eTwinning

Europos Kokybės ženklelis už eTwinning projektą “Smile, Earth!”

2020-2021 mokslo metais antros klasės mokinukai dalyvavo aštuonių mėnesių trukmės eTwinning projekte ,,Smile, Earth!” (,,Šypsokis, Žeme!”). Projekto partneriai – Lietuvos, Turkijos ir Ispanijos mokiniai. Dalyvių tikslas – skatinti pradinių klasių mokinius domėtis ekologija ir aplinkosauga, ugdyti saikingo vartojimo ir atliekų rūšiavimo įgūdžius.
Už šį projektą mūsų mokykla, 2 klasės mokiniai ir mokytoja Rasa Raudonienė apdovanota Europos Kokybės ženkleliu už puikią eTwinning projekto “Smile, Earth!” veiklą. Tai reiškia, kad mūsų mokinių ir mokyklos veikla buvo pripažinta aukščiausiame europiniame lygmenyje.
Džiaugiuosi laimėjimu ir dėkoju mokiniams už nuoširdų darbą.


Rasa Raudonienė

Patyriminė veikla eTwinning projekte ,,STEAMuko draugai“

STEAM ugdymas mokyklose stiprinamas nuo pradinių klasių. Vienas iš perspektyviausių sprendimų – tai patyrimais ir eksperimentais bei bandymais grįstos pamokos, projektinė veikla, neformaliojo ugdymo veiklos.
2020-2021 m.m. pradinukai susivienijo bendrai eTwinning projekto ,,STEAMuko draugai“ veiklai. Mokiniai iš Tauragės, Kėdainių, Šiaulių, Rumšiškių, Vilniaus, Kaišiadorių, Kauno, Klaipėdos, Rokiškio, Kudirkos Naumiesčio darbavosi ,,Rudens gamtos“, ,,Meno“, ,,Technologijų pasaulio“, ,,Matematikos“ laboratorijose.
Projekto tikslas – ugdyti praktinį, eksperimentinį ir probleminį mokymąsi, kritinį mąstymą ir mokymosi bei 21-ajam amžiui būtinus įgūdžius; skatinti komandinį darbą ir tarpdalykinį mokslo žinių ir įgūdžių naudojimą; motyvuoti mokinius mokytis, naudojantis patyriminiu ugdymu.
Projekte mūsų mokyklos mokiniai eksperimentavo, stebėjo, kūrė, mokėsi drauge. Įdomių ir išradingų veiklų projekte nestigo. Partneriai vienas kitam siūlė veiklas. Užkrėsti gero pavyzdžio skubėjo išbadyti STEAM draugų siūlomas veiklas: ,,gaudė“ vėją, kūrė druskos ir ledo paveikslėlius, tyrė maisto produktų savybes ir t.t. Ypač smagu buvo stebėti draugų atliekamus eksperimentus skambučio į pamoką metu, dalyvauti Kahoot viktorinoje apie Lietuvą. Partneriai vieni kitus sveikino su šventėmis, šventė eTwinning 16 –ąjį gimtadienį, kūrė geresnį internetą kartu dalyvaudami ,,Saugaus interneto savaitėje -2021“.
Smalsūs pradinukai išbandė daugybę naujų programėlių ir dalijosi patirtimi ,,Technologijų pasaulyje“. Matematikos pamokose svėrė, matavo, žaidė, skaičiavo. Patys išradingiausi tapo inžinieriais ir statė tiltus, bokštus, namus, miestus, pilis, robotus, gyvūnus, katapultus. Džiugu, kad eksperimentuodami mokiniai rado atsakymus į probleminius klausimus, ugdė kūrybiškumo, iniciatyvumo kompetencijas ir domėjosi gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika.
Projekto partneriai veiklas apibendrino sukurdami virtualias knygas ir įkeldami į STEAMuko Mokslinę biblioteką. Projekto metu ne tik mokiniai, bet ir mokytojai sužinojo, išmoko, pritaikė daug naujų žinių savo darbe. Geranoriškas bendradarbiavimas vyravo visus metus. Smagu dirbti ir kurti drauge kai aplink bendraminčiai ir nuoširdūs STEAMuko draugai!

Rasa Raudonienė, pradinių klasių mokytoja

Antrokėliai eTwinning projekto ,,Šypsokis, Žeme!” dalyviai

Šiais 2020-2021 mokslo metais atros klasės mokinukai dalyvavo aštuonių mėnesių trukmės eTwinning projekte ,,Smile, Earth!” (,,Šypsokis, Žeme!”). Projekto partneriai – Lietuvos, Turkijos ir Ispanijos mokiniai. Dalyvių tikslas – skatinti pradinių klasių mokinius domėtis ekologija ir aplinkosauga, ugdyti saikingo vartojimo ir atliekų rūšiavimo įgūdžius. Mokiniai domėjosi šiltnamio efektu, iš antrinių žaliavų kūrė projekto pavadinimą ir žaislą. Sužinojo ir pritaikė būdus kaip galima taupyti Žemės išteklius. Buvo smagu pasitikrinti žinias su draugais Kahoot viktorinoje ,,Kur ką rūšiuojame?”. Stebėjo gamtą ir klimato kaitą. Sukūrė bendrą internetinę knygą iš atliktų veiklų. Dalyvavo akcijoje ,,Darom!” ir švarino mokyklos aplinką. Šventė Žemės dieną. Sveikino projekto draugus dainele ,,Save the Planet”. Minėjo Pasaulinę laukinės gamtos dieną. Domėjosi laukiniais gyvūnais ir sukūrė internetinę knygą ,,Lietuvos nykstantys gyvūnai”. Vaikai dalyvavo įvairiose apklausose, džiaugėsi ir komentavo projekto dalyvių darbus ir veiklas.
Antrokėliams labai patiko dalyvauti projekte. Čia jie pagilino ne tik IT žinias, išmoko saugoti Žemę, bet ir susirado daug draugų iš kitų šalių, kūrė, žaidė, dainavo kartu. Tėveliai labai patenkinti netradicinėmis vaikučių veiklomis ir įgytomis žiniomis, kurias pritaikė namuose.

