Dailės būrelio „Kūrybos džiaugsmas“ veiklos

Baigiantis mokslo metams dailės būrelio „Kūrybos džiaugsmas“ mokiniai tęsė veiklą ir nuotoliniu būdu dalyvavo tarptautiniuose ir respublikiniuose piešinių bei tautodailės konkursuose. Igno Plienaičio 8 kl., Arno Gestauto 8 kl. ir Karolinos Bartušytės 7 kl. darbai dalyvavo Lietuvos mokinių liaudies kūrybos konkurso „Sidabro vainikėlis“ rajoniniame etape, mokiniai buvo apdovanoti padėkomis. Tarptautiniame piešinių ir dailės darbų konkurse „Šiuolaikinė madona“, Deimantė Statkutė 6a kl. laimėjo 3 vietos diplomą, piešinių konkurse „Mes jūsų neužmiršome“, skirtame Tarptautinei dingusių be žinios vaikų dienai paminėti, Aira Neverdauskaitė 6a kl. ir Ignas Plienaitis 8 kl. apdovanoti padėkomis. Erika Šimkutė 6b kl. padėjo papuošti mokyklą mokslo metų baigimo šventei. Linkime geros kloties ir kūrybinės sėkmės būrelio nariams: Ignui Plienaičiui, Arnui Gestautui, Šarūnui Venslauskui, Gyčiui Matijošaičiui ir Mantui Trakšeliui, kurie šįmet baigia 8 klasę ir palieka mūsų mokyklą.
Visiems mokyklos mokiniams linkiu kupinos nuotykių, atradimų ir puikių įspūdžių vasaros!

Dailės būrelio mokytoja Vida Karbauskienė

  • dailes

Partneriai