6 kl. mokinių komanda dalyvavo aplinkosauginiame konkurse – olimpiadoje „Žalioji odisėja. Jaunučiai 22“

Balandžio 25 d. 6 kl. mokinių komanda (6 mokiniai: Vita, Saulė, Agnė, Viktorija, Emilijus, Joris) kartu su kitų Lietuvos mokyklų (viso 58 mokyklos) mokiniais dalyvavo aplinkosauginiame konkurse- olimpiadoje II ture „Žalioji odisėja. Jaunučiai 22“, kuris vyko virtualioje aplinkoje – nuotoliniu būdu. Konkurso tikslas – atkreipti įvairaus amžiaus moksleivių dėmesį į aplinkosaugos problemas, skatinti domėtis jų sprendimo būdais bei juos inicijuoti, formuoti palankias aplinkai vertybių nuostatas bei tvarų gyvenimo būdą, ypatingą reikšmę teikiant teisingam atliekų. Kad patektų į II turą šios veiklos, mokiniams reikėjo atlikti pateiktas I turo užduotis (susipažinti su atliekų rūšiavimu, gebėti rūšiuoti atliekas, pateikti keletą mokyklos modelių, susijusių su atliekų rūšiavimu). Mūsų progimnazijos komanda gerai atliko I etapo užduotis ir pateko į II etapą, kuriame surinko 14 taškų iš 28 taškų. Visi komandos nariai gavo pažymėjimus, patvirtinančius jų dalyvavimą aplinkosauginiame konkurse – olimpiadoje „Žalioji odisėja. Jaunučiai 22“ bei praplėtė žinias apie atliekų rūšiavimą. Teisingas atliekų rūšiavimas svarbus žingsnis tvarumo link.

Biologijos mokytoja Aida Vaičiūnienė

Partneriai