Atminties valanda ,,Per skausmą į laisvę“

2016 01 13
Kiekvienais metais pagerbiame vieną dramatiškiausių ir skaudžiausių Lietuvos tautai įvykių – sausio 13 dieną. Tą dieną Lietuvos žmonės pasipriešino sovietų kariniams daliniams, kovojo už Lietuvos laisvę. A.Vymerio bibliotekoje vyko Atminties valanda ,,Per skausmą į laisvę“, skirta 1991 metų sausio 13 –ajai paminėti. Mokiniai turėjo galimybę pažvelgti į Lietuvos 1991 metų istorijos puslapius. Šiais metais sukanka 25 metai nuo tų skaudžių įvykių. Popietėje dalyvavo Tauragės ,,…Aušros“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Lina Trijonienė ir 6 klasės mokiniai. Renginį pradėjo bibliotekos darbuotoja Ina Ivanauskienė J. Margevičienės eilėraščiu ,,Tėvynės vardas – Lietuva“. Mokytoja Lina demonstravo skaidres apie to meto įtemptą Lietuvos politinę situaciją. Pasidalijo prisiminimais apie lietuvių parodytą drąsą ir pasiaukojimą kovojant dėl laisvės. Jei žmonės nebūtų stovėję ir gynę laisvę, tai mes nebūtume gyvenę taip, kaip dabar. Jei dėl laisvės nebūtume kovoję, tai ir žemėlapyje nebūtų Lietuvos valstybės. Prieš 25 metus mokytoja buvo dar tik studentė ir gyveno netoli Parlamento rūmų, ne tik matė, bet ir dalyvavo tuose skaudžiuose įvykiuose. O sausio 13 dienos anksti rytą ėjo prie Televizijos bokšto. Baisiausias įstrigęs vaizdas, kai buvo užimtas Televizijos bokštas, o aplink jį stovėję tankai burzgėjo ir suko vamzdžius. O žmonėms atrodė, kad tas vamzdis nukreiptas į juos šauti.
Nors prisiminimai skaudūs: tankai, važiuojantys ant beginklių žmonių, šūviai … Dėkojame istorijos mokytojai Linai Trijonienei už prisiminimus, kurie niekada neišblės, nors jau praėjo 25 metai.
A.Vymerio bibliotekoje parengta dokumentų paroda ,,Laisvės kaina“ apie 1991 metų sausio įvykius. Parodą papuošė 5A klasės mokinių Aistės Mozerytės ir Godos Jokubauskaitės piešiniai (mokytoja Vida Karbauskienė).
Sausio 12-22 dienomis A.Vymerio bibliotekoje veikia Tauragės fotomenininko Vytauto Butkaus fotografijos paroda ,,1991 metų sausis“, kurioje užfiksuoti istoriniai to meto sausio įvykiai. Maloniai kviečiame aplankyti parodą.

  • IMG0858
  • IMG0896
  • IMG0877

Partneriai