Žaidžiame teatrą

2017 03 30
Kovo 27-ą paminėjome Tarptautinę teatro dieną. Ta proga drąsūs ir kūrybingi mūsų mokyklos mokiniai, paruošti mokytojos D.Macijauskienės, parodė žiūrovams kelis vaizdelius: 6a kl. mokiniai – A.Martinkutė, G.Juškaitė, R.Danusas ir V.Stašinskas – suvaidino ištrauką iš lietuvių liaudies pasakos „Verpėja“, 6b kl. mokiniai – N.Grigas ir A.Mosteikaitė – pristatė peliuko ir katino pokalbį, o 7 kl. mokiniai – D.Danila, E.Naikauskaitė, F.Bartkus, S.Virvičiūtė, V.Šeputytė, S.Stirbytė, E.Savickas, S.Mockus – suvaidino situaciją autobuse pagal V.Žilinskaitės parodiją. Suvaidinti kūriniai ne tik praskaidrino žiūrovų nuotaiką, bet ir padėjo prisiminti, kaip reikia taisyklingai kalbėti. Juk 2017-ieji metai – tai lietuvių kalbos kultūros metai.

Lietuvių kalbos mokytoja D.Macijauskienė

Integruota anglų k. ir informacinių technologijų pamoka

2017 03 29
Kovo 20 dieną 4a klasės mokiniai dalyvavo integruotoje anglų k. ir informacinių technologijų pamokoje. Šios pamokos metu mokiniai turėjo parašyti draugui šifruotą laišką anglų kalba pagal pasirinktą temą, sukurti savo simbolius, naudojantis teksto rengykle.
Mokiniai pakartojo žodyną pasirinkta tema ir įtvirtino specialiuosius klausimus. Taip pat nurodytu šriftu surinko anglišką tekstą ir jį iliustravo.
Išmoko ieškoti grafinės informacijos internete, naudotis įrankių juosta, pritaikant reikiamus simbolius ir išsaugoti sukurtą dokumentą savo kompiuteryje.
Ši netradicinė pamoka mokiniams buvo labai įdomi.

Informacinių technologijų mokytoja I. Ambrozienė ir anglų k. mokytoja I. Breiterienė

Šatrijos Raganos 140 – oios gimimo metinės

2017 03 27
Šiaulių universiteto, socialinių ir humanitarinių mokslų ir menų katedra 2017 m. vasario mėnesį, organizavo Lietuvos moksleivių ir studentų kūrybinių darbų konkursą, skirtą Šatrijos Raganos 140 – osioms gimimo metinėms paminėti. Šiuo konkursu kvietė įvairių klasių moksleivius, studentus savo kūrybiniu žodžiu, vaizdu ar garsu interpretuoti ir vertinti lietuvių literatūros klasikės gyvenimą ir kūrybą. Kvietė sugrįžti prie rašytojos biografijos, meninės prozos, laiškų, pedagogikos, gyvenamojo laiko ir gyvenimo vietų…
Šiame konkurse dalyvavo ir trys dailės būrelio „Kūrybos džiaugsmas“ narės. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės mus aplankiusia sėkme, nes vyriausiųjų amžiaus grupėje, Daina Kalkovaitė 10 kl. laimėjo 1 vietos diplomą, o Beatričė Arštikytė 7 kl., vyresniųjų amžiaus grupėje taip pat laimėjo 1 vietos diplomą. Sveikiname laureates !

Dailės mokytoja ekspertė Vida Karbauskienė

Netradicinė geografijos ir anglų kalbos pamoka skirta pasaulinei Žemės dienai paminėti