Mokytoja Rasa Raudonienė

Erasmus + projektas „Aktyvus mokinys. Aktyvus pilietis“ pasiekė finišo tiesiąją

Projektiniu susitikimu Online baigėsi Erasmus + projektas „ Aktyvus mokinys. Aktyvus pilietis“, kuriame dalyvavo bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai iš Graikijos, Rumunijos, Slovėnijos, Vokietijos ir Lietuvos. Mūsų mokyklai atstovavo penktokai Miglė, Emilija, Viktorija ir Julius bei septintokai Giedrė, Arijus ,Ignas.
Projektas tęsėsi keturias dienas. Jo metu mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose: virtualiose pažintinėse ekskursijoje po projekto dalyvių gimtąsias vietas, susipažino su mokinių veiklomis karantino laikotarpiu, žaidė įvairius žaidimus, dalyvavo viktorinose, susirado naujų draugų bei pagerino užsienio kalbų (vokiečių ir anglų) žinias.
Mokiniai susipažino su Graikijoje veikiančia draugija „Kids save lives“ ir jos veikla, patys gaminosi lėles bei mokėsi suteikti pirmąją pagalbą ištikus nelaimei.
Projektinį susitikimą baigė nuotraukų iš praėjusių susitikimų pristatymas ir bendras linijinis graikų šokis „Jerusalema“. Visos projekte dalyvaujančių šalių moksleiviai jau lanko pamokas mokykloje, todėl jiems atlikti užduotis buvo daug paprasčiau negu mums, bet mūsų mokiniai puikiai susidorojo su iššūkiais.
Visi labai apgailestavo, kad atsisveikinimui negalėjome susitikti visi kartu, apsikabinti, pasidžiaugti vieni kitais.
Mokinių mintys, pasibaigus projektui:
„Man projektas labai patiko ir buvo labai smagu“ ( Emilija),
„Buvo labai smagu, žaidžiau įdomius žaidimus, šokau, smagiai praleidau laiką ir susiradau naujų draugų“ (Julius),
„Buvo įdomu , sužinojau naujų dalykų , buvo smagu susitikti per ekranus“ ( Miglė),
„Buvo labai smagu, susiradau naujų draugų, išmokau daug naujų ir įdomių dalykų“ ( Viktorija),
„Buvo labai įdomu ir šaunu, man labai patiko“ ( Giedrė),
„Buvo labai smagu ir įdomu dirbti su jais.“ (Ignas),
„Patiko Kahoot. Gaila kad nedirbo grupėmis kaip praeitą kartą. Patiko “Kids Save Lives” tik truko per ilgai.” ( Arijus).
Į mano paklausimą „Ar jie dar norėtų dalyvauti panašiose veiklose?‟ – daugelis atsakė – „Taip!‟

R. Bandzinienė, vokiečių kalbos mokytoja

Šiemet mūsų mokyklos pradinukai paminėjo 16 – ąjį eTwinning gimtadienį. Ta proga 4, 3b ir 2 klasės mokiniai sukūrė sveikinimus. Pasveikino projekto ,,STEAMuko draugai” partnerius, dėliojo dėlionę. Antrokai aptarė projekto veiklas, pasidžiaugė nuveiktais darbais, pildė anketą ir pareiškė savo nuomonę.

Mokytoja Rasa Raudonienė

„Let’s In-Scape into Europe”

Erasmus + KA229 projekto „Let’s In-Scape into Europe” pirmasis projektinis susitikimas, kurį organizavo partneriai iš Rumunijos -Scoala Gimnaziala Romanu Braila, vyko nuotoliniu būdu. Tai buvo iššūkis ne tik projektinį susitikimą organizavusiai komandai, bet ir kai kuriems projekto dalyviams. Projekto kalba – anglų. Jis vyko tris dienas mokinių atostogų metu.
Mūsų progimnazijos komandą sudarė septintokai Kamilė, Gabija, Gintautė, Arijus ir Ignas. Projekto dalyviai pirmąją dieną pristatė savo šalį bei miestą, parodė sukurtą 3 min trukmės filmuką apie savąjį miestą bei mokyklą, žaidė įvairius žaidimus.
Antroji diena buvo skirta eskizų pristatymui ir regiono bei šalies istorijai. Merginos pristatė po tris eskizus, skirtus Tauragės rajonui, savo regionui –Žemaitijai ir Lietuvai. O Arijus ir Ignas papasakojo gimtojo miesto istoriją – nuo 1812 metų Konvencijos iki šių dienų.
Trečioji diena buvo skirta žaidimams bei formalaus ir neformalaus mokymo/si gerosios patirties sklaidai. Pranešimą „Non-formal and Formal Education during the COVID-19 Pandemic“ skaitė Tauragės švietimo ir sporto departamento vyr. specialistė Danguolė Petkienė, už ką mes esame jai labai dėkingi.
Atsisveikinimui keletas padėkos žodžių projektinio susitikimo organizatoriams, jauniesiems projekto dalyviams, kolegoms. Ir visi puoselėjame viltį, kad galbūt sekantis projektinis susitikimas vyks gyvai, kad galėsime apkabinti vieni kitus ir nuoširdžiai pasikalbėti.
Labai norėčiau pasidžiaugti mūsų progimnazijos moksleiviais : Kamile, Gabija, Gintaute, Arijumi ir Ignu, kurie nustebino projekto dalyvius ne tik puikiomis anglų kalbos žiniomis , bet ir rimtu požiūriu į visas projektinio susitikimo metu organizuojamas veiklas.
Norėčiau padėkoti kolegėms: Daivai, Danguolei, Daliai ir Vidai už pagalbą mokiniams, ruošiant pirmajam projektiniam susitikimui skirtas užduotis.

