Integruota tikybos – muzikos pamoka „Adventas. Šv. Kalėdų džiaugsmas“

Integruota tikybos – muzikos pamoka vyko 6-je klasėje, gruodžio 16 d. Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė mokinius supažindino su liturginiu laikotarpiu – adventu. Mokiniams paaiškinta, kad adventas, tai atėjimo, laukimo, pasninkavimo ir nesilinksminimo metas. Išsiaiškinome, kad adventinio vainiko keturios žvakės – tai keturios advento savaitės. Viena po kitos uždegamos žvakės reiškia artėjantį Jėzaus gimimą, šviesos pergalę prieš tamsą. Aptarėm kodėl eglutė nepapuošta – laukia gimstančio Kūdikėlio Jėzaus. Ji simbolis – kaip eglė visada žalia, taip Jėzus amžinas. Todėl eglutė puošiama tik Kūčių vakarą. Muzikos mokytoja Jovita Straukienė supažindino su advento, Kalėdų laikotarpio dainomis ir giesmėmis. Išsiaiškino kas būdinga šio laikotarpio dainoms, kokia tematika, kas apdainuojama jose, kokia šių melodijų nuotaika. Išmokę giesmės melodiją ją atlikome pritariant fonogramai. Išsiaiškinome lotyniškų žodžių reikšmę. Mokiniai gamino Angelo trafaretus ir ant jų užrašė palinkėjimus savo draugams.

Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė

  • IMG_20211216_120622 (1)
  • IMG_20211216_121011 (1)
  • IMG_20211216_121144 (1)
  • IMG_20211216_122006 (1)

Partneriai