2017 03 24
Šių metų kovo 22 dieną vyko netradicinė geografijos ir anglų kalbos pamoka skirta pasaulinei Žemės dienai paminėti. Joje dalyvavo 10 klasės mokiniai. Integruotą pamoką vedė geografijos mokytoja Danguolė Jonikienė ir anglų kalbos mokytoja Danutė Kiliokaitienė.
Pirmiausiai mokiniai susipažino su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, žiūrint paruoštas skaidres ir video medžiagą lietuvių ir anglų kalbomis. Po to grupėse atliko mokytojų pateiktas praktines užduotis. Gavus atitinkamą užduočių lapą su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, reikėjo atpažinti žemėlapyje ir pažymėti šalis, kuriose tai vyksta. Įtvirtinant informaciją pateiktais klausimais, mokiniai taisyklingai gebėjo įvardinti šalis anglų kalba.
Netradicinėje pamokoje dirbdami grupėse, atlikdami praktines užduotis, mokiniai ne tik pasitikrino savo geografijos ir anglų kalbos žinias, bet ir ugdė bendrąsias kompetencijas. Mokiniai džiaugėsi savo darbu pamokoje ir įrodė, jog svarbu pažinti ne tik savo šalį, bet ir tai, kas greta mūsų.

Pažintinė diena „Čia mūsų Žemė“

2017 03 22
Kovo 20 d. mokykloje vyko 5-10 kl. mokinių pažintinė diena, skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Apie Žemės dieną, kas ji yra, nuo kada pradėta švęsti ši šventė pasaulyje bei Lietuvoje supažindino 8 kl. mokinės Agnė Danusaitė. Nuo kovo mėnesio iki balandžio visame pasaulyje vyksta renginiai, skirti Žemės dienai. Jų tikslas – atkreipti dėmesį į planetą Žemę, jos problemas. Mes, mokiniai ir mokytojai, nesame pajėgūs spręsti globalias problemas, bet savo veikla ir darbais galime prisidėti prie pasaulinių Žemės dienos renginių.
Tad ir šiandien 7-8 kl. mokiniai, vadovaujami mokytojos Dalijos. Ramanauskienės, parodė bandymus – įdomioji fizika. Per geografijos pamoką ( mokytoja D. Jonikienė) su 8 kl. mokiniais diskutavo apie gamtos reiškinius, per matematikos pamoką (mokytoja G. Statkuvienė) – su 7 kl. mokiniais vykdė matematinius skaičiavimus, susijusius su Žemės matmenimis, 6b kl. mokiniai per biologijos pamoką ( mokytoja A. Vaičiūnienė) – vykdė tiriamąją veiklą, nustatė kokiuose vaisiuose yra daugiausiai vitamino C, 10 kl. mokiniai – per chemijos pamoką (mokytoja Danutė Ramanauskienė) nagrinėjo vandens taršos problemas, 5 kl. mokiniai žiūrėjo filmą, diskutavo tema Žemė – priklauso žmonėms – Biblijos Žemė ( mokytoja J. Lunskienė), o 6 kl. mokiniai su istorijos mokytoju G. Lunskiu dalyvavo viktorinoje apie Lietuvos Žemę.
Po įdomių pamokų, veiklą mokiniai tęsė su klasės auklėtojais. Rengė kūrybinę užduotį – dovaną Žemei, o aktų salėje ją pristatė. Pasidžiaugėme mokinių kūrybiškumu (dainos, eilėraščių posmai, laiškas Žemei…). Po to visų klasių atstovai dalyvavo viktorinoje „Čia mūsų Žemė“. Geriausias žinias parodė 6 b klasės mokiniai.
12 val. visi ėjome į sporto salę ir dar įteikėme vieną dovaną Žemei – tai šokis Žemei. Pasidžiaukime kartu renginio akimirkomis.

Aida Vaičiūnienė, biologijos mokytoja – metodininkė

Ar mes augame finansiškai atsakingi?

2017 03 22
Kovo 16d. Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre vyko 9-12 kasių mokinių ekonomikos konkursas ,,Augu finansiškai atsakingas.“ Dalyviai turėjo galimybę pabendrauti su kitų mokyklų moksleiviais, parodyti savo gebėjimus dirbant komandoje. Ir tai puikiai sekėsi mūsų mokyklos dešimtos klasės mokiniams: Gabijai, Ugniui, Ernestai, Dainai, Martynui ir Dangyrui.