R.Bandzinienė,
Vokiečių kalbos mokytoja

Virtualus „eTwinning“ seminaras

Internetinėje erdvėje įvyko eTwinning ambasadorių bei mentorių respublikinis virtualus seminaras, kurio metu eTwinning projektų koordinatorės Eglė Venckutė ir Violeta Čiuplytė-Bogdanovič supažindino seminaro dalyvius su 2020 metais įvykdytomis veiklomis, planais ateinantiems 2021 metams bei atsakė į gausius paklausimus.
Programą „eTwinning“ Lietuvoje administruoja ŠMPF. Yra vedama kiekvieno regiono vykdomų eTwinning projektų statistika. Pirmauja didieji miestai: Kaunas, Klaipėda, Vilnius, Šiauliai ir Panevėžys.
Šiuo metu eTwinning, kaip Europos mokyklų bendradarbiavimo pamatas, yra naujosios 2014-2020 m. Erazmus+ programos dalis, skirta ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose dirbantiems
mokytojams ir kitiems darbuotojams.
Seminare buvo akcentuojama, kad daugiau mokytojų reikėtų įtraukti į eTwinning tarpmokyklinių ( čia gali dalyvauti tik vienos mokyklos mokytojai+mokiniai), nacionalinių ( dalyvauja vienos šalies mokyklų komandos) bei europinių projektų ( dalyvauja įvairių šalių mokyklų mokytojai ir mokiniai) kūrimą bei vykdymą.
Ar Jūs jau dalyvaujate eTwinning – vienoje iš dinamiškiausių ir sėkmingiausių šiandien tarptautinių mokyklų bendradarbiavimo iniciatyvų Europoje? Nedvejokite ir pradėkite projektą! Tai verta!

R.Bandzinienė,
eTwinning mentorė

Naujas eTwinning projektas

Mūsų progimnazijos mokiniai kartu su mokiniais iš Slovakijos, Italijos, Danijos, Kroatijos, Turkijos, Lenkijos, Estijos, Slovėnijos, Olandijos ir Serbijos dalyvauja naujame eTwinning projekte ” Mit LdL besser Deutsch lernen”. Projektas vokiečių kalba. Mokiniai su mokytojais kurs testus ir patalpins juos eTwinning erdvėse, kad kiti projekto dalyviai galėtų jais pasinaudoti, norėdami pagilinti savo vokiečių kalbos žinias. Testai bus skiriami 14-19 metų moksleiviams, todėl mūsų mokiniams eilinį kartą teks susidurti su iššūkiais – jie projekte jauniausi.
Per dailės pamoką ( mokyt. V. Karbauskienė) mokiniai piešė projekto logotipą.
Geriausi mokinių darbai išsiųsti į projekto logotipo konkursą.

R.Bandzinienė,
Projekto koordinatorė

2019-2020 eTwnning apdovanojimai

Rugsėjo 30 dienos popietę į nacionalinių „eTwinning“ apdovanojimų šventę Vilniuje, Verkių rūmų parke, rinkosi aktyviausi programos „eTwinning“ bendruomenės nariai. Ceremonijoje buvo apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais įvertinti mokytojai, vykdę programos „eTwinning“ projektus 2019-2020 mokslo metais, „eTwinning“ nacionalinio konkurso nugalėtojai ir „Programos „eTwinning“ mokykla“ 2020-2021 ženkleliais įvertintos Lietuvos mokyklos. Antrokai dalyvavo trijuose projektuose ,,Augu sveikas“, ,,ABC tai tik pradžia“ ir ,,Internetinė pradinuko laboratorija – 2“. Už visus tris projektus antrokėliai ir jų mokytoja Rasa Raudonienė apdovanoti Nacionaliniu kokybės ženkleliu. Džiaugiamės ir 1-4 kl. mokinių aktyvia veikla projekte ,,Augu sveikas“. Dėkojame mokytojoms E.Mikavičienei, L.Putinienei, A.Dragūnienei, R.Dautarienei. Didžiuojamės ir mūsų progimnazijos aukštu įvertinimu. Už aktyvų dalyvavimą „eTwinning“ programoje, jos vertybių sklaidą ir pažangių pedagoginių metodų taikymą pelnė „Programos eTwinning mokykla“ 2020-2021 ženklelį.

Mokytoja Rasa Raudonienė

„Atvirukai vokiečių kalba“ – Europos kalbų dienai skirtas e Twinning projektas

32 mokytojai iš 14 pasaulio šalių dalyvauja šiame e Twinning projekte, skirtame Europos kalbų dienai. Mūsų progimnazijai atstovauja vokiečių kalbą besimokantys mokiniai, kurie aktyviai fotografavo savo mokyklą, lankytinas Tauragės vietas bei rašė sveikinimus projekto partneriams iš Turkijos, Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Kroatijos, Makedonijos, Slovakijos, Latvijos, Estijos bei iš kitų šalių. Norėčiau pasidžiaugti Giedrės, Jono, Nedo ir Arijaus atsiųstomis nuotraukomis, iš kurių buvo padaryti koliažai.

Rima Bandzinienė, vokiečių kalbos mokytoja

Kartu su eTwinning

Kaune vyko eTwinning ambasadorių ir mentorių respublikinis seminaras, kuriame dalyvavo 30 eTwinning mentorių ir ambasadorių iš visų Lietuvos regionų.
Pirmą dieną seminaro dalyviai pristatė savo nuveiktus darbus bei ateities vizijas. Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorė Eglė Venckutė supažindino seminaro dalyvius su eTwinning pasauliu, eTwinning prioritetais bei eTwinning programa Lietuvoje ( pranešimo skaidrės pridedamos).
Pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas projektų kokybei bei registruotų neaktyvių narių įtraukimui į projektinę veiklą.
Antra seminaro diena buvo skirta praktiniams užsiėmimams. Mokymų akademijos direktorius Gintaras Ignatavičius pakvietė mus į istorijų rašymo dirbtuves, o Mokymų akademijos mokymų treneris Žanas Gongapševas – į įtaigaus bendravimo dirbtuves, kurių metu įgijome praktinių žinių.
eTwinning – tai bendruomenė Europos mokykloms.
Švietimo darbuotojams (mokytojams, direktoriams, bibliotekininkams ir kt.), dirbantiems mokykloje vienoje iš Europos šalių, ji suteikia platformą, kurioje jie gali bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus, dalintis ir, trumpai tariant, jaustis bei būti įdomiausios besimokančios Europos bendruomenės dalimi.
Programa prasidėjo 2005 metais kaip pagrindinė Europos Komisijos programos „eLearning“ dalis, o nuo 2014 metų „eTwinning“ įsitvirtino Europos Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programoje „Erasmus+“.
Norėčiau pakviesti kolegas prisijungti prie tarptautinės eTwinning bendruomenės.

