Komisijos ir darbo grupės

KOMISIJOS

TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PROGIMNAZIJĄ KOMISIJA

  1. Rita Poškienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė).
  2. Rasvita Mančinskienė – raštinės sekretorė (komisijos narė).
  3. Dalia Macijauskienė – lietuvių kalbos mokytoja (komisijos narė).

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija
TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI ATESTACIJOS KOMISIJA

1. Snieguolė Bastakienė – progimnazijos direktorė (komisijos pirmininkė);
2. Aušra Dragūnienė – progimnazijos mokytoja (komisijos narė)
3. Danguolė Petkienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos narė);
4. Giedrius Stanevičius – progimnazijos mokinių tėvų atstovas ( komisijos narys);
5. Gražina Statkuvienė – progimnazijos mokytoja (komisijos narė).

TAURAGĖS ,,AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ 2018–2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA


TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS:

1. Rita Poškienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė)
2. Aida Vaičiūnienė, biologijos mokytoja (komisijos sekretorė)
3. Vaida Tereikienė, specialioji pedagogė (komisijos narė)
4. Virginija Medeikienė, logopedė (komisijos narė)
5. Renata Oželienė, socialinė pedagogė (komisijos narė)
6. Dalia Macijauskienė, lietuvių kalbos mokytoja (komisijos narė)

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 m.m.

DARBO GRUPĖS

PROGIMNAZIJOS EDUKACINĖS APLINKOS ATNAUJINIMO ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO DARBO GRUPĖ

1. Snieguolė Bastakienė, progimnazijos direktorė – koordinatorė;
2. Dalia Macijauskienė, lietuvių kalbos mokytoja – narė
3. Vida Karbauskienė, dailės mokytoja – narė
4. Laimutė Putinienė, pradinių klasių mokytoja – narė
5. Gintaras Lunskis, istorijos mokytojas – narys

PROGIMNAZIJOS EDUKACINĖS APLINKOS ATNAUJINIMO ORGANIZAVIMO IR KOORDINAVIMO DARBO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2019 – 2020 M.M.

TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

1. Rita Poškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-koordinatorė
2. Gražina Statkuvienė, matematikos mokytoja-narė
3. Loreta Kivilienė, technologijų mokytoja –narė
4. Irena Ambrozienė, informacinių technologijų mokytoja-narė
5. Eslanda Mikavičienė, pradinių klasių mokytoja –narė.

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VYKDYMO KALENDORINIS PLANAS 2019-2020 m. m.
 

Partneriai