Integruota tikybos – IT pamoka „Gavėnia. Jėzaus Kristaus Kančios kelias“

Vasario 27 d. 7 klasėje vyko integruota tikybos – IT pamoka „Gavėnia. Jėzaus Kristaus Kančios kelias“. Pamoką vedė tikybos vyr. mokytoja Jolanta Lunskienė ir IT mokytoja metodininkė Irena Ambrozienė. Visą gavėnios laikotarpį Bažnyčia gilinasi į Jėzaus Kristaus kančios, kryžiaus, atpirkimo iš nuodėmės slėpinį. Šis susikaupimo laikas savo aukščiausią tašką pasiekia Didžiąją savaitę. Tik Jėzaus asmenyje žmonijos išgelbėjimas iš nuodėmės tampa tikrove. Ši tikrovė matoma visame Jėzaus žemiškame gyvenime. Kristaus auka ant kryžiaus nepakartojimai, tobulai ir galutinai atperka visus žmones iš nuodėmės bei mirties vergijos ir atveria jiems bendrystę su Dievu. Jėzaus prisikėlimas yra tikėjimo Kristumi esminė tiesa. Šis įvykis atneša žmonijai viltį ir džiaugsmą. Integruotos pamokos tikslas: ugdyti suvokimą, kad Jėzus kentėjo ir mirė dėl kiekvieno iš mūsų ir skatinti prasmingai dalyvauti bažnyčioje Šv.Mišiose apmąstant kryžiaus kelią. Mokiniai suprato ir gebėjo apibūdinti Kristaus kančios kelią, palygino savo gyvenimo sunkumus bei išgyvenimus. Paaiškino kas padeda išgyventi šių dienų sunkumus. Atsakė į klausimus, paruoštus skaidrėse: ar gyvenimo sunkumai jus grūdina, ar silpnina? Kas tavo gyvenime yra kryžius, kas tie žmonės, kurie tave paguodžia sunkiame kelyje? Kada paguodei kitą, kas tavyje palaiko viltį, kad po „tamsiausios nakties išauš rytas“ ir t.t.? Mokiniai išsakė savo pamąstymus.

Tikybos vyr. mokytoja Jolanta Lunskienė

  • IMG_20200227_134922 (1)
  • IMG_20200227_134939 (1)
  • IMG_20200227_135249 (1)
  • received_1029508414071969 (1) (1)

Partneriai