R.Bandzinienė, vokiečių kalbos mokytoja

ABC tai tik pradžia

2019-2020 m.m. pirmokėliai dalyvavo eTwinning projekte ,,ABC tai tik pradžia“. Į projektą įsijungė keturi partneriai iš Kėdainių, Šiaulių, Ukmergės ir Tauragės. Projekto metu mokiniai buvo žaismingai supažindinti su visa lietuvių kalbos garsų sistema, išmoko juos taisyklingai tarti, atpažinti ir parašyti juos žyminčias raides. Kūrė ir fantazavo piešdami, dėliodami raideles į žodžius, sakinius. Veiklos buvo integruojamos į ugdymo procesą – lietuvių kalbos, muzikos, dailės technologijų pamokas.
Mokiniams buvo įdomu dalyvauti iniciatyvoje ,,Pasakų iššūkis 2019“. Visi dalijomės žaidimais su raidėmis. Visus metus buvo skelbiami mokinių darbeliai ir piešiniai parodoje ,,Raidelių paradas“. Kalėdiniu laikotarpiu kūrėme puošnias raideles iš kurių sudėliojome linkėjimą. Šventėme dieną su abėcėle, išmokome abėcėlės dainelę, išrinkome gražiausią žodį. Lankėmės bibliotekoje ir išmokome išsirinkti knygelę. Gaminome knygos skirtukus. Klasės draugams ir projekto partneriams pristatėme perskaitytas knygeles. Išsirinkome geriausius skaitytojus. Dalyvavome edukacijose su rašytojais. Nusprendėme ką skaitysime vasarą ir nutarėme dalyvauti vasaros skaitymo iššūkyje 2020. Visi projekto dalyviai bendravo virtualiai ir dalyvavo akcijoje ,,Lietuva skaito!“. Šventėme ir eTwinning 15 gimtadienį.
Projektą apibendrinome pildydami anketą. Džiugu, kad projektas įvertintas puikiai ir nutarta kitą metą jį tęsti. Labiausiai mokiniams patiko žaisti su raidelėmis ir susitikti su projekto partneriais, pamatyti ir pasikalbėti su jais virtualiai. Mokytojos džiaugiasi, kad mokiniai atėjo į mokyklą tik pažindami spausdintines raides, o mokslo metų pabaigoje išmoko jas rašyti ir skaityti knygeles.

Mokytoja Rasa Raudonienė

eTwinning projektas ,,Internetinė pradinuko laboratorija – 2“

Projektas ,,Internetinė pradinuko laboratorija – 2“ vykdomas jau antrus metus. Jis skirtas pradinių klasių mokinių ir mokytojų skaitmeninio raštingumo ugdymo kompetencijai stiprinti. Veiklomis ir idėjomis dalijosi respublikos pradinių klasių mokytojos ir mokiniai iš Kėdainių, Babtų, Tauragės, Raseinių, Telšių. Informacinės technologijos integruotos į ugdymo procesą.
Projekte atlikta daug veiklų. Sudalyvauta Code Week savaitėje 2019, edukaciniame konkurse ,,Olimpis – 2020“, įveiktas iššūkis ,,KOVID 19“. Mokymąsis nuotoliniu būdu pirmokėliams suteikė galimybę prisijungti prie įvairių platformų ir praktiškai padirbėti. Kūrėme Kalėdinius atvirukus ir darėme vieni kitiems staigmenas. Linksmai šventėme eTwinning 15 – ąjį gimtadienį. Kartu su projekto draugais sukūrėme projekto logotipą. O svarbiausia vieni iš kitų daug išmokome, išbandėme siūlomas veiklas.
Projektas buvo naudingas mokytojams ir mokiniams. Ačiū projekto partneriams už idėjas ir nuoširdų bendradarbiavimą.

Mokytoja Rasa Raudonienė

 

eTwinning projektas ,,Augu sveikas“

Šių mokslo metų pirmą pusmetį (2019 m. rugsėjo – sausio mėn.) visi pradinukai dalyvavo eTwinning projekte ,,Augu sveikas“. Projekto tikslas – stiprinti fizinę ir emocinę mokinių sveikatą, tenkinant jų poreikį judėti bei skatinant kūrybiškumą ir aktyvumą. Projekte dalyvavo 100 mokinių ir šešios mokytojos.
Rugsėjo mėn. visi mokyklos pradinukai lankėsi batutų parke, dalyvavo sporto šventėje. Pertraukų metu mokyklos kieme aktyviai sportavo ir dalyvavo judriojoje savaitėje. Bėgo krosą ir per pertraukas mokyklos fojė atlikdavo kiekvienos klasės mokinių sugalvotus iššūkius. Pirmas iššūkis – kiekvieną dieną bėgti laiptais į trečią aukštą ir išgerti stiklinę vandens. Mokiniai įveikdami 2 iššūkį visą savaitę ne tik krimto į mokyklą atsineštas daržoves ir vaisius, bet ir nieko nepirko iš mokyklos bufeto bei maisto aparato! Trečias iššūkis – lindimas pro lanką, ketvirtas – pritūpimai, o 5 – mankšta. Antrokai dalyvavo jogos mankštoje. Visi išklausė paskaitą apie ,,Kibernetines priklausomybes”. Surengė bendrą parodą ,,Judrieji žmogeliukai”. Dalyvavo kvadrato ir estafečių varžybose.
Visos veiklos buvo integruotos į ugdymo procesą (fizinio ugdymo, pasaulio, pažinimo, dailės pamokas). Kai kurios veiklos vyko ir pertraukų metu (,,Judrioji savaitė”, ,,Penkių savaičių iššūkis”).
Atlikus apklausą paaiškėjo, kad projektas vaikams labai patiko. Mokiniai džiaugiasi fiziniu aktyvumu ir galėjimu aktyviai judėti pertraukų metu. Įdomios ir skirtingos veiklos suteikė mokiniams judėjimo džiaugsmą, praplėtė žinias, sustiprino fizinę ir emocinę sveikatą, skatino kūrybiškumą ir aktyvumą.

Mokytoja Rasa Raudonienė

Lietuva skaito!

