5a klasės mokinių „Žiemos džiaugsmai“

2016 01 25
Snieguotą penktadienio popietę 5a klasės mokiniai kartu su tėveliais, apsirengę šiltai ir patogiai, vyko į Taurų parką džiaugtis žiemos teikiamomis linksmybėmis. Visą valandą krykštaudami ir nepailsdami, po vieną ir traukinukais, mokiniai su čiuožynėmis leidosi nuo kalniuko. Išbandė visas trasas. Tėveliai taip pat neatsilaikė prieš sniego teikiamus malonumus ir kartu su vaikais smagiai leidosi nuo kalniuko. Po čiuožynių mokiniai sukritę į sniegą trumpam tapo sniego angelais. Už gerą nuotaiką ir suteiktą galimybę nuvykti, dėkojame Viltės Girskytės, Roko Danuso, Aistės Martinkutės, Aistės Mozerytės, Anos Tekoriūtės mamytėms ir tėveliams.

5a klasės auklėtoja Vida Karbauskienė

Respublikinis anglų kalbos oratorių konkursas

2016 01 25
Š. m. sausio 21 d. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo respublikiniame anglų kalbos oratorių konkurse, kuris vyko Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje. Renginyje dalyvavo jaunieji oratoriai ne tik iš Tauragės, bet ir kitų miestų mokyklų. Mūsų mokyklą atstovavo Austėja Žalandauskaitė (7kl), Austė Kasparavičiūtė (7kl) bei Airidas Giedraitis (8b kl), kuriuos renginiui ruošė anglų kalbos mokytojos Danutė Kiliokaitienė ir Daiva Kvietkuvienė. Konkurso dalyviai kalbėjo tema „True Wisdom Comes from Experience“ („Tikroji išmintis ateina per patirtį“) ir turėjo galimybę pasidalinti savo patirtimi. Nuotaikingo renginio dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais. Dėkojame renginio organizatoriams.

D. Kvietkuvienė

Paslaptingas sakmių pasaulis

2016 01 18
Taip pavadintoje pamokoje 6-tos klasės mokiniai apibendrino žinias, įgytas per skaitinių pamokas. Rungėsi keturios komandos: Velnių, Perkūno, Laumių ir Aitvarų. Mokiniai pristatė savo komandą, sakmę apie mitinę būtybę bei patiekalą, kuris turėjo atspindėti komandos mitinę būtybę. Po to varžėsi spręsdami kryžiažodžius, kurdami mįsles bei minkles. Kaip pavyko pasirodyti, vertino vieni kitus, bet nepamiršo įvertinti ir savo komandos pasiruošimo.
Dirbdami komandoje, mokiniai mokėsi pasiskirstyti darbais, juos atlikti kūrybingai, draugiškai ir atsakingai.

Lietuvių k.mokytoja D.Macijauskienė

Mažieji dailininkai minėjo Sausio 13 – osios jubiliejų

2016 01 15
Sausio 13 osios vakarą visi skubėjo į Kultūros rūmus, kur vyko renginiai, skirti Lietuvos laisvės 25 – metų minėjimui. Vienas iš renginių, tai – mokinių kūrybinių darbų parodos „Laisvė“ atidarymas. Labai džiugu, kad šioje parodje dalyvavo ir mūsų mokyklos dailės būrelio „Spalva“ mažųjų dailininkų darbai, atlikti įvairiomis piešimo ir tapybos technikomis. Tai Gretos Šliažaitės (1), Gusto Aukštkalnio (1), Dano Petraičio (1), Austėjos Kivilytės (2a), Emos Stašaitytės (2a), Gintautės Ačaitės (2a), Amandos Juškevičiūtės (2a), Beatričės Ambložiejūtės (2a), Kamilės Kiliokaitytės (2b), Gretos Zajančiauskaitės (2b), Vestinos Plyskaitytės (2b), Skaivos Ptakaitės (3a), Milenos Preikšaitytės, Augusto Kino (3a) kūrybiniai darbai. Parodos atidaryme dalyvavo ir mokinių tėveliai, atskubėję pasigėrėti vaikų darbais ir paminėti svarbų Lietuvai įvykį. Paroda tęsis dvi savaites, kviečiame visus apsilankyti.

Kitokia Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena

2016 01 15
Sausio 13-oji 3 b klasės mokinukams buvo kitokia. Pasigaminome neužmirštuolių žiedus, pasipuošėm jais. Uždegėm žvakutes languose. Į svečius atėjo istorijos mokytoja Lina Trijonienė. Mokytoja papasakojo savo išgyvenimus, apie tą dieną prieš 25-erius metus. Tuo metu mokytoja buvo studentė ir viską labai gerai prisimena kas dėjosi tą nelemtą dieną. Kaip ji su draugėm bėgo prie parlamento, nes gyveno netoli jo. Net nepagalvojo, kad gali baigtis taip liūdnai, nes žuvo net 14 žmonių, buvo daug sužeistų. Parodė daug nuotraukų. Ačiū mokytojai, už įdomią pamoką.

Parengė mokytoja Rasa Dautarienė.

