Balandžio 22 d. Motinos ir Žemės dieną.

2016 04 25
Žmogus iš gamtos vis daugiau reikalauja, be gailesčio tuština jos aruodus, o grąžina , deja,užterštą orą, nuodingą vandenį , nualintą dirvą ir skurstančius laukus. Mokykloje jau tapo tradicija pažymėti Žemės dieną. Balandžio 21 dieną Tauragės ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos 6-8 kl. mokiniai pristatė savo tyriamuosius darbus. Konfereciją vedė mokytoja A. Vaičiūnienė, o ,,Išmaniosios fizikos“ būrelis, vadovaujamas mokytojos D. Ramanauskienės rodė bandymus ir eksperimentus,, Stebuklai aplink mus..“kurie sudomino 1-4 klasių mokinius. 9 klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos D.Jonikienės pristatė komiksus tema: ,,Sausumos vandenų tarša“

ei norim kažką pakeisti – pradėkim nuo savęs! Neterškime vandens ir jį branginkim. Surinkime ir rūšiuokime šiūkšles, Ir draugą tai daryti pavadinkim.

  • image003
  • image0015

Partneriai