Karjeros diena

2016 06 09
Šiemet mūsų mokykla įsijungė į visuotinę gegužės mėnesio akciją visose mokyklose ,,Karjeros diena”. 3 b kl. mokinukai lankėsi Norkaičių amatų centre. Susipažino su įvairiais amatais. Pasigamino veltus iš vilnos muiliukus ir iš lininių siūlų sages.

„Šypsenėlės” šokėjai – meno šventės dalyviai

2016 06 09
Birželio 3d. būrelio „Šypsenėlė“ šokėjai (vadovė Nerija Piliukaitienė) dalyvavo meno šventėje „Graži tu mano“.Visiems susirinkusiems vasaros estradon mokiniai dovanojo tris folklorinius šokius – „Polką dribsiuką“, „Latrišą“ ir „Kadagį“. Buvo smagu suktis tokiame dideliame šokėjų būryje ir girdėti gausius žiūrovų aplodismentus!

Kūrybiniai laimėjimai

2016 06 07
Gegužės pabaiga papuošė mokyklą kūrybiniais laimėjimais. Baigėsi 16-asis nacionalinis mokinių konkursas „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Šiais metais konkurse dalyvavo apie 800 mokinių iš Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje. Jie konkursui siuntė įvairius darbus – rašinius, piešinius, maketus ir rankdarbius, filmus, dainas, fotografijas, pateiktis. Šiame konkurse dalyvavo ir 6 mūsų mokyklos mokinių darbai, tai A. Mozerytės 5a, G. Jokubauskaitės 5a, B. Arštikytės 6, K. Mikašausko 7, A. Giedraičio 8b, M. Venckaičio 8b. 5a klasės mokinė Aistė Mozerytė nacionaliniame piešinių konkurse „Kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laimėjo 3 vietą 5-8 klasių tarpe.
Visą pavasarį 8a ir 8b klasės mokiniai kūrė tapybines, grafines kompozicijas, skirtas rajoniniam piešinių konkursui „Pagramantis – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2016“. Šio konkurso tikslas ugdyti mokinių kūrybinius ir meninius sugebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas, kultūrinės savimonės ugdymą, kultūrinio paveldo išsaugojimą per gimtojo krašto pažinimą. Konkursui buvo pateikti 4 mokinių darbai iš dviejų amžiaus grupių. 8a klasės mokiniai V. Bajoras laimėjo 2 vietą, L. Mikalauskas – 3 vietą, 5-8 klasių tarpe. Sveikiname laimėtojus!

Dailės mokytoja ekspetė Vida Karbauskienė

Išvyka į Sakalinės mišką

2016 06 07
Gegužės 27 dieną apsilankėme Laukėsos durpyne. Nuvykus į Laukėsos durpyną, mus pasitiko Luknės tėvelis, kuris ir suorganizavo šią puikią pažintinę išvyką. Pirmiausia patogiai įsitaisę administracinėse patalpose stebėjome paruoštas skaidres iš šios įmonės, kurios savininkai Vokietijos piliečiai, susikūrimo istorijos. Sužinojome kaip durpės kasamos, apdirbamos ir kur išvežamos naudojimui. Susipažinę su durpių panaudojimu, „siauruku“ nuvykome į patį durpyną, kur vaikai galėjo ne tik pamatyti galingą techniką, bet ir ja pasivažinėti. Patyrę daug įspūdžių, papietavę (vaikai buvo vaišinami picomis), grįžome į mokyklą.

Klasės auklėtoja Loreta Kivilienė

3a klasės pažintinė išvyka į Laukėsos durpyną

2016 06 07
Gegužės 27 dieną apsilankėme Laukėsos durpyne. Nuvykus į Laukėsos durpyną, mus pasitiko Luknės tėvelis, kuris ir suorganizavo šią puikią pažintinę išvyką. Pirmiausia patogiai įsitaisę administracinėse patalpose stebėjome paruoštas skaidres iš šios įmonės, kurios savininkai Vokietijos piliečiai, susikūrimo istorijos. Sužinojome kaip durpės kasamos, apdirbamos ir kur išvežamos naudojimui. Susipažinę su durpių panaudojimu, „siauruku“ nuvykome į patį durpyną, kur vaikai galėjo ne tik pamatyti galingą techniką, bet ir ja pasivažinėti. Patyrę daug įspūdžių, papietavę (vaikai buvo vaišinami picomis), grįžome į mokyklą.

Karjeros diena 3a klasėje

2016 06 07
Trečiokėliai, pakviesti vienos mokinės mamos, nuvykome į Tauragės profesinio rengimo centrą, kur susipažinome su įvairiomis šioje mokykloje ruošiamomis profesijomis: kirpėjos, masažistės, kosmetologės, manikiūrininkės, baldžiaus, staliaus, statybininko, autošaltkalvio ir kt. profesijomis. Patyrę daug įspūdžių išsiskirstėme, nusprendę dar čia sugrįžti, nes pamatyti ir išgirsti tikrai yra ką. Ačiū Skaivutės mamai už šią pažintinę išvyką.

