Integruota tikybos – IT pamoka „Kryžiaus kelio liturgija“

2022-03-24 5 klasėje integruotą tikybos – IT pamoką vedė tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė ir informacinių technologijų mokytoja Irena Ambrozienė. Mokytoja Jolanta paaiškino, kad eidami Kryžiaus kelią, sekame paskui kenčiantį Išganytoją, mokomės iš Jo kantrumo, aukos ir meilės dvasios. Pamokoje siekta, kad mokiniai išsamiai susipažintų su Jėzaus kančios istorija ir paaiškinta, kad Jėzus prisiima kančią iš meilės žmonėms. Penktokai mokėsi asmeninio mąstymo t.y. kas tavo gyvenime yra kryžius, kada pasijutai, kad gyvenimo kryžius tau per sunkus, kas tie žmonės, kurie paguodžia sunkiame kelyje, ar patyrei atlygį už drąsą ir pasiaukojimą, kada tu paguodei kitą, ar gyvenimo sunkumai jus grūdina, ar silpnina, kas tavyje palaiko viltį, kad po „tamsiausios nakties išauš rytas?‟ Mokiniai su IT mokytojos Irenos pagalba paruošė kontūrus. Juose surašė savo pamąstymus, įkėlė vaizdinius paveikslus. Gebėjo apibūdinti Kristaus kančios kelią, palygino savo gyvenimo sunkumus bei išgyvenimus. Paaiškino kas jiems padeda išgyventi sunkumus. Penktokai buvo paraginti penktadieniais dalyvauti Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje Kryžiaus kelio liturgijoje.

Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė

  • IMG_20220324_074427 (1)
  • IMG_20220324_080443 (1)
  • IMG_20220324_083212 (1)
  • IMG_20220324_083509 (1)

Partneriai