Integruota istorijos ir tikybos pamoka „Lietuvos krikštas“

Balandžio 15 d. Teams platformoje integruota istorijos – tikybos pamoka 8 kl. Integruotą pamoką vedė istorijos mokytojas metodininkas Gintaras Lunskis ir tikybos vyr. mokytoja Jolanta Lunskienė. 8 kl. mokiniai susipažino su Lietuvos krikšto istorijos šaltiniais, gebėjo atlikti įvairias istorijos užduotis integruojant su tikybos užduotimis. Apžvelgėme krikšto kelią į baltų kraštus, Lietuvos valdovų bandymus krikštytis. Realios krikšto galimybės susiformavo tik XIV a.pab. Jogailai tapus Lenkijos valdovu. Aptarėme 1387 metais priimto krikšto aplinkybes ir padarinius, taip pat krikšto, kaip vieno iš sakramentų prasmę ir reikšmę. Taip ir Lietuvos žemės vaikams išsipildė testamentiniai Jėzaus žodžiai, pasakyti Apaštalams: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 19-20).

Istorijos mokytojas metodininkas Gintaras Lunskis

Partneriai