Dalyvavimas VGTU Ateities inžinerija pavasario sesijoje

Tauragės „Aušros“ progimnazijos mokiniai: 8 kl. Greta Šliažaitė, Kasparas Tranelis gegužės 30 d. dalyvavo VGTU Ateities inžinerija projektinių darbų pristatyme. Mokiniai išklausė tris tematikas: darni gyvenamoji aplinka, darnus pastatas, aplinkos apsauga bei pristatė parengtą projektinį darbą tema „Trijų metų triukšmo tyrimas „Aušros“ progimnazijos aplinkoje“, kurį tęsė nuo praeitų metų. VGTU darbo konsultantė Eglė Mačiulaitienė puikiai įvertino mokinių atliktą darbą. Dėkoju taip pat šiems mokiniams už šaunų darbo pristatymą ir laukiame prizų bei padėkų iš organizatorių.

Mokytoja Aida Vaičiūnienė

  • 1686316722559 (1)
  • 1686316722564 (1)
  • 1686316722569 (1)

Partneriai