Gegužės 7 d. eTwinning projekto ,,ABC tai tik pradžia” dalyviai susibūrė ir sudalyvavo akcijoje ,,Lietuva skaito!”. Akcijoje dalyvavo 69 mokiniai ir 4 mokytojos. Smagu buvo susimojuoti su pirmokėliais iš Šiaulių ,,Juventos” progimnazijos, Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos, Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos mokiniais. Renginio metu vaikai pasidžiaugė laisvalaikio skaitymo knygelėmis ir tyliai skaitė 5 minutes. Buvo įdomu paklausyti ir garsiai skaitomų ištraukų, knygelių pristatymų, pamokančių minčių apie knygą. Ypač buvo malonu stebėti tokį gausų linksmai nusiteikusių pirmokų. Nors pradėjome tik nuo ABC dabar jau skaitome knygeles ir galime tuo didžiuotis!
Projektas jau eina į pabaigą, tačiau laukia eTwinning 15 gimtadienis. Jam skirsime savo darbelius.
Viską aptarę ir palinkėję geros artėjančios vasaros nutarėme susitikti projekto tęsinyje kitais metais.

Rasa Raudonienė

 

Kurkite projektus drauge su savo mokyklos kolegomis

Mieli, „eTwinning“ bendruomenės nariai ir narės,
Ar kada turėjote puikią projekto idėją, kurią norėjote įgyvendinti drauge su kolega iš savo mokyklos? Turime puikią žinią – nuo šiol Jūs galite TAI padaryti! Atsižvelgdama į dabartinę situaciją Europoje, programa „eTwinning“ suteikia tokią galimybę mokytojams, kurių mokyklos šiuo metu yra uždarytos dėl karantino.
Keletas esminių dalykų, kuriuos vertinga žinoti prieš imantis naujo projekto kūrimo:
• Šie projektai galės būti kuriami tik laikinai (galutinis terminas šiuo metu nenustatytas);
• Šių projektų nebus galima teikti Nacionaliniams kokybės ženklelių apdovanojimams ar „eTwinning” prizo apdovanojimui gauti;
• Dalyvauti projekto kūrime, įgyvendinime gali tik tos pačios mokyklos mokytojai;
• Projektus įprasta tvarka tvirtina Nacionalinė paramos tarnyba.
Taip pat raginame neatsisakyti idėjų kurti ir tarptautinių bendradarbiavimo projektų – programos „eTwinning“ veiklos, vertybės bei tikslai išlieka tie patys. Jeigu šiuo metu esate tarptautinio projekto įgyvendinimo procese, nenutraukite jo ir toliau vykdykite projekto veiklas. Jeigu artimiausiu metu planuojate kurti ar jungtis prie tarptautinio projekto – skatiname tai daryti.
Jeigu turite klausimų, kreipkitės etwinning@smpf.lt.

eTwinning kokybės ženklelis mokyklai

Mokykla apdovanota „eTwinning mokykla“ kokybės ženkleliu 2020-2021 metams. Džiaugiamės ir dėkojame visiems aktyviai dalyvaujantiems eTwinning veikloje!

Mokyklų sąrašas

Bendravimas ir bendradarbiavimas e Twinning programos erdvėse

2020-02-04

Mūsų progimnazijos mokytojai, aktyviai dalyvaujantys eTwinning projektinėje veikloje, pasidalino savo gerąja patirtimi su kolegomis apie eTwinning naudojimą ugdymo proceso paįvairinimui, apie galimybę mokyti ir mokytis kitaip, globalesnio mokinių mąstymo link. Kodėl verta prisijungti prie eTwinning? Pirmiausia, tai nemokama prieiga, galimybė susirasti naujų draugų, būsimųjų projekto partnerių, galimybė kurti projektus ir dalyvauti juose. Kartu atsirandantis poreikis tobulinti užsienio kalbų žinias, nes tarptautiniai eTwinning projektai vykdomi viena iš ES kalbų, dažniausiai anglų, prancūzų ar vokiečių. Mokytojams tai kartu profesinio tobulėjimo galimybės – dirbant su eTwinning įrankiais. Tai naujų technologijų ir informacijos valdymo, asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencija. Tai leidžia mokytojams geriau pažinti mokinį per projektus, kurti saugią ir motyvuotą mokymosi aplinką.
Taip pat buvo pristatytas eTwinning ambasadorės Tauragės rajone Nomedos Vykertienės pranešimas skaidrėse

“Ugdymo proceso veiklų įtraukimas į eTwinning programos erdves”.
Mokytoja Rasa Raudonienė pakvietė kolegas registruotis eTwinning platformoje. Tai naujas iššūkis to dar nedariusiems kolegoms, bet mes, naudojantys šią platformą ir jau ne vienerius metus, pažadėjome visada ateiti jiems į pagalbą.

R. Bandzinienė

Draugiškos rungtynės
2019-12-06

Gruodžio 5 d. trečiokai žaidė kvadratą su ketvirtokais. Tai etwininng projekto ,,Augu sveikas“ tęsinys. Laimėjo draugystė.

Mokytoja Rasa Dautarienė

Kalėdinio turnyro estafetės eTwinning projektas ,,Augu sveikas“

2019-12-06

Gruodžio antrosios pirmadienį žvaliai nusiteikę pirmokai ir antrokai susirinko sporto salėje. Vyko Kalėdinis turnyras. Vaikai linksmai pasimankštinę pradėjo žaisti. Bėgo greitąją estafetę, stengėsi greitai pernešti kamuolį, lindo pro lankus ir tunelį. Buvo smagu dalyvauti draugiškose varžybėlėse išbandant savo vikrumą. Atsisveikinant kiekviena klasė gavo skanių vaišių – kūčiukų.

