Elektroskopo gamyba

       Vasario 14 d. Tauragės „Aušros“ progimnazijos, 8 klasės mokiniai dalyvavo integruotoje fizikos – technologijų pamokoje, kurios metu atliko praktinę užduotį – gamino elektroskopą. Pamokos
pradžioje išklausė pamokos uždavinius, žiūrėdami filmuotą medžiagą YouTube kanale ir atsakydami į pateikiamus klausimus pakartojo teorines žinias apie elektronus, jų sandarą bei virsmo sąlygas iš teigiamų krūvių į neigiamus. Persikėlę į technologijų kabinetą, atliko praktinę veiklą, buvo puiki proga panaudoti elektrinius įrankius elektroskopo gamybai. Pagamintus elektroskopus mokiniai pristatė ir papasakojo veikimo principus, naudojant skirtingas medžiagas. Pamoka buvo įdomi ir įtraukianti.

Mokytojos: Dalija Ramanauskienė, Loreta Kivilienė, Vida Karbauskienė

  • screenshot.2024-02-17

Partneriai