Dalyvavimas VGTU Ateities inžinerija žiemos sesijoje

Tauragės „Aušros“ progimnazijos mokiniai: 7 kl. Greta Šliažaitė, Kasparas Tranelis, 8a kl. Gintautė Ačaitė ir Maksas Jurevičius, kovo 3 d. dalyvavo VGTU Ateities inžinerija projektinių darbų pristatyme. Mokiniai išklausė tris tematikas: darni gyvenamoji aplinka, darnus pastatas, aplinkos apsauga bei pristatė projektinį darbą tema „Triukšmo tyrimas „Aušros“ progimnazijos aplinkoje“, kurį tęsė nuo praeitų metų. VGTU darbo konsultantė Eglė Mačiulaitienė puikiai įvertino mokinių atliktą darbą. Mokiniai dar turės galimybę dalyvauti pavasario darbų sesijoje, susipažinti su kitų Lietuvos mokyklų mokinių užbaigtais darbais. Projektinis darbas „Triukšmo tyrimas „Aušros“ progimnazijos aplinkoje“ bus pristatytas progimnazijos bendruomenei virtualioje aplinkoje.

Mokytoja Aida Vaičiūnienė

  • Fiksavimas

Partneriai