Integruota istorijos – tikybos pamoka „Lietuvos ir Žemaitijos Krikštas“

2022-04-26 8b klasėje vyko integruota istorijos – tikybos pamoka „Lietuvos ir Žemaitijos Krikštas“. Pamoką vedė istorijos mokytojas Gintaras Lunskis ir tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė. Tikybos mokytoja apibūdino, kad Krikštas yra pirmasis ir reikalingiausias sakramentas: juo tampame Dievo vaikais ir Kristaus Bažnyčios nariais, pradedame naują dievišką gyvenimą. Krikšto išoriniai ženklai: vanduo, baltas rūbas, žvakė. Paaiškinta ar gali Krikšto sakramentą teikti ne kunigas, jei taip, tai kokiomis sąlygomis. Istorijos mokytojas aptarė Lietuvos ir Žemaitijos krikšto rezultatus. Lietuvos krikštas – procesas, kurio metu senovės lietuvių tikėjimas buvo pakeistas krikščionybe. Oficialiai Lietuva pakrikštyta 1387 m. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos bei Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo iniciatyva. 1413 m. pradėtas Žemaitijos krikštas. Vytautas su Jogaila Dubysos upe pasiekė Betygalą, kur pradėjo pirmąjį žemaičių krikštą. Krikštijant Žemaitiją, nė vienas dvasininkas, atvykęs į Žemaitiją kartu su karaliumi Jogaila, negalėjo susikalbėti su žemaičiais, todėl pats karalius Jogaila mokė žemaičius apie katalikybę, taigi jis gebėjo bendrauti žemaičių tarme. Mokiniai susipažinę su krikšto istoriniais padariniais gebėjo atlikti pateiktas užduotis.


Istorijos mokytojas Gintaras Lunskis

  • IMG_20220426_080236 (1)
  • IMG_20220426_080253 (1)
  • IMG_20220426_080917 (1)

Partneriai