Į mokyklą grįžta 1-4 klasės

Kovo 17 d. buvo priimtas LRV nutarimas dėl karantino sąlygų pakeitimo, kuris leidžia ugdymą įstaigoje organizuoti pagal pradinio ugdymo programą, užtikrinant nustatytus saugumo reikalavimus.


Nuo pirmadienio, kovo 22 d. , laukiame į klases grįžtančių 1-4 klasių mokinių.
5-8 klasių mokiniai toliau ugdomi nuotoliniu būdu.


Ugdymo organizavimas:
– vienos klasės veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų, visą dieną organizuojamos toje pačioje patalpoje;
– skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai, išėjimai, poilsio erdvės.
– pailgintos dienos grupių veikla vyks, siekiant užtikrinti mokinių, kurių tėvai negali dirbti nuotoliniu būdu, priežiūrą, nejungiant mokinių iš skirtingų erdvių.
– maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas ir kitas veiklas organizuoti atvirose erdvėse lauke, lauko klasėje.
– neformalus švietimas vykdomas ne daugiau kaip 5 mokiniams arba nuotoliniu būdu.
Mokinių maitinimas
– progimnazijos valgykla veiks. Ilgųjų pertraukų metu mokiniai gaus maitinimą pagal iš anksto parengtą grafiką, kiekvienai klasei pietaujant tik jai skirtu laiku ir tik prie jų klasei skirtų stalų.
Mokinių vežimas mokykliniu autobusu
– nuo pirmadienio atnaujinamas (vėl vyksta) mokinių vežimas mokykliniu autobusu laikantis nustatytų saugumo reikalavimų, pagal rugsėjo mėn. patvirtintą grafiką.
Kita svarbi informacija
– kaukės pradinių klasių mokiniams nėra privalomos (tačiau ir nedraudžiamos), prašome kaukę dėvėti bendro naudojimo patalpose.
– labai prašome neišleisti į mokyklą vaikų, kuriems pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimų takų infekcijos požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). Informuokite klasės vadovę, jei mokinys neatvyks į mokyklą.
– iškilusius klausimus spręskite su klasės vadove, mokyklos administracija.

Partneriai