Atminties valanda ,,Per skausmą į laisvę“

2016 01 13
Kiekvienais metais pagerbiame vieną dramatiškiausių ir skaudžiausių Lietuvos tautai įvykių – sausio 13 dieną. Tą dieną Lietuvos žmonės pasipriešino sovietų kariniams daliniams, kovojo už Lietuvos laisvę. A.Vymerio bibliotekoje vyko Atminties valanda ,,Per skausmą į laisvę“, skirta 1991 metų sausio 13 –ajai paminėti. Mokiniai turėjo galimybę pažvelgti į Lietuvos 1991 metų istorijos puslapius. Šiais metais sukanka 25 metai nuo tų skaudžių įvykių. Popietėje dalyvavo Tauragės ,,…Aušros“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Lina Trijonienė ir 6 klasės mokiniai. Renginį pradėjo bibliotekos darbuotoja Ina Ivanauskienė J. Margevičienės eilėraščiu ,,Tėvynės vardas – Lietuva“. Mokytoja Lina demonstravo skaidres apie to meto įtemptą Lietuvos politinę situaciją. Pasidalijo prisiminimais apie lietuvių parodytą drąsą ir pasiaukojimą kovojant dėl laisvės. Jei žmonės nebūtų stovėję ir gynę laisvę, tai mes nebūtume gyvenę taip, kaip dabar. Jei dėl laisvės nebūtume kovoję, tai ir žemėlapyje nebūtų Lietuvos valstybės. Prieš 25 metus mokytoja buvo dar tik studentė ir gyveno netoli Parlamento rūmų, ne tik matė, bet ir dalyvavo tuose skaudžiuose įvykiuose. O sausio 13 dienos anksti rytą ėjo prie Televizijos bokšto. Baisiausias įstrigęs vaizdas, kai buvo užimtas Televizijos bokštas, o aplink jį stovėję tankai burzgėjo ir suko vamzdžius. O žmonėms atrodė, kad tas vamzdis nukreiptas į juos šauti.
Nors prisiminimai skaudūs: tankai, važiuojantys ant beginklių žmonių, šūviai … Dėkojame istorijos mokytojai Linai Trijonienei už prisiminimus, kurie niekada neišblės, nors jau praėjo 25 metai.
A.Vymerio bibliotekoje parengta dokumentų paroda ,,Laisvės kaina“ apie 1991 metų sausio įvykius. Parodą papuošė 5A klasės mokinių Aistės Mozerytės ir Godos Jokubauskaitės piešiniai (mokytoja Vida Karbauskienė).
Sausio 12-22 dienomis A.Vymerio bibliotekoje veikia Tauragės fotomenininko Vytauto Butkaus fotografijos paroda ,,1991 metų sausis“, kurioje užfiksuoti istoriniai to meto sausio įvykiai. Maloniai kviečiame aplankyti parodą.

Įsijungėme į akciją „Atmintis gyva, nes liudija”

2016 01 13
Tauragės „Aušros“ pagrindinės mokyklos bendruomenė įsijungė į akciją, skirtą Sausio 13 – osios įvykiams atminti „Atmintis gyva, nes liudija“. Aštuntą valandą ryto visuose mokyklos languose nušvito žvakučių liepsna. Mokytojai pasakojo, rodė filmus apie Sausio 13 – osios įvykius. Negalime pamiršti tų, kurie atidavė gyvybę už laisvą Lietuvą! Jaunieji žurnalistai paruošė stendą, skirtą šiai datai, kuriame, be istorinių nuotraukų, ir mokinių piešiniai. Mokinukai stengėsi atskleisti, kaip jie mato ir supranta istorinius įvykius. Mokyklos TV – skaidrės, primenančios tuos, kurie žuvo

Jaunųjų žurnalistų būrelio informacija

Tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“

2016 01 13
Šeštadienį Sausio 9 dieną Vilniuje vyko tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtas 1991 metų sausio 13-ąją žuvusiems Lietuvos laisvės gynėjams atminti. Devynių kilometrų bėgimo trasa prasidėjo nuo žuvusiųjų poilsio vietos Antakalnio kapinėse ir nusidriekė Vilniaus gatvėmis iki televizijos bokšto. Į 25-ajį kartą vykstantį bėgimą susirinko dalyviai iš visos Lietuvos. Jau nebe pirmus metus šiame bėgime dalyvauja ir mūsų mokyklos mokinės su mokytoja. Visiems dalyviams, sėkmingai įveikusiems distanciją, buvo įteikti atminimo medaliai. Grįžome visi pakylėti, geros nuotaikos.

Kalėdinės staigmenos

2016 01 05

Paskutinę mokslo metų dieną prieš Kūčias ir moksleivių atostogas mokykloje jautėsi prieššventinis subruzdimas. Pamokos buvo gerokai sutrumpintos, po jų mokiniai rinkosi į aktų salę, kur, linksmai nusiteikę ir gavę po maišelį kukurūzų, stebėjo pasirinktą kalėdinį filmą. Mokytojai rinkosi į mokytojų kambarį ir sulaukė nemažai siurprizų. Pasveikinti atvyko mažieji nykštukai, padainavo nuotaikingą dainelę, dar sniego gniūžtėmis apsisvaidė (ruošė mokytoja Rasa Raudonienė). Daug gerų žodžių, palinkėjimų tarė visi kalbėję: mokyklos direktorė Snieguolė Bastakienė, svečiai. O galiausiai atvyko Kalėdų senelis su dovanėlėmis. Į klastingus senelio klausimus atsakę mokytojai gavo dovanėles. Paskui jomis buvo apdalinti visi darbuotojai. Jaukumas, šiluma, saldumynai lydėjo šį jaukų susiėjimą.

Jaunųjų žurnalistų būrelio informacija

Partneriai