Integruota tikybos – IT pamoka „Įkrikščioninimo sakramentai. Gyvenimo ženklai“

2022-05-19 8a ir 8b kl. vyko integruotos tikybos – informacinių technologijų pamokos. Pamokas vedė tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė ir IT mokytoja Irena Ambrozienė. Pamokose siekta kuo plačiau susipažinti su Jėzaus regimais ženklais, kuriais gauname Dievo malonę, kitaip tariant, tai būdai priimti Dievo meilę ir pagalbą. Įkrikščioninimo sakramentai suteikia dalyvavimą dieviškojoje prigimtyje ir tam tikra prasme primena žmogaus: gimimą, augimą ir subrendimą. Kūnas auga. Reikia jį stiprinti, treniruoti. Komunija – amžino gyvenimo duona dvasios augimui. Įkrikščioninimo sakramentai deda pamatus visam krikščioniškajam gyvenimui. Sutvirtinimas atbaigia Krikšto malonę. Tobuliau sujungia su Bažnyčia. Padeda mums krikščionių tikėjimą liudyti darbais. Sutvirtinimo ženklai du dalykai svarbiausi šio sakramento apeigose: patepimo krizma ženklas, dvasinis antspaudas – tai, ką patepimas palieka bei įspaudžia. Mokiniai gebėjo atlikti užduotis, pasinaudodami interneto svetainėmis.

Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė

  • IMG_20220519_080246 (1)
  • IMG_20220519_083728 (1)
  • IMG_20220519_092553 (1)

Partneriai