis mokytojas* 4 1413
6. Mokytojas* 5 1341
7. Specialusis pedagogas 1  nesutinka**
8. Logopedas 1 nesutinka** 
9.

Socialinis pedagogas

1

nesutinka** 
10.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

4

1428
11.

Pailgintos m. d. grupės auklėtojas

7

884
12.

Mokytojo padėjėjas

9

704
 13.  Skaityklos vedėjas 1 nesutinka** 
14.   Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 nesutinka** 
15.   Inžinierius kompiuterinei technikai 1 nesutinka** 
16.   Vyr. buhalteris 1 nesutinka** 
17.   Raštinės vedėjas 1 nesutinka** 
18.   Valytojas 6 607
19.   Statinių priežiūros darbininkas 2  607
 20.  Kiemsargis 1  nesutinka**
21.   Budėtojas 1 nesutinka** 

Pastabos: *už 36 savaitines valandas

                  **pateikiamas tik gavus sutikimą

2020 metų darbo užmokestis
2019 metų darbo užmokestis
2018 metų darbo užmokestis
2017 metų darbo užmokestis
2016 metų darbo užmokestis
2015 metų darbo užmokestis
2014 metų darbo užmokestis
2013 metų darbo užmokestis
2012 metų darbo užmokestis
2011 metų darbo užmokestis

Partneriai