I-asis „Žaliosios olimpiados ‘19” etapas

Progimnazijos 5-8 kl. mokiniai kovo 1 – kovo 31 d. įsijungė į respublikinio projekto I-ąjį etapą „Žalioji olimpiada ‘19”. Pagrindinis dėmesys skiriamas vidinių (mokyklos) RESURSŲ TAUPYMUI. RESURSŲ TAUPYMO UŽDUOTĮ SUDARO:
• Resursų taupymas ( vandens, elektros);
• Aliekų rūšiavimas bei antrinis panaudojimas;
• Dalyvavimas aplinkosauginiuose renginiuose.
• Maisto atliekų kiekio mažinimas.
Kviečiu visą mokyklos bendruomenę prisidėti prie projekto idėjų įgyvendinimo!

Biologijos mokytoja Aida Vaičiūnienė

Partneriai