Atminties valanda ,,Per skausmą į laisvę“

2016 01 13
Kiekvienais metais pagerbiame vieną dramatiškiausių ir skaudžiausių Lietuvos tautai įvykių – sausio 13 dieną. Tą dieną Lietuvos žmonės pasipriešino sovietų kariniams daliniams, kovojo už Lietuvos laisvę. A.Vymerio bibliotekoje vyko Atminties valanda ,,Per skausmą į laisvę“, skirta 1991 metų sausio 13 –ajai paminėti. Mokiniai turėjo galimybę pažvelgti į Lietuvos 1991 metų istorijos puslapius. Šiais metais sukanka 25 metai nuo tų skaudžių įvykių. Popietėje dalyvavo Tauragės ,,…Aušros“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Lina Trijonienė ir 6 klasės mokiniai. Renginį pradėjo bibliotekos darbuotoja Ina Ivanauskienė J. Margevičienės eilėraščiu ,,Tėvynės vardas – Lietuva“. Mokytoja Lina demonstravo skaidres apie to meto įtemptą Lietuvos politinę situaciją. Pasidalijo prisiminimais apie lietuvių parodytą drąsą ir pasiaukojimą kovojant dėl laisvės. Jei žmonės nebūtų stovėję ir gynę laisvę, tai mes nebūtume gyvenę taip, kaip dabar. Jei dėl laisvės nebūtume kovoję, tai ir žemėlapyje nebūtų Lietuvos valstybės. Prieš 25 metus mokytoja buvo dar tik studentė ir gyveno netoli Parlamento rūmų, ne tik matė, bet ir dalyvavo tuose skaudžiuose įvykiuose. O sausio 13 dienos anksti rytą ėjo prie Televizijos bokšto. Baisiausias įstrigęs vaizdas, kai buvo užimtas Televizijos bokštas, o aplink jį stovėję tankai burzgėjo ir suko vamzdžius. O žmonėms atrodė, kad tas vamzdis nukreiptas į juos šauti.
Nors prisiminimai skaudūs: tankai, važiuojantys ant beginklių žmonių, šūviai … Dėkojame istorijos mokytojai Linai Trijonienei už prisiminimus, kurie niekada neišblės, nors jau praėjo 25 metai.
A.Vymerio bibliotekoje parengta dokumentų paroda ,,Laisvės kaina“ apie 1991 metų sausio įvykius. Parodą papuošė 5A klasės mokinių Aistės Mozerytės ir Godos Jokubauskaitės piešiniai (mokytoja Vida Karbauskienė).
Sausio 12-22 dienomis A.Vymerio bibliotekoje veikia Tauragės fotomenininko Vytauto Butkaus fotografijos paroda ,,1991 metų sausis“, kurioje užfiksuoti istoriniai to meto sausio įvykiai. Maloniai kviečiame aplankyti parodą.

Įsijungėme į akciją „Atmintis gyva, nes liudija”

2016 01 13
Tauragės „Aušros“ pagrindinės mokyklos bendruomenė įsijungė į akciją, skirtą Sausio 13 – osios įvykiams atminti „Atmintis gyva, nes liudija“. Aštuntą valandą ryto visuose mokyklos languose nušvito žvakučių liepsna. Mokytojai pasakojo, rodė filmus apie Sausio 13 – osios įvykius. Negalime pamiršti tų, kurie atidavė gyvybę už laisvą Lietuvą! Jaunieji žurnalistai paruošė stendą, skirtą šiai datai, kuriame, be istorinių nuotraukų, ir mokinių piešiniai. Mokinukai stengėsi atskleisti, kaip jie mato ir supranta istorinius įvykius. Mokyklos TV – skaidrės, primenančios tuos, kurie žuvo

Jaunųjų žurnalistų būrelio informacija

Tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“

2016 01 13
Šeštadienį Sausio 9 dieną Vilniuje vyko tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtas 1991 metų sausio 13-ąją žuvusiems Lietuvos laisvės gynėjams atminti. Devynių kilometrų bėgimo trasa prasidėjo nuo žuvusiųjų poilsio vietos Antakalnio kapinėse ir nusidriekė Vilniaus gatvėmis iki televizijos bokšto. Į 25-ajį kartą vykstantį bėgimą susirinko dalyviai iš visos Lietuvos. Jau nebe pirmus metus šiame bėgime dalyvauja ir mūsų mokyklos mokinės su mokytoja. Visiems dalyviams, sėkmingai įveikusiems distanciją, buvo įteikti atminimo medaliai. Grįžome visi pakylėti, geros nuotaikos.

Kalėdinės staigmenos

2016 01 05

Paskutinę mokslo metų dieną prieš Kūčias ir moksleivių atostogas mokykloje jautėsi prieššventinis subruzdimas. Pamokos buvo gerokai sutrumpintos, po jų mokiniai rinkosi į aktų salę, kur, linksmai nusiteikę ir gavę po maišelį kukurūzų, stebėjo pasirinktą kalėdinį filmą. Mokytojai rinkosi į mokytojų kambarį ir sulaukė nemažai siurprizų. Pasveikinti atvyko mažieji nykštukai, padainavo nuotaikingą dainelę, dar sniego gniūžtėmis apsisvaidė (ruošė mokytoja Rasa Raudonienė). Daug gerų žodžių, palinkėjimų tarė visi kalbėję: mokyklos direktorė Snieguolė Bastakienė, svečiai. O galiausiai atvyko Kalėdų senelis su dovanėlėmis. Į klastingus senelio klausimus atsakę mokytojai gavo dovanėles. Paskui jomis buvo apdalinti visi darbuotojai. Jaukumas, šiluma, saldumynai lydėjo šį jaukų susiėjimą.

Jaunųjų žurnalistų būrelio informacija

Partneriai