Integruota pamoka buvusioje „Šubertinėje“

Birželio 13 dieną istorijos–rusų bei vokiečių kalbų integruota pamoka vyko netradicinėje aplinkoje – Tauragės krašto muziejaus tremtinių ir politinių kalinių kančių namuose. Joje dalyvavo 7b klasė bei keletas 6, 8 klasių mokinių. Mokiniai susipažino su muziejaus ekspozicija, pasakojančia apie partizanų gyvenimą bei rezistentų kančias NKVD būstinėje. Muziejuje gausu buvusių tremtinių bei politinių kalinių daiktų, atsivežtų iš tremties, daug nuotraukų, įvairių rankdarbių bei laiškų Tėvynėje likusiems giminaičiams. Mokiniai susipažino su įrengta nauja, modernia ekspozicija, kurią sudarė kamera, karceris, tardytojo kabinetas ir partizanų bunkeris. Kameroje mokiniai galėjo išgirsti ir patirti tai, ką jautė ir išgyveno čia kalėję žmonės, bei susipažinti, kokiomis sąlygomis buvo laikomi kaliniai. Tardytojo kabinete jie galėjo įsijausti į tardomojo kailį, akis į akį susidurti su NKVD‘istu. Įrengtame partizanų bunkeryje galima susipažinti su partizanų buitimi, gyvenimo sąlygomis. Integruota pamoka ir laikas pasirinkti neatsitiktinai, nes birželio 14 dieną minima Gedulo ir vilties diena. 1941m. birželio 14d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta apie 18 500 žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas. Buvo ištremta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų, tarp kurių ir antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis.

R. Bandzinienė vokiečių kalbos mokytoja

  • IMG_20180613_105705 (1)
  • IMG_20180613_112101 (1)
  • IMG_20180613_112119 (1)

Partneriai