Integruota tikybos – IT pamoka „Įkrikščioninimo sakramentai. Gyvenimo ženklai“

       2024-04-25 8 kl. vyko integruotos tikybos – informacinių technologijų pamoka. Pamokas vedė tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė ir IT mokytoja Irena Ambrozienė. Pamokoje siekta kuo plačiau susipažinti su Jėzaus regimais ženklais, kuriais gauname Dievo malonę, kitaip tariant, tai būdai priimti Dievo meilę ir pagalbą. Įkrikščioninimo sakramentai suteikia dalyvavimą dieviškojoje prigimtyje ir tam tikra prasme primena žmogaus: gimimą, augimą ir subrendimą. Kūnas auga. Reikia jį stiprinti, treniruoti. Komunija – amžino gyvenimo duona dvasios augimui. Įkrikščioninimo sakramentai: deda pamatus visam krikščioniškajam gyvenimui.  Sutvirtinimas atbaigia Krikšto malonę. Tobuliau sujungia su Bažnyčia. Padeda mums krikščionių tikėjimą liudyti darbais. Sutvirtinimo ženklai: du dalykai svarbiausi šio sakramento apeigose: patepimo krizma ženklas, dvasinis antspaudas – tai, ką patepimas palieka bei įspaudžia. Mokiniai gebėjo kūrybiškai atlikti užduotis. Savo asmeninius pamąstymus sudėjo skaitmeniniame turinyje.

Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė

  • IMG_20220519_075453
  • IMG_20240425_090759
  • IMG_20240425_092029

Partneriai