Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2022 m. IV ketvirčio numatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis su priedais (Eur)
1. Direktorius 1  nesutinka**
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 nesutinka**
3. Mokytojas ekspertas* 1 nesutinka** 
4. Mokytojas metodininkas* 19 1764,90
5. Vyresnysis mokytojas* 2 1567,20
6. Mokytojas* 4 1495,86
7. Specialusis pedagogas 1 nesutinka**
8. Logopedas 1 nesutinka** 
9.

Socialinis pedagogas

1

nesutinka** 
10.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

2

1607,28
11.

Pailgintos m. d. grupės auklėtojas

6

1064,44
12.

Mokytojo padėjėjas

11

887,38
 13.  Skaityklos vedėjas 1 nesutinka** 
14.   Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 nesutinka** 
15.   Inžinierius kompiuterinei technikai 1 nesutinka** 
16.   Vyr. buhalteris 1 nesutinka** 
17.   Raštinės vedėjas 1 nesutinka** 
18.   Valytojas 6 730
19.   Statinių priežiūros darbininkas 2  730
 20.  Kiemsargis 1  nesutinka**
21.   Budėtojas 1 nesutinka** 

Pastabos: *už 36 savaitines valandas

                  **pateikiamas tik gavus sutikimą

 

2022 metų darbo užmokestis
2021 metų darbo užmokestis
2020 metų darbo užmokestis
2019 metų darbo užmokestis
2018 metų darbo užmokestis
2017 metų darbo užmokestis
2016 metų darbo užmokestis
2015 metų darbo užmokestis
2014 metų darbo užmokestis
2013 metų darbo užmokestis
2012 metų darbo užmokestis
2011 metų darbo užmokestis

Partneriai