Administracija

Progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė

tel/faks. 8 (446) 72 706

mob. 8 656 82 250

el. p. snieguole.bastakiene@tauragesausra.lt

Išsilavinimas: 1993 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo matematiko ir informatikos mokytojos specialybę.

Kvalifikacija: II vadybinė kvalifikacija, matematikos vyresnioji mokytoja.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Poškienė

mob. 8 648 12 023

el. p. rita.poskiene@tauragesausra.lt

Išsilavinimas: 1992 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo matematikos ir fizikos mokytojos specialybę.

Kvalifikacija: II vadybinė kvalifikacija, matematikos mokytoja metodininkė

Vyr. buhalterė Nijolė Bacienė

mob. 8 675 48897

el. p. nijole.baciene@tauragesausra.lt

Išsilavinimas: 1983 m. baigė Kauno ekonomikos technikumą ir įgijo apskaitos ir skaičiavimo darbų mechanizavimo specialybę.

Raštinės sekretorė Rima Jokubauskienė
 

Mob.: 8 675 63677

El.p. rima.jokubauskiene@tauragesausra.lt

Išsilavinimas: 2009m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, įgijo matavimų inžinerijos bakalauro laipsnį.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Gintaras Pušinskas

 mob.8 656 82 258

el. p. gintaras.pusinskas @tauragesausra.lt

Išsilavinimas: 1988 m. baigė Šiaulių K. Didžiulio politechnikumą, įgijo techniko – mechaniko kvalifikaciją.

Partneriai