Atvira rajoninė tikybos pamoka “Aušros” pagrindinėje mokykloje

2017 03 10
Kovo 8 d. 8.30 val. į “Aušros” pagrindinę mokyklą atskubėjo Tauragės dekanato tikybos mokytojos,Telšių katechetinio centro metodininkė Margarita Petrauskaitė, Tauragės PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė. Pamoką pažiūrėti buvo pakviesta ir Gerb.mokyklos direktorė Snieguolė Bastakienė. Atvirą ,mokomąja tikybos pamoką vedė tikybos vyr. mokytoja Jolanta Lunskienė.Ji vyko 6 b klasėje. Pamokos tema buvo susieta su liturginiu laikotarpiu – Gavėnia, Jėzaus Kristaus kančia. Apibendrinimo metu Telšių k.c. metodininkė, mokyklos direktorė, PMMC metodininkė, dekanato tikybos mokytojos, mokytoją Jolantą gyrė už gerą pamokos vadybą, už įdomią metodinę medžiagą, už pamokos gerą planavimą ir jos kokybę, už šiltus santykius su mokiniais ir t.t….

  • 20170308095129
  • 20170308091616
  • 20170308085437HDR
  • 20170308094105

Partneriai