IŠRINKTA NAUJA MOKYKLOS TARYBA IR TĖVŲ KLASĖ

Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija renkama dvejiems metams. Tarybą sudaro 15 narių: penki tėvai ar kiti teisėti mokinio atstovai, penki mokytojai ir penki 5-8 klasių mokiniai. Į tarybą tėvus renka mokinių tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba.
Tėvų klasė – mokyklos savivaldos institucija, vienijanti visą mokyklos bendruomenę, bendradarbiaujanti su mokyklos taryba ir mokyklos administracija, padedanti mokyklos bendruomenei spręsti mokinių veiklos ir auklėjimo klausimus. Tėvų klasę sudaro visų klasių tėvų atstovai. Tėvų klasė renkama dvejiems metams, už savo veiklą atsiskaito mokinių tėvams, bendrame tėvų susirinkime.
Spalio 26d. mokykloje vyko mokinių tėvų susirinkimas, kurio metu mokyklos tarybos pirmininkė ir Tėvų klasės pirmininkė Rita Grigalienė pristatė: mokyklos tarybos 2014-2016m. ataskaitą (atsisiųsti) ir Tėvų klasės 2016-2016m. ataskaitą (atsisiųsti). Tėvai slaptu balsavimu išrinko penkis tėvų atstovus į mokyklos tarnybą ir naują Tėvų klasę.

MOKYKLOS TARYBA 2016-2018 M.
Dalia Vaišvilienė, tėvų atstovė ( mokyklos tarybos pirmininkė)
Jurgita Savickienė, tėvų atstovė (mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja)
Danutė Kiliokaitienė, mokytoja (mokyklos tarybos sekretorė)
Gintarė Rakauskienė, tėvų atstovė (mokyklos tarybos narė)
Vida Martinkienė, tėvų atstovė (mokyklos tarybos narė)
Giedrius Stanevičius, tėvų atstovas (mokyklos tarybos narys)
Rita Poškienė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui (mokyklos tarybos narė)
Loreta Kivilienė, mokytoja (mokyklos tarybos narė)
Renata Oželienė, socialinė pedagogė (mokyklos tarybos narė)
Indrė Breiterienė, mokytoja (mokyklos tarybos narė)
Eglė Nikšaitė, 6a kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
Aistė Martinkutė 6a kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
Gabrielė Dambrauskaitė 6b kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
Patricija Šedbaraitė 6b kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)
Beatričė Arštikytė 7 kl. mokinė (mokyklos tarybos narė)

TĖVŲ KLASĖ 2016-2018 M.
Gintarė Rakauskienė
Vaida Žalandauskienė
Jurga Surblienė
Odeta Matijošaitienė
Vilma Bertašienė,
Vaida Plyskaitienė
Roma Kubiliūtė
Rasa Stulgienė
Dainora Jonaitė
Petras Girskis
Rita Bartkienė
Sveikiname naujai išrinktą mokyklos tarybą ir Tėvų klasę, linkime naujų idėjų ir prasmingų darbų.

Administracija

  • nuotrauka

Partneriai