ES paramos projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“.

Tauragės „Aušros“ progimnazija dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6950880,43 Eur, iš jų Tauragės „Aušros“ progimnazijai 1–4 kl.– 2666,84 Eur., 5-8 kl. – 3456,97 Eur.
Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)
Daugiau informacijos apie projektą rasite:
https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/
http://www.vedlys.smm.lt/

Partneriai