7 kl. mokiniai dalyvavo virtualioje Miško pamokoje!

Balandžio 24 d. 7 kl. mokiniai dalyvavo virtualioje Miško pamokoje. Šios pamokos
tikslas – šiuolaikinių technologijų pagalba sužaidybinta forma praplėsti gamta besidominčių moksleivių žinias apie Lietuvos miškus, jų augmeniją ir gyvūniją, jų priežiūrą ir saugojimą bei supažindinti su Jaunaisiais miško bičiuliais ir jų veiklomis.
Mokytojas gebėjo sudominti ir įtraukti mokinius į įv. veiklas: vyko protmūšis, mokiniai pasiskirstę komandomis, šauniai atsakė į pateiktas užduotis, analizavo įv. gyvybinius procesus, vykstančius augalų gyvenime. Mokiniai gavo ir praktinę užduotį: iš gautų priemonių paruošti inkilėlį, kuriame apsigyvens paukščiai ir džiugins mūsų aplinką.

Mokytoja A. Vaičiūnienė

Partneriai