H. K. Anderseno „Bjaurusis ančiukas“

2017 05 24
Dramos ir lėlių teatro studija, vadovaujama Birutės Vaivadienės, pastatė spektaklį pagal H.K.Anderseno pasaką „Bjaurusis ančiukas“. Scenarijaus pagrindu pasitarnavo R.Skučaitės eiliuota pasaka. Ji buvo pakeista, perkurta ir pritaikyta būrelį lankančiam mokinukų skaičiui. Visi gavo po vaidmenį. Dėkoju spektaklyje vaidinusiems jauniesiems aktoriams, linkiu tobulėti, neprarasti kūrybiškumo:
Kamilei Kiliokaitytei- puikiai pasakotojai, Aidui Volynko – bjauriajam ančiukui, Zajančauskaitei Gretai – antelei ir tulpėms, Vestinai Plyskaitytei – ispaniškajai ančiai, Kamilei Gajauskaitei – vėžliukui ir ančiukui, Lukai Matijošaitytei – varlytėms ir ančiukui, Dovydui Petrylai – šuniukui ir ančiukui, Tautvydui Petrylai – varnui ir ančiukui, Arijui Petraičiui – kalakutui, Karolinai Bartušytei – gaideliui, Paulinai Sinkevičiūtei – vištytei ir vėžlienei, Kęsminai Surblytei – katytei ir ančiukui. Geros vasaros!

Dramos ir lėlių teatro studijos vadovė Birutė Vaivadienė

Tarptautinė konferencija “Matematika gyvenime”

2017 05 24
Tauragės “Šaltinio” progimnazijoje 23 d. vyko tarptautinė konferencija “Matematika gyvenime”, kurioje dalyvavo Lietuvos respublikos ir užsienio mokyklų 5-10 klasių mokiniai ir įvairių dalykų mokytojai.
Mūsų mokyklos mokinės Agnė Gečaitė ir Viktorija Jurgilaitė pristatė pranešimą ”Symmetry Around Us“ (Simetrija aplink mus).
8 klasės mokinės Vanesa Dimšaitė ir Goda Stašinskaitė – “Percents in Daily Life” (Procentai kasdieniniame gyvenime). Pranešimai pristatyti anglų kalba.
Mokinėms pasiruošti padėjo matematikos mokytoja Gražina Statkuvienė ir anglų kalbos mokytoja Danutė Kiliokaitienė. Visos dalyvės apdovanotos mokyklos padėkos raštais.
Mūsų mokyklos mokinės ne tik pristatė savo darbą, ne tik praplėtė savo ir kitų žinias, bet turėjo galimybę susipažinti bei susidraugauti su kitų miestų bei šalių mokiniais.

Netradicinė muzikos pamoka skaitykloje

2017 05 23
Gegužės 19 dieną 7 klasei muzikos pamoka ,,Variacijos” vyko mokyklos skaitykloje.
Viskas kinta ne tik muzikoje, bet ir gamtoje. Skaityklos vedėja B. Vaivadienė paruošė užduotis lavinančios mokinių pastabumą, supažindino su informaciniais leidiniais muzikos tema.
Dirbdami grupėse, naudodamiesi planšetėmis, septintokai kūrė tris pasirinktas variacijas ir jas atliko. Mokiniai parodė savo gebėjimus, kaip teorines žinias geba taikyti praktiškai.

Susitikimas su rašytoja Vile Vėl

2017 05 23
Gegužės 19 d. 7 klasės mokiniams literatūros pamoka vyko „Vymerio“ bibliotekoje. Čia mokiniai susitiko su rašytoja Vile Vėl, kurios apysaką „Pereik tiltą, kvaily“ kai kurie buvo perskaitę, kiti susipažinę tik su ištraukomis. Rašytoja trumpai papasakojo apie save, savo kūrybinę veiklą, pristatė parašytas ir išleistas knygas vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Mokiniai rašytojos klausinėjo apie pseudonimo pasirinkimą, veikėjų prototipus, knygos pavadinimą ir kt. Rašytoja mielai atsakė į visus klausimus, nusifotografavo, dalino autografus. Dėkojame bibliotekos darbuotojoms už šio susitikimo organizavimą.

Lietuvių kalbos mokytoja D. Macijauskienė

Projektas „Aukime kartu“

2017 05 22
Gegužės 18 dieną 5 klasės mokiniai kartu su M.Mažvydo progimnazijos penktokais tęsė projekto „Aukime kartu“ bendradarbiavimą ir draugystę ir vyko į Anykščius į edukacinę pažintinę kelionę. Kelionės tikslas – susipažinti su Aukštaitijos krašto tradicijomis, jo istorija.
Aplankėme A. Baranausko klėtelę, A. Vienuolio-Žukausko memorialinį muziejų, S. Petraškos akmens tapybos parodą, Puntuko akmenį, Medžių lajų taką, laimės žiburį, išbandėme rogučių trasą. Išklausėme edukacinę pamoką apie duonelę kasdieninę, kepėme ir skanavome kaimiškas vaišes. Aplankėme Arklio muziejų.
Kelionės įspūdžiai išliks mūsų prisiminimuose, o suteiktas žinios įkvėps keliauti ir dar geriau pažinti Lietuvą.

