Administracija

Progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė

tel. 8 (446) 72 706

mob. 8 656 82 250

el. p. snieguole.bastakiene@tauragesausra.lt

2023 m. veiklos ataskaita

2022 m. veiklos ataskaita

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Poškienė

mob. 8 648 12 023

el. p. rita.poskiene@tauragesausra.lt

 

Vyr. buhalterė Nijolė Bacienė

mob. 8 675 48897

el. p. nijole.baciene@tauragesausra.lt

Raštinės sekretorė Rima Jokubauskienė
 

Mob.: 8 675 63677

El.p. rima.jokubauskiene@tauragesausra.lt

Ūkvedys Gintaras Pušinskas

 mob.8 656 82 258

el. p. gintaras.pusinskas @tauragesausra.lt

Partneriai