7 kl. mokiniai dalyvavo Vilnius TECH žiemos tarpinėje projektinių darbų sesijoje

     Kovo 7 d. 7 klasės mokiniai D. Laucius ir A. Globys dalyvavo nuotolinėje Vilnius TECH organizuojamo projekto „Ateities inžinerija“ 7-ojo sezono Žiemos sesijoje. Mokiniai vykdo projektą tema „Mokinių naudojimosi mobiliaisiais telefonai ypatumai“. Išklausę Vilnius TECH koordinatorių sveikinimų, mokiniai pristatė projekto idėją, tikslus bei uždavinius, supažindino su informacija apie telefonų technologinius procesus bei aptarė sudarytą anketą – klausimyną. Galutinius projektinio darbo rezultatus, išvadas mokiniai pristatys pavasario sesijoje gegužės 22d., kuri vyks Vilniuje.

Mokytoja Aida Vaičiūnienė

  • 1710240036444
  • 1710240036439

Partneriai