Mokytoja L. Putinienė

Paskaita apie kibernetinę priklausomybę
2019-11-29

Lapkričio 26 d. Tauragės ,,Aušros“ progimnazijoje visuomenės sveikatos specialistė Deimantė Rimgailaitė 1-4 kl. moksleiviams skaitė paskaitą apie kibernetinę priklausomybę. Tai projekto ,,Augu sveikas“ tęsinys. Susitikimo tikslas buvo supažindinti, kad visi išmanieji įrenginiai bei internetas palengvino mūsų kasdienybę, bet ir sudarė puikias sąlygas įvairiems sveikatos sutrikimams atsirasti. Mokiniams buvo akcentuojama, kad bet kuris žaidimas ar iššūkis, kuris verčia rizikuoti savo sveikata ar gyvybe yra netinkamas. Buvo pabrėžiama, kad negalima pasitikėti žmonėmis iš internetinės erdvės, taip pat keldami nuotraukas ar filmuotą medžiagą, visada pagalvokite, ką norite pasakyti šiuo įrašu. Kibernetinėje erdvėje tyko daugybė pavojų, o savo atžalas galime apsaugoti tik kalbėdami su jais ir ieškodami būdų, kaip internetą pakeisti į aktyvesnę ir sveikesnę veiklą. Dėkojame visuomenės sveikatos specialistei Deimantei Rimgailaitei už naudingą paskaitą.

Mokytoja Rasa Dautarienė

 

Erasmus + projekto „ Aktyvus mokinys- aktyvus pilietis“ dalyvių viešnagė „Aušroje“
2019-11-01
Visą savaitę Tauragės „ Aušros“ progimnazijoje viešėjo Erasmus + projekto „ Aktiver Schüler –aktiver Bürger ( „ Aktyvus mokinys –aktyvus pilietis“)“ dalyviai iš Graikijos, Slovėnijos, Vokietijos bei Rumunijos bendrojo lavinimo mokyklų. Šis projektinis susitikimas Tauragėje – jau ketvirtas : pabuvota Kalamatoje ( Graikija), Štrosja vas ( Slovėnija) bei Linden mieste Vokietijoje. Ankstyvą sekmadienio popietę Vilniaus oro uoste iš Frankfurto bei Vienos nusileidę lėktuvai atskraidino į Vilnių Erasmus+ projekto dalyvius. Visi svečiai buvo apgyvendinti „Europa City Vilnius‟ viešbutyje. Atsikvėpę prie puodelio kavos leidosi į pažintinę kelionę po Vilniaus istorines ir mūsų šaliai labai svarbias vietas.
Pirmiausia projekto dalyviai aplankė Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, įsikūrusį buvusiuose KGB rūmuose, kur penkiasdešimt metų buvo planuojami ir vykdomi sovietų nusikaltimai. Susikaupę svečiai apžiūrėjo buvusį KGB vidaus kalėjimą, mirties nuosprendžių vykdymo patalpą bei šiuolaikines ekspozicijas, supažindinančias su nepriklausomybės praradimu XX a. viduryje, sovietų valdžios represijomis, pasiaukojama ir atkaklia kova dėl nepriklausomybės atgavimo, giliai širdyje puoselėdami viltį, kad tokios tragedijos daugiau nepasikartų.
Svečiai aplankė Vilniaus arkikatedrą baziliką, Gedimino pilį, Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių Gedimino bei Mindaugo paminklus, grožėjosi senamiesčio architektūra, lankėsi Lietuvos Respublikos Seime, susipažino su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo istorija, 1991 metų sausio įvykiais ir lietuvių tautos begaliniu laisvės troškimu, aplankė tuo laikotarpiu statytas barikadas, lankėsi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, fotografavosi prie Prezidentūros, aplankė VU filologijos fakulteto M.K. Sarbievijaus kiemą, grožėjosi Pilies gatvele bei Aušros vartais.
Vėlų pirmadienio vakarą pasiekė Tauragę. Jaunųjų projekto dalyvių laukė juos priimančios šeimos, kurioms irgi buvo didelis iššūkis iškart praturtėti 2 ar net 3 vaikais, tačiau jos su šia užduotimi puikiai susidorojo, stengėsi kaip galima įdomiau užimti svečius – vieni vyko stebėti krepšinio varžybų Kauno sporto halėje, kiti išmėgino savo sportinius gebėjimus Taurų nuotykių parke ar lankė istorines Tauragės vietas.
Į antradienį vykusią konferenciją „Aktyvus mokinys-aktyvus pilietis. Aktyvūs piliečiai –atsakinga visuomenė“ pakvietėme Tauragės M. Mažvydo, „Šaltinio“ progimnazijų bei Jovarų pagrindinės mokyklos vokiškai kalbančių bendruomenių atstovus. Projekto dalyviai bei svečiai vokiečių kalba pristatė savo mokyklas bei juose vykdomas veiklas, kartu įsitraukdami į Vilniaus Goetės instituto projektą, skirtas vokiečių kalbos savaitei „Ö kaip vokiškai?“, buvo vaišinami tai progai skirtais saldumynais. Svečius linksmino „Aušros“ progimnazijos mokiniai, kurie padovanojo du pramoginius šokius, grojo įvairiais instrumentais. Muzikinius kūrinius atliko jau buvę progimnazijos mokiniai Perla ir Naglis. Po konferencijos pasilikę Erasmus + projekto nariai turėjo atlikti užduotį: teisingai sudėlioti Vokietijos žemėlapį, kurį sudaro net 16 taip vadinamų federacijų. Užduotį visiems pavyko atlikti gerai, įsivertino visi taip pat gerai.
Po pietų projekto dalyviai susitiko su Tauragės rajono meru D. Kaminsku, kuris maloniai atsakė į svečių klausimus. Aplankytas Tauragės krašto muziejus „Santaka“, susipažinta su Tauragės miesto lankytinomis vietomis.
Trečiadienį apsilankyta Kauno IX forte bei Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Kūrybinių dirbtuvių metu diskutuota apie žmogiškąsias vertybes kaip sąžiningumas, patikimumas, pilietiškumas, pareigingumas bei šių vertybių ugdymą, apie sprendimų priėmimą, apie patriotiškumą, meilę tėvynei ir apie tai, ką reiškia būti laisviems ir t.t.
Jaunųjų projekto dalyvių vadovai irgi neliko be veiklos. Tuo metu, kada mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, jų mokytojai gamino jiems lietuviškus šaltibarščius bei kepė bulvinius blynus. Jų pagamintų patiekalų kokybę bei skonį vertino mokiniai – ant stalo liko tik tuščios lėkštės.
Projekto dalyviai nekantriai laukė penktadienio susitikimo su „vilko vaikais“. Ši labai skaudi Vokietijai tema kitoms projekte dalyvaujančioms šalims, deja, buvo beveik nežinoma. Į susitikimą su mokiniais atvyko dvi Edelweiso draugijos narės Ela Matemaitienė ( Ela Karin Macik) bei Valerija Čepienė( Waltraut Mint). Susitikimas prasidėjo Vokietijoje sukurtu filmu apie „vilko vaikus“ bei jų likimus praėjus ne vienam dešimtmečiui. Po to viešnios papasakojo apie savo, 3 ir 5 metų mergaičių, netekusių tėvų bei praradusių artimuosius keliones ieškant kąsnio duonos iš Königsberg srities į Lietuvą, kur jų laukė ne mažesni išbandymai- nakvynės miške , šieno kupetoje ar šuns būdoje, ne visada pasiekiamas maistas ir smurtas jas trumpam priimančiose šeimose. Moterų išgyvenimai iki ašarų sujaudino projekto dalyvius, ir jie pažadėjo, parvykę į namus, papasakoti apie „vilko vaikus“ savo mokyklose bei savo šeimos nariams.
Projekto dalyvių laukė kelionė į Požerūnus, prie paminklo Tauragės konvencijai, aplankė sieną su buvusia Prūsija, Norkaičių amatų centre buvo supažindinti su šios bendruomenės veikla, mokėsi lieti žvakes, velti, klausėsi lietuviškų dainų, o svečiai iš Graikijos pradžiugino visus pakviesdami pašokti graikiškų šokių. Įteikti sertifikatai, padaryti bendri paskutiniai kadrai.
Paskutinis vakaras šeimose, mokytojams – atsisveikinimas su mokyklos bendruomene prie kavos puodelio. Ir noras visiems dar kartą susitikti.
Erasmus+ projektai – tai ne tik galimybė pagilinti savo užsienio kalbų žinias, mokytis užsienio kalba tarpusavio bendravimo bei bendradarbiavimo paslapčių, bet ir galimybė pažinti kitas šalis ne kaip turistui, o kaip laukiamam naujam šeimos nariui.