TAURAGĖS „AUŠROS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA KONKURSĄ VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS LAIKINAI UŽIMTI

2017 03 22
TAURAGĖS „AUŠROS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA KONKURSĄ VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS LAIKINAI UŽIMTI

Darbo pobūdis: tvarkyti buhalterinę apskaitą, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus, apskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas, rengti biudžeto vykdymo ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinį pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir vykdyti kitus darbus, numatytus pareigybės aprašyme.
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
* Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus
* aukštasis buhalterinis arba ekonominis išsilavinimas;
* išmanyti biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai;
* mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programomis: „Miscrosoft Dynamics NAV“ pagal VSAFAS reikalavimus, biudžeto vykdymo ataskaitų informacine sistema „Finet“, darbo užmokesčio skaičiavimo sistema STEKAS ir finansinių ataskaitų pateikimo informacine sistema VSAKIS
* turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
Pretendento privalumai:
* kvalifikacijos tobulinimas per pastaruosius 3 metus (buhalterinės apskaitos klausimais);
* ne mažesnė kaip 3 metų profesinio darbo biudžetinėje įstaigoje patirtis
Pretendentų vertinimo (atrankos) būdas:
Testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
prašymą dalyvauti konkurse;
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
išsilavinimą liudijantį dokumentą (kopiją);
gyvenimo aprašymą (CV);
asmeninių privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti;
Užpildytą pretendento anketą (priedas Nr.1).
Pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
Dokumentai priimami iki 2017 m. kovo 31 d., adresu Tauragės ”Aušros“ pagrindinė mokykla, 116 kab. Aerodromo g. 6, Tauragė. Telefonas pasiteiravimui (8 446) 72 706; 865682250
Reikalavimus atitikę kandidatai apie pokalbio datą bus informuoti asmeniškai. Atvykstant į pokalbį būtina turėti dokumentų originalus.

Viktorina ,,Kalbėkime lietuviškai“

2017 03 17
A.Vymerio bibliotekoje vyko kalbos viktorina ,,Kalbėkime lietuviškai“, skirta Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. Klausimus ir užduotis viktorinai parinko ir renginį vedė Tauragės ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Simona Urbonavičiūtė. 5 klasės mokiniai, pasiskirstę komandomis, stengėsi atlikti viktorinos užduotis. Viena iš užduočių buvo išgirsti ir užrašyti iš V. Kernagio dainos ,,Cantaros” barbarizmus. Viktorinos dalyviai parodė savo lietuvių kalbos gebėjimus, aktyviausios komandos buvo apdovanotos saldžiais prizais. Dėkojame mokytojai Simonai už nuostabią viktoriną.

Kalba – sielos veidrodis

2017 03 14
,,Aušros” pagrindinės mokyklos skaitykloje kovo 8 d. ketvirtokams vyko įdomi pamoka – popietė, skirta Kalbos kultūros metams ,,Nieko dvasingesnio nei širdingesnio už kalbą tauta neturi“ (E. M. Arntas). Mokiniai dirbo grupėmis ir daug naujo sužinojo apie mūsų kalbą: rinko gražiausius posakius, mintis apie kalbą, praplėtė žinias apie sinonimus, suko galveles atsakydami į klausimus. Dėkojame skaityklos vedėjai B. Vaivadienei.

Mokytoja Rasa Dautarienė.

Pangea 2017

2017 03 10
Vasario 22 dieną „Aušros“ mokykloje vyko Tarptautinio matematikos konkurso „Pangea 2017“ I – asis etapas. Jame dalyvavo keturi 4a klasės mokiniai: Oskaras Jonkarys, Erikas Kazlauskas, Skaiva Ptakaitė ir Arnas Šadauskas (mokyt. N. Genienė) ir net dešimt 3b klasės mokinukų (mokyt. L. Putinienė).
Kovo 6 dieną buvo paskelbti „Pangea 2017“ I – ojo etapo rezultati. Į antrąjį „Pangea 2017“ etapą pateko Skaiva Ptakaitė, sutinkusi 59 taškus ir Erikas Kazlauskas, surinkęs 49 taškus (4a kl.) ir trys 3a klasės mokinukai: Kamilė Kiliokaitytė, Greta Zajančauskaitė ir Arnas Žalandauskas.
Kovo 18 dieną šie “Aušros” mokinukai savo jėgas išbandys antrajame “Pangea 2017” etape, kuris vyks M.Mažvydo pagrindinėje mokykloje. Sėkmės jiems!

Mokytoja N. Genienė

Partneriai