Integruota tikybos – IT pamoka „Kryžiaus kelio liturgija“

2023-04-09 6 klasėje integruotą tikybos – IT pamoką vedė tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė ir informacinių technologijų mokytoja Irena Ambrozienė. Mokytoja Jolanta paaiškino, kad eidami Kryžiaus kelią, sekame paskui kenčiantį Išganytoją, mokomės iš Jo kantrumo. Pamokoje siekta, kad mokiniai išsamiai susipažintų su Jėzaus kančios istorija. Šeštokai mokėsi asmeninio mąstymo t.y. kas tavo gyvenime yra kryžius, kada pasijutai, kad gyvenimo kryžius tau per sunkus, kas tie žmonės, kurie paguodžia sunkiame kelyje, ar patyrei atlygį už drąsą ir pasiaukojimą, kada tu paguodei kitą, ar gyvenimo sunkumai jus grūdina, ar silpnina? Mokiniai su IT mokytojos Irenos pagalba paruošė kontūrus. Juose surašė savo pamąstymus, įkėlė vaizdinius paveikslus. Gebėjo apibūdinti Kristaus kančios kelią, palygino savo gyvenimo sunkumus bei išgyvenimus. Paaiškino kas jiems padeda išgyventi sunkumus.


Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė

  • IMG_20230309_115048 (1)
  • IMG_20230309_121505 (1)
  • IMG_20230309_121548 (1)

Partneriai