Administracija

Progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė

tel/faks. 8 (446) 72 706

mob. 8 656 82 250

el. p. snieguole.bastakiene@gmail.com

Išsilavinimas: 1993 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo matematiko ir informatikos mokytojos specialybę.

Kvalifikacija: II vadybinė kvalifikacija, matematikos vyresnioji mokytoja.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Poškienė

mob. 8 648 12 023

el. p. pavaduotoja.rita@gmail.com

Išsilavinimas: 1992 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo matematikos ir fizikos mokytojos specialybę.

Kvalifikacija: II vadybinė kvalifikacija, matematikos mokytoja metodininkė

Vyr. buhalterė

mob. 8 675 48897

el. p. ausros.buhalterija@gmail.com

Išsilavinimas: 1983 m. baigė Kauno ekonomikos technikumą ir įgijo apskaitos ir skaičiavimo darbų mechanizavimo specialybę.

Raštinės sekretorė

Mob.: 8 648 12079

El.p. ausros.rastine@gmail.com

Išsilavinimas: 2002 m. baigė Šiaulių universitetą, įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Gintaras Pušinskas

 mob.8 656 82 258

el. p. pusinskas.gintaras@gmail.com

Išsilavinimas: 1988 m. baigė Šiaulių K.Didžiulio politechnikumą, įgijo techniko – mechaniko kvalifikaciją.

Partneriai