Integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka

2017 05 11
Gegužės 11 d. vyko integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka „Geometrinės figūros kitaip“. Mokiniai gavo užduotis: 1.nupiešti geometrines figūras, jas nuspalvinti, 2. Iš pasirinktų geometrinių figūrų sukurti paveiksliuką. Tuo tikslu mokiniai dirbo programoje Ms Word, keitė lapo padėtį, mažino dydį, skaidė lapą į stulpelius. Mokiniams sekėsi, buvo darbinga nuotaika, rezultatai nudžiugino.
Poroje sėdintys mokiniai turėjo sukurti kompoziciją, o Džiugas, Saulius, Tomas ir Vaidotas gavo atsakingą užduotį nufotografuoti dirbančius klasės draugus, nuotrauką redaguoti, užrašyti pamokos temą, iliustruoti geometrinėmis figūromis. Norime pasidžiaugti puikiu jų darbu!

Kviečiame pažvelgti į pamokos fragmentus, bei atliktas užduotis.

Mokytojos G. Statkuvienė, I. Ambrozienė

  • geometr.figros1
  • Geom.fig.2
  • Image2

Partneriai