5 kl. gamtos mokslų pamokose TRAC specialistė I. Poškaitė

          Gegužės 22 d. 5 kl. gamtos mokslų pamokoje dalyvavo TRAC spec. I. Poškaitė. Svečias pristatė UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrą. Diskutavo su mokiniais apie maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą, pakartojo apie tekstilės naudojimą ir susidariusių atliekų teisingą rūšiavimą. Antroje pamokos dalyje mokiniai atliko užduotis: sprendė testą per mentimeter.com programėlę, praktiškai rūšiavo atliekas. Geriausiai atlikę užduotis, 5 kl. mokiniai buvo apdovanoti prizais. Mokiniai įsitikino, kaip svarbu rūšiuoti atliekas, kad tai yra viena svarbiausių veiklų, kuria kiekvienas galime prisidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos Lietuvoje mažinimo. Rūšiuojant atliekas, jos nepatenka į sąvartynus, o yra perdirbamos ar naudojamos energijai išgauti, todėl mažiau teršia mūsų aplinką.

Mokytoja Aida Vaičiūnienė

  • 1716380931950
  • 1716380931962
  • 1716399557790

Partneriai