Integruota tikybos – muzikos pamoka „Adventas. Šv. Kalėdų džiaugsmas“

Gruodžio 7 d. 5-oje klasėje vyko integruota tikybos – muzikos pamoka. Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė mokinius supažindino su liturginiu laikotarpiu – adventu. Mokiniams paaiškinta, kad adventas, tai atėjimo, laukimo, pasninkavimo ir nesilinksminimo metas. Mokiniai išsiaiškino, kad adventinio vainiko keturios žvakės – tai keturios advento savaitės. Viena po kitos uždegamos žvakės reiškia artėjantį Jėzaus gimimą, šviesos pergalę prieš tamsą. Taip pat aptarta, kodėl eglutė nepapuošta – laukiama gimstančio Kūdikėlio Jėzaus. Ji simbolis – kaip eglė visada žalia, taip Jėzus amžinas. Todėl eglutė puošiama tik Kūčių vakarą. Muzikos mokytoja Jovita Straukienė supažindino mokinius su advento, Kalėdų laikotarpio dainomis ir giesmėmis. Išsiaiškino kas būdinga šio laikotarpio dainoms, kokia tematika, kas apdainuojama jose, kokia šių melodijų nuotaika, lotyniškų žodžių reikšmė. Išmokę giesmės melodiją mokiniai dainavo pritardami fonogramai.

Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė

  • IMG_20171207_085711
  • IMG_20171207_085751
  • IMG_20171207_091834
  • integr.tikyb

Partneriai