R. Bandzinienė, Erasmus+ projekto „ Aktyvus mokinys-aktyvus pilietis“ koordinatorė

Istorijos ir demokratijos pamokos Vilniuje
2019-10-24

Ankstyvą sekmadienio popietę Vilniaus oro uoste iš Frankfurto bei Vienos nusileidę lėktuvai atskraidino į Vilnių Erasmus+ projekto „AktiverSchüler – aktiverBürger“ projekto dalyvius iš Graikijos, Rumunijos, Slovėnijos bei Vokietijos mokyklų.
Visi svečiai buvo apgyvendinti „Europa City Vilnius‟ viešbutyje. Atsikvėpę prie puodelio kavos leidomės į pažintinę kelionę po Vilniaus istorines ir mūsų šaliai labai svarbias vietas.
Pirmiausia projekto dalyviai aplankė Okupacijų ir laisvės kovų muziejų, įsikūrusį buvusiuose KGB rūmuose, kur penkiasdešimt metų buvo planuojami ir vykdomi sovietų nusikaltimai. Susikaupę svečiai apžiūrėjo buvusį KGB vidaus kalėjimą, mirties nuosprendžių vykdymo patalpą bei šiuolaikines ekspozicijas, supažindinančias su nepriklausomybės praradimu XX a. viduryje, sovietų valdžios represijomis, pasiaukojama ir atkaklia kova dėl nepriklausomybės atgavimo, tikėdamiesi, kad tokios baisybės daugiau nepasikartos.
Svečiai aplankė Vilniaus arkikatedrą baziliką, Gedimino pilį, Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių Gedimino bei Mindaugo paminklus, grožėjosi senamiesčio architektūra, ragavo lietuviškų patiekalų, tačiau nuovargis darė savo – vėlyvą vakarą grįžome į viešbutį poilsiui.
Pailsėję kitą rytą projekto dalyviai aplankė Lietuvos Respublikos Seimą, susipažino su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo istorija, 1991 metų sausio įvykiais ir lietuvių tautos begaliniu laisvės troškimu, aplankė tuo laikotarpiu statytas barikadas, lankėsi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, fotografavosi prie Prezidentūros, aplankė VU filologijos fakulteto MK Sarbievijaus kiemą, paskui Pilies gatve patraukė link Aušros vartų.
Po to svečių laukė ilga kelionė autobusu į Tauragę, nauji namai bei svečius priimantys šeimininkai.

R. Bandzinienė vokiečių kalbos mokytoja

Kroso bėgimas eTwinning projektas ,,Augu sveikas“

2019-10-14

Pradinukai, dalyvaudami sveikatingumo projekte, kasmet išbando vis naujas veiklas. Šiemet išbandė kroso bėgimą. Krosas – tai bėgimas gamtiniu reljefu. Kai kam teko bėgti net lietui lyjant, tačiau įspūdžiai nepakartojami!

BeActive savaitės penktadienis eTwinning projektas ,,Augu sveikas“

2019-10-02

Rugsėjo 27 d. tęsėsi BeActive savaitės penktadienis – sportinių žaidimų stotelės. Mokyklos kiemelyje pradinių klasių mokytojos buvo paruošusios net penkias sportinių žaidimų stoteles. Mokiniai noriai ir linksmai leido laiką šiose stotelėse.

R. Dautarienė

BeActive savaitės trečiadienis – šokio diena eTwinning projektas ,,Augu sveikas“

2019-09-30

Trečiadienį mokiniai ilgosios pertraukos metu judėjo muzikos ritmu. Kaip ir daugelyje veiklų šią savaitę, patys aktyviausi – pradinukai!

Diena su paspirtukais eTwinning projektas ,,Augu sveikas“

2019-09-30

Rugsėjo 23 dieną pradinių klasių mokiniai į mokyklą atriedėjo paspirtukais, riedučiais, kiti atvažiavo dviračiais. Puikus rudeniškas oras leido smagiai pabūti gamtoje su klasės draugais, pasivažinėti dviračiais, riedučiais, paspirtukais.

