Pedagoginiai darbuotojai

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
2019-2020 m. m.

Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas (pareigos) Mokytojo kvalifikacinė kategorija El. pašto adresas Kab.
1. Rasa Raudonienė pradinės klasės Metodininke rasaraud.@gmail.com 221
2. Laimutė Putinienė pradinės klasės, ev. tikyba, pailg. d. d. grupės auklėtoja Metodininkė laimputina@gmail.com 217
3. Eslanda Mikavičienė pradinės klasės, pailg. d. d. grupės auklėtoja Metodininkė eslandam1@gmail.com 123
4. Rasa Dautarienė pradinės klasės Metodininkė rasadaut@gmail.com 221
5. Gina Ruikienė priešmokyklinė grupė Vyr. mokytoja gina.jasaitiene@gmail.com 122
6. Aušra Dragūnienė pradinės klasės Metodininkė ausradra@gmail.com 124
7. Irena Ambrozienė Informacinės technologijos Metodininkė habas.irena@gmail.com 213
8. Jolanta Lunskienė Kat. tikyba Vyr. mokytoja lujule@gmail.com 320
9. Dalia Macijauskienė lietuvių kalba ir literatūra Metodininkė daliaaam@hotmail.com 211
10. Simona Bajorinienė lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja urbosimo@gmail.com 210
11. Indrė Breiterienė anglų kalba, pailg. d. d. grupės auklėtoja  Mokytoja i.breiteriene@gmail.com 219
12. Daiva Kvietkuvienė anglų kalba Metodininkė daivakvietkuviene@gmail.com 313
13. Antanina Jucikienė rusų kalba Metodininkė antanina.jucikiene@gmail.com 320
14. Gražina Statkuvienė matematika Metodininkė grastatke@gmail.com 212
15. Dalija Ramanauskienė fizika, integr. gamtos mokslas Metodininkė dalijar@gmail.com 315
16. Aida Vaičiūnienė biologija, chemija, žmogaus sauga Metodininkė aidav@info.lt 314
17. Danguolė Jonikienė geografija Metodininkė jonikiene@gmail.com 216
18. Gintaras Lunskis istorija Metodininkas hamurabislg@gmail.com 216
19. Vida Karbauskienė dailė, technologijos Ekspertė vkarbauskiene@gmail.com 323
20. Jovita Straukienė muzika Metodininkė jovitastr@gmail.com 318
21. Vida Šetkuvienė kūno kultūra Metodininkė setkuviene@gmail.com  
22. Egidijus Katauskas kūno kultūra Metodininkas egidijuskatauskas@gmail.com  
23. Loreta Kivilienė technologijos Vyr. mokytoja lkiviliene@gmail.com 322
24. Birutė Vaivadienė būrelio vadovė, skaityklos vedėja Mokytoja bvaivadiene@gmail.com  
25. Rimutė Bandzinienė vokiečių kalba Metodininkė rimute_bandziniene@yahoo.de 311
26. Virginija Medeikienė logopedė Metodininkė virginijax@gmail.com 310
27. Renata Oželienė Soc. pedagogė Vyr. pedagogas r.ozeliene@gmail.com 223
28. Vaida Tereikienė Spec. pedagogė Vyr. pedagogas vaidater@gmail.com 319
29. Lina Obadauskė Priešmokyklinė grupė Vyr. mokytoja lina.obadauske@gmail.com 121
30. Lina Grublienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja Neatestuota norbutike@gmail.com 121
31. Danguolė Galkauskienė Matematika Metodininkė Dangegal87@gmail.com 210

 

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKAI 2019-2020 m.m. I pusmetis

Partneriai