Pasaulio pažinimo pamokoje “Kas pakloja gėlių kilimą?Who lays a carpet of flowers?”

2017 05 22
Gegužės 18 dieną 3b klasės mokiniai dalyvavo integruotoje anglų k. ir pasaulio pažinimo pamokoje “Kas pakloja gėlių kilimą?Who lays a carpet of flowers?”. 3b klasės mokytoja Laimutė Putinienė ir anglų k. mokytoja Indrė Breiterienė pamoką vedė netradicinėje aplinkoje – profesinio rengimo centro stadione. Mokiniai stebėdami gamtą, nurodė pagrindinius vasaros požymius. Dirbdamas vienas ar su klasės draugais, tyrinėjo aplinką ir įvardino matomus, rastus daiktus anglų kalba (medį, gėlę, pagaliuką, akmenį, smėlį, gėlę ir t.t.). Mokiniai turėjo progą pamatyti savo klasės draugų trumpą vaidinimą anglų kalba apie ekskursiją prie jūros. Mokiniai grįžo į klasę puikiai nusiteikę, džiaugdamiesi savo darbo rezultatais ir įgiję naujų žinių apie vasarą.

Žalioji mugė

2017 05 22

Gegužės 19 d. mokykloje įvyko Žalioji mugė. Tai vienas iš programos „Darni mokykla“ renginių, kurių tikslas yra mažinti vartojimą, siekti taupyti gamtos resursus, skatinti mokyklos bendruomenės tarpusavio bendradarbiavimą. Žaliajai mugei aktyviai padėjo ruoštis  mokyklos tėvų klasės atstovai: rengė plakatus, video medžiagą apie atliekų rūšiavimo svarbą, ruošė interviu su mokyklos mokiniais apie tai, kaip jie rūšiuoja atliekas.  Mokiniai nešė įv. kanceliarines priemones, stalo žaidimus, knygas, žurnalus ir atėję į mugę galėjo pasimti jam patikusią priemonę. Dėkojame  tėvų klasės nariams, o ypač D. Jonaitei, O. Žalandauskienei,  prisidėjusiems prie Žaliosios mugės organizavimo. 

Išvyka į Tauragės stačiatikių cerkvę

2017 05 18
Gegužės 15 dieną 8 klasės mokiniai išvyko į Tauragės stačiatikių cerkvę. Čia vyko integruota rusų kalbos ir geografijos pamoka “Tauragės religinės bendruomenės: stačiatikių tradicijos ir papročiai”.
Bendruomenės pirmininkas E.Terentjev papasakojo apie bažnyčios atsiradimo istoriją, kad ji pavadinta trijų kankinių vardu. Mokiniams buvo įdomu sužinoti, kad pirma cerkvė Tauragėje buvo Kultūros rūmų vietoje .Buvo įdomu palyginti lietuvių ir rusų tautos papročius, pastebėti, kad šventės tos pačios, tik kai kurios vėliau, nei pas mus.
Vėliau mokiniai pavaikščiojo po senąsias rusų kapines.

Rusų kalbos mokytoja A.Jucikienė

Pažintis su H. K. Andersenu

2017 05 18
Gegužės 10d. 1 klasės mokinukai, lydimi mokytojos Aušros Dragūnienės, rinkosi į mokyklos skaityklą. Netradicinės pamokos metu, kurią vedė Birutė Vaivadienė, jie susipažino su žymiu pasakininku danų rašytoju Hansu Kristianu Andersenu. Pamatė daug pasakų knygų leidimų. O svarbiausia – dramos ir lėlių teatro studija „Boružė“ (vadovė B.Vaivadienė) vaidino pasaką „Bjaurusis ančiukas“. Pirmokėliams ji patiko. Pokalbio metu buvo aptarta, ar žmonės, kurie kuo nors išsiskiria iš kitų, yra blogesni. Nusprendėme, kad ne.

Skaityklos vedėja, dramos ir lėlių teatro studijos „Boružė“ vadovė Birutė Vaivadienė

EUROPOS DIENA

2017 05 17

Gegužės 9-oji – Europos diena. Šią dieną visoje Europoje yra organizuojama daugybė renginių, koncertų, projektų. Gegužės 9-osios – Europos dienos proga Europos Parlamento narys Bronis Ropė inicijavo respublikinį moksleivių piešinių bei nuotraukų konkursą „Kuriu ateities Europą“. Šiame konkurse dalyvavo ir mūsų mokyklos 8 klasės mokinės Austėja Žalandauskaitė, Viktorija Jurgilaitė ir Austė Kasparavičiūtė kartu su anglų kalbos mokytoja Daiva Kvietkuviene. Nuotrauka iš vizito Italijoje užėmė III vietą.

Mūsų mokykloje taip pat vyko renginys, kurio metu mokiniai, dalyvaujantys ERAZMUS + projekte AKTYVI VISUOMENĖ BEI APLINKOS SUVOKIMAS PER FORMALŲ IR NEFORMALŲ MOKYMĄ, dalijosi įspūdžiais iš vizitų į kitas šalis. Visi susirinkusieji galėjo pasitikrinti savo žinias atsakinėdami į viktorinos klausimus, susijusius su Europa. Džiaugiamės ir dėkojame visiems renginio dalyviams.

Anglų k. mokytoja metodininkė D. Kvietkuvienė.

Partneriai