Eslanda Mikavičienė

Aktyvi savaitė mokykloje eTwinning projektas ,,Augu sveikas“

2019-09-27

Rugsėjo 24 ir 26 dienomis aktyviausi gimnazijos mokiniai ilgosios pertraukos metu nesėdėjo ant suoliukų ir nežaidė mobiliaisiais telefonais. Jie rinkosi mokyklos kiemelyje. Ten mokiniai mokėsi judriai leisti savo laisvalaikį mokykloje. Fizinio ugdymo mokytoja Vida Šetkuvienė kiemelyje kartu su vaikais sportavo: darė mankštelę, bėgo aplink mokyklą, važinėjosi dviračiais.

Mokytoja L. Putinienė

Sporto diena eTwinning projektas ,,Augu sveikas“

2019-09-20

Rugsėjo 18 d. linksmi ir žvalūs pradinukai rinkosi į mokyklą. Jie žinojo, kad jų laukia daug įdomios veiklos. pasiskirstę į tris srautus mokinukai skubėjo pradėti veiklas. Sporto salėje vyko netradiciniai žaidimai su lankais, didžiuliu kamuoliu, kėgliais. Čia vaikai galėjo pabūti ,,varlėmis ir varnomis”. Ypač smagu buvo žaisti tradicinius lietuvių liaudies žaidimus. Barškėti per salę klumpėmis, pliauškinti botagu, pūsti birbynę, sukti vilkelį, gaudyti žuvį ir t.t. Paskutinė veikla – žaidimai su parašiutu, tarsi suvienijo visus, nes pratimus reikėjo atlikti drauge. Atsakydami į viktorinos klausimus mokiniai pasitikrino žinias apie sveiką mitybą. Sukūrė savo pietų arba pusryčių lėkštę. Po refleksijos laimingi vaikai išsiskirstė namo.

Mokytoja Rasa Raudonienė

Lietuvos „eTwinning“ ambasadorių ir mentorių susitikimas
2019-05-02

Šalies „e Twinning“ ambasadorių ir mentorių susitikimas-mokymai „Savęs pažinimas per emocinio intelekto prizmę ir efektyvaus ryšio su partneriais profesinėje srityje kūrimas“ vyko 2019 m. balandžio mėnesio paskutinėmis dienomis Trakų rajone, Anupriškėse. Mokymus vedė Lyderystės ekspertų grupės lektorė Nomeda Marazienė. Susitikimo dalyviai taip pat turėjo galimybę aptarti eTwinning problemas bei pasidžiaugti laimėjimais. Džiugu, kad Tauragės regionas pagal dalyvaujančių mokyklų skaičių eTwinning programose užima lyderio pozicijas respublikoje, tačiau dabar labai svarbu atkreipti dėmesį ir į vykdomų projektų kokybę.

R.Bandzinienė, vokiečių kalbos mokytoja

Projektinis susitikimas Vokietijoje – atvira istorijos ir pilietiškumo pamoka
2019-05-30
Tauragės „ Aušros“ progimnazijos, dalyvaujančios „Erasmus +“ programos KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekte „ Aktyvus mokinys- aktyvus pilietis“, projektinė grupė neseniai sugrįžo iš susitikimo Vokietijoje, Linden miesto Anne Frank mokykloje, kurio tema: „ Žmogaus orumas neliečiamas“. Dar iki šio susitikimo turėjome atlikti daug namų darbų minėta tema – apklausa kolektyvuose, išsiaiškinant, kaip jaučiasi projekte dalyvaujančių mokyklų bendruomenių nariai ir ar nėra pažeidžiamos jų teisės. Ši tema pasirinkta neatsitiktinai, nes partnerinė mokykla Vokietijoje pavadinta Anne Frank – žydų mergaitės, gimusios Frankfurte prie Maino, Holokausto aukos, žuvusios Bergeno-Belzeno koncentracijos stovykloje, likus vos mėnesiui iki kalinių išlaisvinimo, vardu. Jos parašytą „ Anos Frank dienoraštis“, kuriame aprašomas koncentracijos stovykloje patirtas siaubas, po dukters mirties išleido gyvas išlikęs jos tėvas. Minėtos mokyklos bendruomenė stengiasi pateisinti jų mokyklai suteiktą Anne Frank vardą: mokyklos kieme auga jos vardo medis, koridoriuose ir kabinetuose – jos nuotraukos, daug dirbama su mokiniais, siekiant juose įskiepyti toleranciją, pasitikėjimą bei pagarbą kitoms tautoms. Projekto dalyviai ne tik intensyviai visą savaitę kartu dirbo su savo bendraamžiais iš Graikijos, Rumunijos, Slovėnijos bei Vokietijos, bet ir turėjo galimybę prisiliesti prie Vokietijos istorijos bei kultūros. Mokiniai išklausė paskaitą apie Vokietijos istoriją bei žymiausius šios šalies kultūros atstovus, o jau kitą dieną patys galėjo savo akimis pamatyti tai, kas buvo pasakojama: susipažino su Frankfurto prie Maino senamiesčiu, jo bažnyčiomis, autentiškai renovuotais pastatais, naujuoju senamiesčiu bei naujais dangoraižiais, aplankė namą, kuriame gimė J.V. Gėtė, Weimare, klaidžiojo didžiųjų Vokietijos klasikų J.V.Gėtės ir F. Šilerio literatūriniais keliais, grožėjosi didingomis pilimis plaukiant Reino upe. Funikulieriumi pakilo prie UNESCO paveldui priklausančio monumento „ Germanija“, skirto Vokietijos 1871 metų susivienijimui. Atvira istorijos bei pilietiškumo pamoka vyko didžiausioje 1937-1945 metais Vokietijoje veikusioje koncentracijos stovykloje Buchenvalde, nusinešusioje daugiau nei 50000 įvairių Europos tautų žmonių gyvybių. Projekto pabaigoje mokyklos teritorijoje pasodintas ginkmedis (Ginkgobiloba turi medžiagų, gerinančių atmintį) simbolizuoja tai, kad kiekvienas mūsų turime nepamiršti savo istorijos tamsiosios pusės ir dėti visas pastangas, kad tai daugiau nepasikartotų.

R. Bandzinienė, vokiečių kalbos mokytoja

 

Partneriai