Integruota pamoka netradicinėje aplinkoje „Piligriminė kelionė į Šiluvą bei aplankytų vietų istorija“

Rugsėjo 13 d. katalikų tikybos besimokantys 7 klasės mokiniai – Emilijus K., Vanesa S., Paulius A., Vita Ž., Rusnė R., Miglė P., Julius Š. ir Saulė S. – kartu su tikybos mokytoja Jolanta Lunskiene apsilankėme Šiluvos atlaiduose. Kartu vyko ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Simona Bajorinienė. Tądien Šiluvoje vyko integruota pamoka netradicinėje aplinkoje „Piligriminė kelionė į Šiluvą bei aplankytų vietų istorija“. Integruota buvo ir daugiau pamokų, tai istorija, dailė, informacinės technologijos. Kiekvienas dalyko mokytojas pateikė užduotis, kurias reikėjo atlikti kelionės metu ir sugrįžus. Kadangi į Šiluvą atvykome anksti, galėjome neskubėdami viską apžiūrėti. Pabuvojome barokinėje Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje, kur grožėjomės didžiojo altoriaus Marijos paveikslu. Taip pat ėjome ir į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią, kur sugiedojome „Dangaus Karalienės“ giesmę. Įspūdį paliko nelietuviška kunigo tuo metu sakyta iškilminga kalba. Pareidami nusifotografavome prie paminklo, skirto popiežiui Jonui Pauliui II. Likusį laiką iki atlaidų praleidome apžiūrinėdami netoliese įsikūrusią mugę. 12 val. dalyvavome didžiųjų Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidų pamaldose. Ši diena buvo Taikos sieko diena. Meldėmės kartu su Lietuvos kariais, šauliais ir savanoriais. Po pamaldų vykome atgal į Tauragę. Važiuodami linksmai giedojome giesmes ir dalinomės dienos įspūdžiais. Turiningai praleidome dieną.

7 klasės mokiniai, nuotrauka Vanesos S.

Partneriai