Pedagoginiai darbuotojai

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS
2018-2019 m. m.

Eil. Nr. Mokytojo vardas, pavardė Dėstomas dalykas (pareigos) Mokytojo kvalifikacinė kategorija El. pašto adresas Kab.
1. Rasa Raudonienė pradinės klasės Metodininke rasaraud.@gmail.com 121
2. Laimutė Putinienė pradinės klasės, ev. tikyba, pailg. d. d. grupės auklėtoja Metodininkė laimputina@gmail.com 123
3. Eslanda Mikavičienė pradinės klasės Metodininkė eslandam1@gmail.com 102
4. Rasa Dautarienė pradinės klasės Metodininkė rasadaut@gmail.com 104
5. Gina Ruikienė priešmokyklinė grupė Vyr. mokytoja gina.jasaitiene@gmail.com 103
6. Aušra Dragūnienė pradinės klasės Metodininkė ausradra@gmail.com 124
7. Irena Ambrozienė Informacinės technologijos Metodininkė habas.irena@gmail.com 213
8. Jolanta Lunskienė Kat. tikyba Vyr. mokytoja lujule@gmail.com 218
9. Dalia Macijauskienė lietuvių kalba ir literatūra Metodininkė daliaaam@hotmail.com 211
10. Simona Bajorinienė lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja urbosimo@gmail.com 210
11. Indrė Breiterienė anglų kalba, pailg. d. d. grupės auklėtoja  Mokytoja inbreiteriene@gmail.com 122
12. Daiva Kvietkuvienė anglų kalba Metodininkė daivakvi@notmail.com 313
13. Antanina Jucikienė rusų kalba Metodininkė antanina.jucikiene@gmail.com 320
14. Gražina Statkuvienė matematika Metodininkė grastatke@gmail.com 212
15. Dalija Ramanauskienė fizika, integr. gamtos mokslas Metodininkė dalijar@gmail.com 315
16. Aida Vaičiūnienė biologija, chemija, žmogaus sauga Metodininkė aidav@info.lt 314
17. Danguolė Jonikienė geografija Metodininkė jonikiene@gmail.com 221
18. Gintaras Lunskis istorija Metodininkas hamurabislg@gmail.com 216
19. Vida Karbauskienė dailė, technologijos Ekspertė vkarbauskiene@gmail.com 323
20. Jovita Straukienė muzika Metodininkė jovitastr@gmail.com 318
21. Vida Šetkuvienė kūno kultūra Metodininkė setkuviene@gmail.com  
22. Egidijus Katauskas kūno kultūra Metodininkas egidijuskatauskas@gmail.com  
23. Loreta Kivilienė technologijos Vyr. mokytoja lkiviliene@gmail.com 322
24. Birutė Vaivadienė būrelio vadovė, skaityklos vedėja Mokytoja bvaivadiene@gmail.com  
25. Rimutė Bandzinienė vokiečių kalba Metodininkė rimute_bandziniene@yahoo.de 311
26. Virginija Medeikienė logopedė Metodininkė virginijax@gmail.com 310
27. Renata Oželienė Soc. pedagogė Vyr. pedagogas r.ozeliene@gmail.com 223
28. Vaida Tereikienė Spec. pedagogė Vyr. pedagogas vaidater@gmail.com 319

Etatinių darbuotojų darbo laikas

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO GRAFIKAI 2018-2019 m.m. II pusmetis

Partneriai