5a ir 5b klasės edukacinė išvyka į Kauną

2016 06 05
Linksmai nusiteikę 28 penktų klasių mokiniai, puikų gegužės 27 rytą, išvyko į Kauną. Šios kelionės mokiniai ilgai laukė. Pirmiausia aplankėme garsųjį Kauno IX fortą. Gidė supažindino su forto istorija, vedžiojo po požemius ir pasakojo jų funkcijas, mokiniai apžiūrėjo karinius pabūklus. Vėliau vykome į Žaliakalnį, pamatėme didingą Kristaus Prisikėlimo bažnyčią ir nusileidome seniausiu Lietuvoje funikulieriumi, kuris šiemet švenčia 90 metų jubiliejų. Pasivaikčioję po Laisvės alėją, aplankėme T. Ivanausko zoologijos muziejų ir susipažinome su eksponatais. Patyrę įvairių įspūdžių, susidraugavę, laimingi grįžo namo.

5a klasės auklėtoja Vida Karbauskienė

Ekskursija į Vilkyškius ir Rambyną

2016 06 05
Gegužės 25 dieną 2b klasė vyko ekskursijon prie unikalios Vilkyškių eglės, kuri turi net 17 kamienų. Pasigėrėję šia gražuole ir prikvėpavę miško kvapų važiavo link Rambyno. Ten, Rambyno regioninio parko lankytojų centre, vaikus pasitiko gidė. Ji aprodė centre esantį muziejų, papasakojo apie seniau gyvenusių žmonių papročius. Paskui autobusas pasuko prie Rambyno kalno. Ten mažieji turistai pamatė puikius Lietuvos upių tėvo, Nemuno, vaizdus. Palaipioję laipteliais, papietavę, pažaidę ir kupini įspūdžių grįžo atgal į gimtąją Tauragę.
Mokytoja L. Putinienė
 

,,Aušros“ pagr. mokykloje – Vaikystės šventė

2016 06 03
Jau tapo tradicija mokslo metų paskutinę dieną pradinukams, trečiokai organizuoja ketvirtokams išleistuves – Vaikystės šventę.
Gegužės 31 d. 10.00. val. į mokyklos aktų salę zuikiai sukvietė visus pradinukus. Trečiokai, paruošti mokytojų N. Genienės ir R. Dautarienės vedė visą šventę, pagal eiliuotą pasaką ,,Zuikis Puikis“. Visų klasių mokinukai parodė zuikiui ko išmoko per šiuos metus. Ketvirtokai dėkojo mokytojoms, nuostabiai pašoko vaikystės valsą, jie atsisveikino su pradine. Direktorė jiems įteikė pradinių klasių pirmos pakopos pažymėjimus. Mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais už labai gerą mokymąsi bei aktyvią ir kūrybinę meninę veiklą. Ketvirtokai šventę už-baigė daina ,,Sudie“.

Mokytoja Rasa Dautarienė

Matematika kasdienybėje

2016 06 02
Mokant mokinius matematikos ir siekiant jų pažangos yra svarbu pasirinkti tinkamus metodus. Vienas iš tokių metodų buvo projektas ,,Matematika kasdienybėje”, kurį taikiau savo matematikos pamokose 6 – 8 klasių mokiniams.

Projekto tikslas – tyrinėjant atrasti matematikos sąsajas su mus supančia aplinka, buitimi, kasdienybe. Mokiniams skyriau užduotis, nurodydama per kiek laiko reikia jas atlikti. Atrinkus temas, kurias būtų galima pritaikyti projektinei veiklai, mokinius supažindinau su vykdymo eiga, vertinimu.
Septintų klasių mokiniai atlikę savo pažymių iš pagrindinių pasirinktų keturių dalykų, gautų per du mėnesius, analizę individualiai atsiskaitė temą „Duomenų vaizdavimas ir skaitymas“. Dirbami porose integruotoje matematikos ir informacinių technologijų pamokoje parodė savo meninius gebėjimus kitaip pristatydami geometrines figūras. Taip pat mokiniai atskleidė savo gebėjimus dirbti komandoje. Labai džiaugiuosi septintokais, kurie noriai vedė pamokas, patys kūrė testus, naudojosi planšetėmis.
Aštuntų klasių mokiniai ieškojo simetrijos gamtoje, fotografavo ir pristatė rezultatus skaidrėse, atliko tyrimą – kiek laiko turi miegoti žmogus iki 18 metų amžiaus. Savo tyrimą tiriamųjų darbų konferencijoje pristatė Lukas M.
Šeštokai atliko tris projektinius darbus, susijusius su procentais, masteliu ir duomenų rinkimu bei pristatymu. Šio projekto metu atsiskleidė mokinių kūrybiškumas, jie atrado matematiką kituose mokomuosiuose dalykuose, suprato matematikos pritaikymą realiame gyvenime, pagerino informacinių technologijų įgūdžius.
Maloniai nustebino 8A klasės Luko linkėjimas, sukurtas panaudojant matematinius terminus ir duotus žodžius:
Linkiu jums skausmą sumažinti,
Pridėti draugystę prie nuoširdaus juoko,
Padalinti netoleranciją į atomus,
Padauginti vienybę tarp žmonių,
Pakelti laipsniu meilę artimam.
Tikiu, kad gerai pailsėję, pasisėmę naujų idėjų kitais mokslo metais tęsime projektą.

Matematikos mokytoja G. Statkuvienė

Partneriai