Integruota technologijų – anglų kalbos pamoka 8 klasėje

Gruodžio 11 d. 8 klasėje vyko integruota technologijų – anglų kalbos pamoka „Sveika mityba”. Mokiniai savo žinias pateikė anglų kalba skaidrėse, pasidalino žiniomis su klasės draugais. Dirbdami grupėse ieškojo informacijos internete, atsakinėjo į pateiktus klausimus. Vieni kitus pavaišino sveikais maisto produktais. Saulė Virvičiūtė nustebino pagaminusi saldainius-guminukus.

Mokytoja Loreta Kivilienė

Knygų Kalėdos 2017

Jau septintąjį kartą vykstančios Knygų Kalėdos sutelkė knygos mylėtojų būrį „Aušros“ progimnazijoje ir Vymerio bibliotekoje. Labai aktyviai į jas įsijungė visos pradinės klasės: 1 (mokytoja Rasa Dautarienė), 2 (mokytoja Aušra Dragūnienė), 3 (mokytoja Rasa Raudonienė), 4a (mokytoja Eslanda Mikavičienė), 4b (mokytoja Laimutė Putinienė). Jos visos „Aušros“ progimnazijos skaityklai ir Vymerio bibliotekai padovanojo knygučių. Atsidėkodami dramos ir lėlių teatro studijos „Boružėlė“ nariai (vadovė Birutė Vaivadienė) ir pradinių klasių ansamblio dainorėliai (vadovė Jovita Straukienė) parodė kalėdinę programėlę „Pingvinų Kalėdos“. Renginius vedė bibliotekininkės Birutė Vaivadienė ir Ina Ivanauskienė.

Birutė Vaivadienė

Integruota tikybos – muzikos pamoka „Adventas. Šv. Kalėdų džiaugsmas“

Gruodžio 7 d. 5-oje klasėje vyko integruota tikybos – muzikos pamoka. Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė mokinius supažindino su liturginiu laikotarpiu – adventu. Mokiniams paaiškinta, kad adventas, tai atėjimo, laukimo, pasninkavimo ir nesilinksminimo metas. Mokiniai išsiaiškino, kad adventinio vainiko keturios žvakės – tai keturios advento savaitės. Viena po kitos uždegamos žvakės reiškia artėjantį Jėzaus gimimą, šviesos pergalę prieš tamsą. Taip pat aptarta, kodėl eglutė nepapuošta – laukiama gimstančio Kūdikėlio Jėzaus. Ji simbolis – kaip eglė visada žalia, taip Jėzus amžinas. Todėl eglutė puošiama tik Kūčių vakarą. Muzikos mokytoja Jovita Straukienė supažindino mokinius su advento, Kalėdų laikotarpio dainomis ir giesmėmis. Išsiaiškino kas būdinga šio laikotarpio dainoms, kokia tematika, kas apdainuojama jose, kokia šių melodijų nuotaika, lotyniškų žodžių reikšmė. Išmokę giesmės melodiją mokiniai dainavo pritardami fonogramai.

Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė

Mokykloje lankėsi pedagogų delegacija iš Gruzijos

Šiomis dienomis daugumoje Tauragės švietimo įstaigų lankėsi svečiai iš Gruzijos miesto Zestafonio. Svečiai domėjosi neformaliuoju švietimu, netradicinėmis erdvėmis bei ugdymo formomis. Lankydamiesi mūsų mokykloje gruzinai buvo sužavėti Rasos Raudonienės būrelio vaikų atliktu eksperimentu, daina ir gruzinišku pasisveikinimu ir atsisveikinimu. Taip pat Jovitos Straukienės pop choro dainomis ir ypač daina „Suliko“, kurią patys vėliau dainavo gruzinų kalba. Abejingų nepaliko ir Vidos Karbauskienės būrelio „Kūrybos džiaugsmas“ mokiniai, kurie pademonstravo madų šou. Įspūdį svečiams paliko būrelio „Moliniai stebuklai“ darbeliai ir tai, kad mokytoja V. Karbauskienė pravedė edukacinį snaigių karpymo užsiėmimą. Išvykdami svečiai nuoširdžiai dėkojo už šiltą priėmimą, turiningai praleistą laiką progimnazijoje.

Simona Bajorinienė

Išvyka į paštą

Gruodžio 6 dieną 4a klasės mokiniai lankėsi Lietuvos pašte Tauragės skyriuje. Per lietuvių kalbos pamoką mokiniai parašė laiškus Kalėdų seneliui. Pašte užklijavę pašto ženkliuką ant voko, laišką išsiuntė.Pašto darbuotoja papasakojo, kaip keliauja laiškai, kaip vyksta darbas pašte, kokias paslaugas teikia Lietuvos paštas.Pamoka Lietuvos pašte buvo įdomi ir naudinga.

