Pedagoginiai darbuotojai

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
2018-2019 m. m.

Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas (pareigos) Mokytojo kvalifikacinė kategorija El. pašto adresas Kab.
1. Rasa Raudonienė pradinės klasės Metodininke rasaraud.@gmai.com 121
2. Laimutė Putinienė pradinės klasės, ev tikyba Metodininkė muliute60@gmail.com 123
3. Eslanda Mikavičienė pradinės klasės
pailg d. d. grupės auklėtoja
Metodininkė eslandam1@gmail.com 102
4. Rasa Dautarienė pradinės klasės Metodininkė rasadaut@gmail.com 101
5. Gina Ruikienė priešmokyklinė grupė Vyr. mokytoja gina.jasaitiene@gmail.com 103
6. Aušra Dragūnienė pradinės klasės Metodininkė ausradra@gmail.com 124
7. Irena Ambrozienė Informacinės technologijos Metodininkė habas.irena@gmail.com 213
8. Jolanta Lunskienė Kat. tikyba Vyr. mokytoja lujule@gmail.com 218
9. Dalia Macijauskienė lietuvių kalba Metodininkė daliaaam@hotmail.com 211
10. Simona Bajorinienė lietuvių kalba Mokytoja urbosimo@gmail.com 210
11. Indrė Breiterienė anglų kalba Mokytoja inbreiteriene@gmail.com 122
12. Daiva Kvietkuvienė anglų kalba Vyr. mokytoja daivakvi@notmail.com 313
13. Antanina Jucikienė rusų kalba Metodininkė antanina.jucikiene@gmail.com 320
14. Danutė Ramanauskienė chemija Vyr. mokytoja danute.ramanauskiene2@gmail.com 315
15. Gražina Statkuvienė matematika Metodininkė grastatke@gmail.com 212
16. Dalija Ramanauskienė fizika Metodininkė dalijar@gmail.com 315
17. Aida Vaičiūniėnė biologija Metodininkė aidav@info.lt 314
18. Danguolė Jonikiėnė geografija Metodininkė jonikiene@gmail.com 221
19. Gintaras Lunskis istorija, pilietiškumo pagrindai Metodininkė hamurabislg@gmail.com 216
20. Vida Karbauskienė dailė, technologijos Ekspertė vkarbauskiene@gmail.com 323
21. Jovita Straukienė muzika Metodininkė jovitastr@gmail.com 318
22. Vida Šetkuvienė kūno kultūra Metodininkė setkuviene@gmail.com  
23. Egidijus Katauskas kūno kultūra Metodininkė egidijuskatauskas@gmail.com  
24. Loreta Kivilienė technologijos Mokytoja lkiviliene@gmail.com 322
25. Birutė Vaivadienė Bibliotekininkė Mokytoja bvaivadiene@gmail.com  
26. Rimutė Bandzinienė vokiečių kalba Metodininkė rimute_bandziniene@yahoo.de 311
27. Virginija Medeikienė logopedė Metodininkė virginijax@gmail.com 310
28. Renata Oželienė Soc. pedagogė Vyr. pedagogas r.ozeliene@gmail.com 223
29. Vaida Tereikienė Spec. pedagogė Vyr. pedagogas vaidater@gmail.com 319

Etatinių darbuotojų darbo laikas

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKAI 2018-2019 m.m. I pusmetis

Partneriai