IŠRINKTA NAUJA PROGIMNAZIJOS TARYBA

Progimnazijos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija renkama dvejiems metams. Tarybą sudaro 15 narių: penki tėvai ar kiti teisėti mokinio atstovai, penki mokytojai ir penki 5-8 klasių mokiniai. Į tarybą tėvus renka mokinių tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba.
Atsižvelgus į ekstremalią situaciją Lietuvoje, tėvų atstovų rinkimai vyko naudojantis interneto platforma IQESonline Lietuva.

PROGIMNAZIJOS TARYBA 2020-2022 M.
Tėvų atstovai:
1. Silverijus Statkus
2. Žalandauskienė Vaida
3. Žilienė Jūratė
4. Stanevičienė Eglė
5. Aukštkalnienė Žaneta
Mokytojų atstovai:
1. Loreta Kivilienė
2. Gražina statkuvienė
3. Daiva Kvietkuvienė
4. Rasa Dautarienė
5. Rita Poškienė
Mokinių atstovai:
1. Emilija Krakytė
2. Kamilė Kiliokaitytė
3. Greta Zajančauskaitė
4. Gintautė Ačaitė
5. Gustas Aukštkalnis

Sveikiname naujai išrinktą progimnazijos tarybą, linkime naujų idėjų ir prasmingų darbų.

Administracija

  • team-hands

Partneriai