Mokytoja Eslanda Mikavičienė

Protmūšis „AIDS: geriau žinoti“

Pasaulinė AIDS diena (gruodžio 1-oji). Pažymėdami šią datą 6-8 kl. mokinių komandos dalyvavo protmūšyje – „AIDS: geriau žinoti 2017“. Protmūšio tikslas – ugdyti dorines nuostatas, atsakomybę už save ir savo artimą, atkreipti dėmesį į ŽIV/AIDS, ugdyti toleranciją žmonėms, užsikrėtusiems ŽIV ir sergantiems AIDS. Mokinių komandos varžėsi, kas teisingiau atsakys į klausimus apie žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), jo plitimo būdus, prevenciją, gydymą, mokslo naujienas ŽIV ir AIDS srityse. Visos mokinių komandos aktyviai dalyvavo viktorinoje ir buvo apdovanotos padėkos raštais, o geriausiai sėkėsi 8 kl. mokinių komandai.

Biologijos mokytoja Aida Vaičiūnienė

Mokykloje svečias iš Gruzijos

Šiomis dienomis mūsų mokykloje lankėsi garbingas svečias iš Gruzijos. Timūras Zibzibadzė atvyko iš vienos Zestafoni mokyklos, su kuria mūsų mokykla šių metų balandžio 10 dieną pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Mokyklos direktorė Snieguolė Bastakienė ir pavaduotoja Rita Poškienė svečią mielai supažindino su šioje mokykloje dirbančiais mokytojais, besimokančiais mokiniais. Pamokų metu T. Zibzibadzė apsilankė technologijų, dailės, kūno kultūros pamokose, 2 klasės pamokoje. Svečias nepabijojo kalbos barjero ir drąsiai mokinius kalbino ir angliškai, ir rusiškai. Pats skatino mokinius užduoti klausimus jam, pristatyti savo veiklas, darbus. Iš pradžių mokiniai drovėjosi, bet pamažu ledai buvo pralaužti. Pertraukų metu svečias fotografavosi su mokiniais, žaidė stalo tenisą. Kaip Timūras minėjo, mokykla, kurioje jis dirba istorijos mokytoju, taip pat renovuojama. Jis tikisi, kad jų renovuota mokykla bent kiek bus panaši į mūsų – moderni, šilta ir draugiška.

Simona Bajorinienė

„Knygosūkis“

8 klasės mokiniai dalyvavo literatūriniame žaidime „Knygosūkis“. Jį suorganizavo Tauragės „Vymerio“ bibliotekos darbuotojos kartu su Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios bibliotekos darbuotojomis. Mokiniai turėjo galimybę pademonstruoti savo literatūrines žinias apie perskaitytas knygas, jų autorius, personažus ir kt. Abiem aštuntokų komandom sekėsi neblogai, sulaukė dovanų net iš apsilankiusio Kalėdų senelio.

Lietuvių kalbos mokytoja D.Macijauskienė

„Emocija+“ – pozityvesnė mokyklos aplinka

Tauragės „Aušros“ progimnazija dalyvauja veiklos programoje „Emocija+“. Tai programa, kurios tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas skatinti moksleivius ieškoti būdų, kaip mokyklos emocinę aplinką padaryti pozityvesnę ir draugiškesnę kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui, suteikti moksleiviams žinių apie kritinių situacijų sprendimo būdus bei supažindinti su įvarių sričių specialistais, galinčiais tokiose situacijose padėti.
Per dailės pamokas 5-8 klasių mokiniai kūrė plakatus, reiškė savo emocijas apie mokyklą. Šie plakatai jau puošia I, II ir III aukšto fojė. Mokinių dar laukia ir kitos įdomios veiklos, kuriomis siekiama mokyklos aplinką padaryti pozityvesnę.

Simona Bajorinienė

Matematikos pamokoje – mokyklos istorija

Matematikos pamokos metu 6 klasės mokiniai kartu su matematikos mokytoja G. Statkuviene linksmai nusiteikę atliko sunkų, daug laiko ir kantrybės reikalaujantį statistinį tyrimą. Mokiniai analizavo ir suskaičiavo, kiek Tauragės „Aušros” progimnazijos internetiniame puslapyje yra parašytų ir įdėtų straipsnių apie mokyklos veiklą, integruotas pamokas, išvykas ir renginius per 2016–2017 m. m. Dirbdami porose, naudodami planšetes mokiniai žymėjosi visą svarbią informaciją apie mokyklos veiklą. Visa informacija turėjo būti tiksli, nebuvo galima praleisti nė vieno renginio, intergruotos pamokos ar išvykos. Pamokos pabaigoje mokiniai mėgino suskaičiuoti, kiek procentų visų straipsnių sudaro pamokos ir kiek renginiai. Taip pat kurį mėnesį daugiausiai įdėtų straipsnių ir kurie mokytojai daugiausiai rengė išvykų, renginiųir t. t. per 2016–2017 m. m.
Tai štai jų statistinis tyrimas. Iš viso per 2016–2017 m. m. buvo parašyta 163 straipsniai. Iš jų apie pamokas – apytiksliai 26%, apie renginius – 74%. Daugiausiai straipsnių parašyta gegužės mėnesį, apie 25%, o mažiausia – birželį, apie 4%.

6 kl. mokinė Meda Vaišvilaitė

Sveikiname mokytojas: V. Karbauskienę ir pradinių klasių mokytojas E. Mikavičienę ir L. Putinienę už daugiausiai parašytų straipsnių internetiniame puslapyje.

Partneriai