Integruota tikybos – IT pamoka „Evangelijos žinia internete“

2021-11-25 vyko integruotos pamokos 8 a ir 8 b klasėse, pamokas vedė tikybos vyr. mokytoja Jolanta Lunskienė ir IT mokytoja metodininkė Irena Ambrozienė. Pamokoje kalbėta, kad Šventasis Raštas stiprina ir moko, suteikia dvasinio peno. Šventasis Raštas yra Dievo laiškas visų laikų žmonėms, taigi ir mums. Jame randame tikėjimo tiesas, kurias Dievas norėjo mums apreikšti, t. y. atskleisti. Evangelijoje žmonės randa atsakymus į gyvenime jiems kylančius klausimus ir daug išmintingų patarimų. Pamokos tikslas – paaiškinti mokiniams, kad interneto erdvėje galima rasti net tik pasaulietinės, bet ir religinės informacijos. Aštuntokai internetinėje svetainėje, remdamiesi Švento Rašto abėcėline dalykine rodykle, ieškojo atsakymų kas yra Dievo baimė, dėkingumas Dievui, kančia, nuolankumas, klusnumas, artimo meilė, šeima, draugystė, laimė ir t.t. Sukūrė įdomias skaidres, pristatė klasės draugams.


Tikybos vyr. mokytoja Jolanta Lunskienė

  • IMG_20211125_074654 (1)
  • IMG_20211125_080359 (1)
  • IMG_20211125_080949 (1)
  • IMG_20211125_090614 (1)
  • IMG_20211125_091359 (1)

Partneriai